Wiadomo już, ile ostatecznie wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2022 r. Jest symboliczna zmiana

Finanse Państwo Praca Dołącz do dyskusji (8)
Wiadomo już, ile ostatecznie wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2022 r. Jest symboliczna zmiana

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku. W przyszłym roku minimalne pensje wzrosną do poziomu 3010 zł brutto. Najmniej zarabiający dostaną do ręki 2210 zł. Stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł.

Najmniej zarabiający dostaną do ręki 2210 zł – albo nawet więcej

Przyjęte stawki oznaczają wzrost płacy minimalnej o 210 zł brutto. Stawka godzinowa wzrośnie o 1,4 zł. Taki poziom podwyżki to rządowy kompromis między oczekiwaniami pracodawców i związkowców z Rady Dialogu Społecznego. Przedstawiciele związków zawodowych zaproponowali, by płaca minimalna wzrosła nawet o 500 zł.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w rozmowie z Polską Agencją Prasowa przypomniała, że w 2015 roku płaca minimalna wynosiła 1750 zł. Obecnie wynosi 2800 zł, a od 1 stycznia 2022 roku – 3010 zł. Oznacza, że wynagrodzenie minimalne wzrosło w tym okresie o 72 proc.

„To jest bardzo duży wzrost – powiedziała szefowa resortu MRiPS. Dzięki temu poprawiła się sytuacja wielu polskich gospodarstw domowych”. Dodała też, że rząd przedstawił Radzie Dialogu Społecznego propozycję 3 tys. zł, która nie została zaakceptowana zarówno przez związki zawodowe, jak i pracodawców. Stąd propozycja 3010 zł. Ustalono ją w oparciu o wskaźnik inflacji i poziom PKB. Ustalenie zasad płacy minimalnej wynika z przepisów. Rząd przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycje na podstawie projektu założeń do budżetu. Rada ma 30 dni na uzgodnienie wysokości najniższego wynagrodzenia. Jeśli tego nie zrobi, a tak było tym razem, obowiązek ustalenia stawki ma rząd. Musi to zrobić w drodze rozporządzenia do 15 września.

Wzrost powyżej inflacji

„Dbamy o to, by płace minimalne systematycznie rosły. Staramy się, aby ten wzrost był powyżej inflacji ” mówiła minister Maląg.

Jeśli wejdą w życie zmiany podatkowe zaproponowane w ramach Polskiego Ładu osoby zatrudnione na etacie z wynagrodzeniem na poziomie 3010 zł brutto mają zyskać (w porównaniu do obecnej sytuacji) 154 zł netto miesięcznie. Na rękę da im to więc 2363,56 zł. Do obliczeń wykonanych przez TVN24 przyjęto założenie, że pracownik nie ma dzieci poniżej 18. roku życia i nie jest uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Zmiana wysokości płacy minimalnej jest ważna dla 2,2 mln Polaków, którzy otrzymują najniższe wynagrodzenie za pracę na pełnym etacie.