Nabór wniosków o Bezpieczny Kredyt może zostać zamknięty już w pierwszych dniach stycznia 2024 r.

Finanse Nieruchomości Dołącz do dyskusji
Nabór wniosków o Bezpieczny Kredyt może zostać zamknięty już w pierwszych dniach stycznia 2024 r.

Po 11 tygodniach obowiązywania Bezpiecznego Kredytu wartość podpisanych umów można szacować na ok. 3,7 mld zł. To znacznie więcej, niż prognozował rząd. Pojawiają się zatem obawy, czy pieniędzy na dopłaty do kredytów starczy również na przyszły rok. Niestety, limit środków na Bezpieczny Kredyt może wyczerpać się nawet w pierwszych dniach stycznia 2024 r.

Limit środków na Bezpieczny Kredyt może wyczerpać się szybciej niż zakładano

Popyt na preferencyjny kredyt z dopłatami znacząco przewyższył prognozy rządzących. Do tej pory złożono ponad 40 tys. wniosków kredytowych; jednocześnie podpisano niespełna 10 tys. umów. Z danych BGK wynika, że przeciętna kwota kredytu z dopłatami wynosi 380 tys. zł. To z kolei oznacza, że łączna wartość podpisanych umów może wynosić nawet ok. 3,7 md zł.

Dla osób, które zamierzały wnioskować o Bezpieczny Kredyt dopiero w przyszłym roku, jest to zła wiadomość. Należy bowiem pamiętać, że o ile nie obowiązuje np. limit cen za metr kwadratowy, to potencjalni kredytobiorcy powinni mieć na uwadze limit środków na Bezpieczny Kredyt, jaki ustawodawca przewidział na dany rok. W 2023 r. ten limit wprawdzie nie obowiązuje, jednak w 2024 r. się to zmieni. Na 2024 r. przewidziano limit w wysokości 941 mln zł; w kolejnym roku to 1107 mln zł. Tymczasem zgodnie z przepisami nabór wniosków musi zostać wstrzymany w momencie, gdy na dany rok zostanie wykorzystanych 90 proc. przewidzianych pieniędzy lub 75 proc. zabudżetowanych na kolejny rok. Tym samym w 2024 r. nabór wniosków zostanie wstrzymany po osiągnięciu progu niewiele ponad 830 mln zł. Nabór zostanie wtedy zamknięty bardzo szybko – bo już na kolejny dzień po osiągnięciu tego progu.

Kiedy braknie pieniędzy na Bezpieczny Kredyt w 2024 r.?

Eksperci HREIT postanowili spróbować oszacować, kiedy braknie pieniędzy na Bezpieczny Kredyt w 2024 r. Jeśli w 2023 r. przyznanych zostanie ok. 60 tys. preferencyjnych kredytów (co nie jest wykluczone), to zostanie wykorzystany limit na przyszły rok – a BGK ogłosi zamknięcie naboru zaraz po tym, jak uzyska potrzebny komplet danych. Czyli zdaniem analityków – już w pierwszych dniach stycznia.

Jest to oczywiście wariant dość pesymistyczny; przy 40 tys. kredytów z dopłatą udzielonych w 2023 r. pieniędzy na preferencyjne kredyty braknie prawdopodobnie po kilku tygodniach 2024 r.; jest zatem możliwe, że zamknięcie naboru nastąpi w marcu 2024 r. (o ile oczywiście politycy nie zdecydują się na zmianę limitów w ustawie).

Bez względu na to, ile dokładnie kredytów zostanie zaciągniętych w tym roku i na jaką kwotę dopłat, nie zmienia to jednak faktu, że o ile w 2024 r. będzie można wziąć Bezpieczny Kredyt – to raczej głównie w pierwszych tygodniach roku.