Nabycie przez zasiedzenie – kiedy nieruchomość staje się nasza?

Nieruchomości Państwo dołącz do dyskusji (1) 08.05.2015
Nabycie przez zasiedzenie – kiedy nieruchomość staje się nasza?

Michał Grązka

Jeśli przez odpowiednio długi okres mieszkamy w domu, który prawnie do nas nie należy, ten może stać się naszą własnością. Wyjaśniamy jak działa nabycie przez zasiedzenie.

Zasiedzenie może dotyczyć nie tylko działki czy mieszkania. Możliwe jest także np. zasiedzenie ruchomości, takiej jak samochód. W tym artykule omówimy jednak zasady działające w związku z nabyciem nieruchomości przez zasiedzenie. Ogólne zasady precyzują taką czynność w sposób następujący: jeśli korzystamy z czegoś dostatecznie długo, a właściciel się o to nie upomina lub nie można go na drodze prawnej ustalić, ta rzecz staje się naszą własnością.

Przede wszystkim należy ustalić różnicę pomiędzy dwoma typami tego procederu – zasiedzeniem w dobrej oraz w złej wierze. Terminy te nie są dokładnie precyzowane ustawą, jednak przyjęte jest, że dobra wiara występuje wtedy, kiedy nie wiedzieliśmy o istnieniu innego właściciela. Przykładowo, spadek w postaci mieszkania był rozdzielony między wielu krewnych, jednak część z nich była zaginiona i odnajduje się dopiero po latach. W związku z tym rodzina która mieszkała w lokalu od wielu lat może wnioskować o zasądzenie nabycia nieruchomości przez zasiedzenie. Zasiedzenie w złej wierze występuje natomiast wtedy, kiedy jesteśmy świadomi, że dom lub działka do nas nie należy, a mimo to korzystamy z niech, licząc na to że po minięciu odpowiednio długiego okresu czasu, nieruchomość stanie się naszą własnością. Rozróżnienie tych terminów jest niezbędne przy interpretacji przepisów wyrażonych w art. 172 kodeksu cywilnego:

Art. 172. § 1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).
§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Kolejnym ważnym pojęciem, które zostało wymienione w powyższym artykule, a które jest niezbędne do zasiedzenia jest samoistne posiadanie. Oznacza to, że we własnym zakresie dbamy o jakąś rzecz i jej stan, na przykład remontujemy mieszkanie czy ogradzamy działkę i pielęgnujemy uprawy. Dodatkowo, nie może istnieć osoba, która również rości sobie prawa do nieruchomości i dba o nią razem z nami. Termin też wyklucza sytuację, w której na przykład wynajmujemy lokal mieszkalny – najemca nie jest bowiem posiadaczem samoistnym.

Sprawy związane z nabyciem przez zasiedzenie w dużym stopniu różnią się od siebie. Wszystko zależy od rodzaju ruchomości lub nieruchomości a także istnieniu osób, które mogłyby rościć sobie prawa własnościowe. Zależnie od skonstruowania wniosku, sprawa może odbyć się w krótkim czasie lub przebiegać na wielu rozprawach, z uwzględnieniem sądów kilku instancji. Warto więc poradzić się prawnika, aby na przykład stać się właścicielami domu czy działki na terenie której przebywamy od lat. Specjaliści współpracujący z naszym portalem w możliwie najkrótszym terminie odpowiedzą na wiadomości nadsyłane na adres kontakt@bezprawnik.pl.