Właściciel mieszkania nie może ot tak odwiedzać najemcy. Grożą mu za to konsekwencje prawne związane z naruszeniem miru domowego

Nieruchomości Prawo Dołącz do dyskusji
Właściciel mieszkania nie może ot tak odwiedzać najemcy. Grożą mu za to konsekwencje prawne związane z naruszeniem miru domowego

Osoby wynajmujące mieszkanie nie mają obowiązku tolerować niezapowiedzianych wizyt właścicieli nieruchomości. Muszą na to wyrazić zgodę. Wchodzenie do mieszkania bez zezwolenia najemcy jest przestępstwem – naruszeniem miru domowego

Kiedy właściciel mieszkania nie narusza miru domowego?

Właściciel ma prawo wejść do mieszkania bez zgody najemcy, jeśli nastąpiła awaria, na przykład zalanie pomieszczenia czy wyciek gazu. Jego obowiązkiem jest działać w obecności straży miejskiej, policji itp. Lokator ma też obowiązek udostępnienia mieszkania właścicielowi po wcześniejszym umówieniu terminu w celu przeglądu stanu technicznego czy wykonania koniecznych napraw. Po przeprowadzeniu prac powinien opuścić lokal, gdy najemca sobie w danym momencie tego życzy. Jeśli tego nie dokona, może ponieść konsekwencje prawne.

Art. 10. 2. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność lokatora lub pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, właściciel jest obowiązany zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia lokatora; z czynności tych sporządza się protokół. 4. Jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal. Czynsz za lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal dotychczasowy.

Co grozi właścicielowi mieszkania za naruszenie miru domowego?

Za bezpodstawne wtargnięcie do czyjegoś domu, mieszkania itp. grozi kara grzywny, ograniczenia bądź pozbawienia wolności. Zarówno ukarana może być osoba, która weszła do pomieszczenia, jak i ta, która pełnoprawnie się do niego dostała, lecz nie chce go opuścić mimo stanowczego oporu osoby uprawnionej do przebywania w nim. Podobnie jest w przypadku najemcy, który w momencie podpisania umowy najmu uzyskuje prawo do ochrony nietykalności mieszkania. Właściciel nie może w każdej chwili do niego wejść bez zezwolenia najemcy. W razie konieczności, gdy działa w sposób nękający, można też wymienić zamki.

Art. 193. Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Naruszenie miru domowego należy zgłosić na policję. Oprócz zawiadomienia, konieczne jest złożenie wniosku o ściganie danej osoby. Gdy nastąpi ustalenie podejrzanego, zostaje skierowany akt oskarżenia do sądu rejonowego. Skazania dokonuje się zgodnie z kodeksem karnym. Poszkodowany może też wszcząć sprawę z powództwa cywilnego o naruszenie dóbr osobistych i starać się o zadośćuczynienie w postaci określonej sumy pieniędzy.