Jest kilka prostych sposobów, aby nasza zdolność kredytowa stała się zdecydowanie lepsza

Finanse Dołącz do dyskusji
Jest kilka prostych sposobów, aby nasza zdolność kredytowa stała się zdecydowanie lepsza

Marząc o własnej nieruchomości, czasem musimy na zakup zaciągnąć kredyt. Warto o tym pomyśleć wcześniej, aby nie zostać zaskoczonym, dużo niższą zdolnością kredytową niż oczekiwaliśmy. Należy zadbać przynajmniej o historię kredytową, systematyczne spłacanie rat, odpowiednio wysokie zarobki, ale nie tylko. Czasem pomaga… mieszkanie na wsi. 

Zdolność kredytowa

Pojęcie zdolności kredytowej jest zdefiniowane w ustawie Prawo bankowe. Rozumie się przez nią zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Potencjalny kredytobiorca, aby uzyskać pozytywną opinię Banku w zakresie udzielenia kredytu, musi przedstawić wszystkie dokumenty, których zażąda Bank. Sama zdolność kredytowa najczęściej oceniana jest wstępnie na podstawie składanych oświadczeń, które później trzeba będzie potwierdzić stosownymi dokumentami. Bank zawsze uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Jak poprawić swoją zdolność kredytową

Jeśli nasza zdolność kredytowa nie jest wystarczająca na zakup wymarzonej nieruchomości, to możemy zrobić kilka rzeczy, aby ogarnąć tę sytuację. Możemy oczywiście poszukać czegoś z niższej półki cenowej. Jednak nie zawsze będzie to satysfakcjonujące. Możemy też podjąć działania, aby zdolność kredytową sobie podciągnąć. Warto w tym zakresie skonsultować się z dobrym doradcą finansowym, ponieważ różne Banki mogą kłaść nacisk na odmienne kwestie. Jak się przygotować do zaciągnięcia kredytu hipotecznego? Na co zwrócić uwagę?

  1. Wydatki, koszty i historia kredytowa. Jeśli posiadamy różne pożyczki, zadłużenie na karcie kredytowej, spłacamy raty, czy leasingi, to nie oznacza, iż Bank nas skreśli jako potencjalnych kredytobiorców. Jeśli wszystko spłacamy terminowo, to jest to duży plus, ponieważ mamy piękną historię kredytową. Natomiast jeśli obciążeń jest kilka, to możliwe, że zaistnieje konieczność skonsolidowania zadłużeń. Jeśli masz zadłużenie na karcie kredytowej, najprawdopodobniej trzeba będzie ją spłacić.
  2. Zatrudnienie i dochody. Forma zatrudnienia ma ogromne znaczenie. Najkorzystniej wypada umowa o prace na czas nieokreślony. Niejednokrotnie będzie to bardziej dla Banku pożądane niż własna działalność gospodarcza z całkiem dobrymi, ale niesystematycznymi dochodami. Zatem warto przemyśleć czy forma zatrudnienia jest możliwa do zmiany oraz, czy możemy uzyskać jakieś dodatkowe dochody. Trzeba mieć na uwadze, że nie wystarczy jeden miesiąc takich zmian i „dodatków”. Takie 3 miesiące, to będzie najpewniej minimum, na jakie trzeba się przygotować.
  3. Rodzina. Rodzina jest ważna. Również w kwestiach kredytowych. Ilość dzieci, zatrudnienie i dochody małżonka mają wpływ na zdolność kredytową. Jeśli małżonek zarabia niewiele lub w ogóle nie pracuje, często doradza się, aby podpisać rozdzielność majątkową. Oczywiście świeża rozdzielność majątkowa będzie podejrzana. Natomiast taka sporządzona już miesiąc czy dwa wcześniej jest podobno  do zaakceptowania.
  4. Miejsce zamieszkania. Co ciekawe, miejsce zamieszkania jest dość istotne. Najczęściej przyjmuje się, iż życie na wsi jest dużo tańsze niż w mieście. Chociaż w obecnych czasach można mieć co do tego wątpliwości.
  5. Towarzysz niedoli kredytowej. Jeśli nasza zdolność kredytowa nadal jest niezbyt satysfakcjonująca, to możemy poszukać sobie dobrego współtowarzysza. Czasem warto zaciągnąć kredyt wspólnie z rodzicem lub partnerem. Może to diametralnie zmienić naszą sytuację kredytową.
  6. Okres kredytowania. Czas, na jaki wiążemy się z Bankiem, jest ważny. Krótki okres kredytowania może ograniczyć naszą zdolność kredytową. Dłuższy czas kredytowania skutkuje wyższym kosztem kredytu, jednak obniża wysokość rat, co wpłynie pozytywnie na zdolność kredytową.

Słaba zdolność kredytowa, to nie koniec świata

Możemy jednak nie mieć możliwości, aby poprawić zdolność kredytową, ponieważ sprawa jest nagła, a na poprawę potrzeba czasu. Wtedy Bank może nam zaproponować różne rozwiązania, aby tej sprawie zaradzić. Możemy otrzymać propozycję udzielenia kredytu, jednak może on być zdecydowanie droższy niż dla osób z dobrą zdolnością. Bank może zażądać, aby zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego obejmowało również inną nieruchomość (hipoteka łączna). Kredytodawca może również zaproponować przedstawienie przez kredytobiorcę programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni uzyskanie określonej zdolności kredytowej w określonym czasie. Oczywiście ocena stanu rzeczy nadal należeć będzie do Banku. W szczególności programem tym może być układ przyjęty w ramach postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego w zakresie ustawy Prawo restrukturyzacyjne.