Wiadomo już o ile wzrosną od marca emerytury. Dużo więcej niż się spodziewano

Finanse Państwo Dołącz do dyskusji (74)
Wiadomo już o ile wzrosną od marca emerytury. Dużo więcej niż się spodziewano

Marcowa waloryzacja wyniesie 7 procent. To więcej, niż się spodziewano. Gdyby rząd przyjął do jej wyliczenia obowiązujące dziś przepisy to emeryci i renciści dostaliby podwyżki o 5,7 proc. Premier zaskoczył nie tylko wskaźnikiem waloryzacji. Ogłosił też, że w drugiej połowie roku ma być wypłacona czternasta emerytura. Wcześniej zapewniano, że to wypłacone w ubiegłym roku świadczenie jest jednorazowe.

Marcowa waloryzacja wyniesie 7 procent

Zadaniem waloryzacji jest ochrona siły nabywczej emerytur. Co dziś ma szczególne znaczenie. Obecny mechanizm wyliczania poziomu waloryzacji bierze pod uwagę  wskaźnik inflacji oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2021 r. To oznacza wzrost świadczeń o 5,7 procent. Tyle wyniosłaby waloryzacja rent i emerytur w 2022 roku, gdyby nie zmiana rozporządzenia. Nikt nie spodziewał się, że rząd zwiększy wskaźnik waloryzacji. Dlatego wcześniej postulowano, by w tym roku zwaloryzować wypłacane przez ZUS świadczenia dwa razy. Rząd znalazł inny sposób, by podwyżka emerytur była bardziej odczuwalna. Choć i tak „pożre” je bardzo wysoka inflacja.

Podwyżkę emeryci i renciści odczują już w marcu. Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności oraz renta rodzinna wzrośnie z kwoty 1250,88 zł do 1338,44 zł, czyli o 87,56 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie z kwoty 938,16 zł do 1003,83 zł .To wzrost o 65,67 zł. Przy emeryturze 2000 zł, po podwyżce będzie to 140 zł brutto więcej. A przy 2500 zł – 175 zł.

„Dla napiętych budżetów emerytów i rencistów kilkuprocentowa inflacja może być trudniejsza do udźwignięcia niż inflacja dla osób czynnych zawodowo. Chcąc w większym stopniu zabezpieczyć sytuację finansową seniorów, zmieniamy rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 roku. Ustalając wysokość tego zwiększenia na poziomie 63,33 proc. realnego wzrostu wynagrodzeń” powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Ile to będzie kosztować?

Koszt waloryzacji przy wskaźniku 105,7 proc. wyniósłby ok. 15 mld zł. Przy wskaźniku poziomie 107 proc. koszt waloryzacji wyniesie – ok. 18,4 mld zł. Z tego 3,4 mld zł wynika z podniesienia wskaźnika realnego wzrostu wynagrodzenia we wskaźniku waloryzacji z 20 proc. do 63,33 proc.

Dodatkowe, czternaste emerytury ZUS będzie wypłacał w drugiej połowie roku. Mimo że jeszcze miesiąc temu słyszeliśmy, że nie będzie czternastej emerytury.  Zasady jej wypłaty się nie zmieniają. „Czternastka” jest zależna od dochodu emeryta. Wszyscy natomiast dostaną trzynastkę.

Ci emeryci i renciści, którzy zostali poszkodowani przez Polski Ład i w styczniu otrzymali niższe świadczenia, w lutym powinni dostać wyrównanie. Jest to 430 tys. osób. Rząd zapewnia, że wszyscy, których emerytury nie przekraczają 4920 zł brutto powinni na Polskim Ładzie zyskać.