Meldunek w Polsce nadal obowiązkowy, ale możliwy też na podstawie najmu

Nieruchomości Samorządy Dołącz do dyskusji
Meldunek w Polsce nadal obowiązkowy, ale możliwy też na podstawie najmu

Obowiązek meldunkowy wydaje się być reliktem czasów słusznie minionych. Wprowadzony w 1974 roku nadal jednak jest częścią polskiego porządku prawnego. Czym tak naprawdę jest obowiązek meldunkowy i na podstawie jakich informacji potwierdzamy adres zameldowania? 

Istota obowiązku meldunkowego

Źródłem obowiązku meldunkowego jest obecnie obowiązująca ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Zgodnie z jej przepisami, każdy obywatel polski ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldować się z niego oraz zgłosić wyjazd poza granicę RP i powrotu. Przy czym zgłoszenie wyjazdu dotyczy zarówno wyjazdu z zamiarem stałego pobytu jak i wyjazdu na czas powyżej 6 miesięcy. Jeśli ktoś zastanawia się czym jest pobyt stały a czym czasowy, z pomocą przychodzi wspomniana ustawa. Zawiera ona definicje obu tych określeń.

Pobyt stały a pobyt czasowy

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. Pobyt czasowy natomiast występuje wtedy, kiedy przebywamy bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem. Dalej, ustawa precyzuje, że pobytem czasowym obywatela polskiego jest każde przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.

Zameldowania można dokonać także na podstawie najmu

Zameldowanie odbywa się na podstawie przedstawionego tytułu prawnego do lokalu. Tytułem takim może być zarówno akt własności jak i umowa najmu, dzierżawy czy użyczenia. W przypadku gdy nie jesteśmy właścicielem lokalu, powinniśmy dołączyć potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela. Podkreślenia wymaga, że potwierdzenie takie nie oznacza zgody właściciela. Ona nie ma wpływu na dokonanie naszego meldunku. Nawet zatem jeśli właściciel się nie zgadza abyśmy zameldowali się w wynajmowanym mieszkaniu i nie wyda nam takiego potwierdzenia, możemy zostać zameldowani. To organ bowiem rozstrzygnie, decyzją administracyjną, czy przebywamy w danym miejscu czasowo czy stale oraz czy powinniśmy być tam zameldowani. Sądy stoją na zgodnym i utrwalonym stanowisku, że obowiązek meldunkowy ma charakter wyłącznie ewidencyjny i potwierdza jedynie, że osoba, która się zameldowała, przebywa w danym miejscu.

Meldunek warto mieć

Pomimo, że obowiązek meldunkowy wydaje się przestarzały, warto abyśmy jednak wykonali swoją powinność i zameldowali się na pobyt stały lub czasowy. W przypadku wynajmowania mieszkania, dzięki meldunkowi, w niektórych miastach możemy skorzystać na przykład z niższych opłat za parkowanie. Według miejsca zameldowania przyznawany jest także zasiłek dla bezrobotnych. Jeżeli nie zmienimy miejsca meldunku, praktycznie do wszystkich urzędów zajmujących się sprawami osobowymi, będziemy musili jechać tam, gdzie go mamy. Urząd pracy jest tylko jednym z takich przykładów.