Polacy najmniej szanują robotników, polityków, księży i… influencerów. A kogo cenią najbardziej?

Praca Społeczeństwo Dołącz do dyskusji (79)
Polacy najmniej szanują robotników, polityków, księży i… influencerów. A kogo cenią najbardziej?

Rankingi społecznego zaufania do poszczególnych grup zawodowych pojawiają się w mediach regularnie. Niemal w każdym z nich politycy lądują na dole stawki. Nie inaczej jest w zestawieniu przygotowanym przez SW Reaserch, gdzie ankietowani wskazywali najbardziej cenione przez nich zawody.

Najbardziej cenione zawody to strażak i ratownik medyczny

Trzeba przyznać, że zestawienie najbardziej poważanych zawodów nie ulega w ostatnich latach zbyt wielu zmianom. Polacy uważają, że na największy szacunek zasługuję profesje związane z ratowaniem ludzkiego życia. Stąd pierwsze cztery pozycje w rankingu opublikowanym przez SW Reaserch zajmują odpowiednio strażak, ratownik medyczny, lekarz i pielęgniarka. Każdy z tych zawodów był wskazywany przez co najmniej 70% ankietowanych.

Na wybór tych profesji z pewnością wpływ miała epidemia COVID-19, z którą głównie mierzyli się właśnie medycy. Bohaterstwo i poświęcenie to wciąż cechy niezwykle cenione przez naszych rodaków. Niestety bardzo często przedstawiciele tak cenionych zawodów nie mogą liczyć na godne wynagrodzenie, co potwierdzają chociażby tegoroczne dane Głównego Urzędu Statystycznego.

Zawody publiczne na samym dole zestawienia

Końcowe miejsca w rankingu zajmują zawody związane z pełnieniem funkcji publicznych. Mniej niż 30% Polaków ceni pracę urzędników, ministrów, radnych, czy też posłów. Mając na uwadze brak zmian w tym zakresie od wielu lat należy uznać, że to bardzo niepokojące zjawisko. Wychodzi bowiem na to, że nie cenimy ludzi, których często sami wybieramy, by byli naszymi reprezentantami. Tymczasem gorzej od nich w zestawieniu wypadają jedynie tak zwani influencerzy. Być może dlatego, że wielu z nas nawet nie uważa tego zajęcia za poważny zawód.

Problem z poważaniem w społeczeństwie mają też księża. Pracę duchownych ceni zaledwie 29% ankietowanych. Niewiele lepiej wygląda sytuacja niewykwalifikowanych robotników budowlanych. Jest to o tyle zaskakujące, że przedstawiciele tej grupy zawodowej są obecnie mocno rozchwytywani na rynku. Co ciekawe, spory wzrost względem ubiegłorocznego rankingu przygotowanego przez tę samą agencję badawczą uzyskali informatycy. Wyraźnie widać więc, że jest to obecnie zawód, który poza niezłymi zarobkami może też dać uznanie wśród otaczających nas ludzi.

Politycy sami pracują na swój wizerunek

Choć brak docenienia pracy polityków wcale nie jest dobrym zjawiskiem, to trudno mu się dziwić. Tak naprawdę ta grupa zawodowa mocno pracuje na swój wizerunek. Nieustanne manipulacje, afery i częste wykorzystywanie pozycji dla własnych korzyści nie może wpłynąć pozytywnie na to jak posłów postrzega społeczeństwo. Zmiany podejścia raczej trudno oczekiwać, ale może powinniśmy cieszyć się przynajmniej z tego, że Polacy wcale nie wierzą we wszystko, co usłyszą z ust swoich reprezentantów w Sejmie.

Najbardziej cenione zawody to te profesje, dzięki którym czujemy się bezpiecznie i niech to się nie zmienia. Zmienić powinna się jednak kwestia finansowego wynagradzania strażakom, czy ratownikom medycznych ich służby na rzecz zdrowia nas wszystkich.

fot.: oficjalny profil Kancelarii Sejmu na Twitterze