Niedziele handlowe w 2021 roku. Kiedy będzie można zrobić zakupy?

Zakupy Dołącz do dyskusji (1)
Niedziele handlowe w 2021 roku. Kiedy będzie można zrobić zakupy?

Niedziele handlowe w 2021 roku. Ograniczenie handlu w niedziele i święta zagościło na dobre i niestety mało kto pamięta, że jeszcze kilka lat temu można było bez problemu wybrać się w niedzielę do sklepu. Mimo że zasadą jest zakaz handlu, to w skali roku występuje kilka wyjątków. Jakich?

Niedziele handlowe w 2021 roku

Nie chcąc przedłużać od razu wskażę, które niedziele w 2021 roku będą handlowe. W ujęciu chronologicznym (od początku roku) będą to:

  • 31 stycznia
  • 28 marca
  • 25 kwietnia
  • 27 czerwca
  • 29 sierpnia
  • 12 grudnia
  • 19 grudnia

Powyższy katalog wynika z treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 466 z późn. zm.), który stanowi, iż zakaz handlu nie obowiązuje w:

  • kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia (12.12, 19.12)
  • niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy (28.03)
  • ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu. (31.01, 25.04, 17.06, 29.08)

Formalnie jest to pierwszy rok, w którym nie istnieje żaden okres przejściowy. W 2018 roku zakaz handlu nie obowiązywał w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, w 2019 roku – w ostatnią, zaś w 2020 roku dodano dodatkową niedzielę handlową w grudniu.

Zmiany w zakazie handlu

Pojawiały się pewne dyskusje związane z koronawirusem i wsparciem przedsiębiorców poprzez rozszerzenie możliwości handlowania wskutek zniesienia zakazu handlu w niedziele. Niestety, zakazu – choćby temporalnie, poza 6 grudnia – nie zniesiono, a rozpoczęcie Narodowego Programu Szczepień powoduje (tutaj już na szczęście), że sytuacja kryzysowa może zostać wkrótce zażegnana.

Skutkuje to tym, że raczej nie ma szans na umożliwienie robienia zakupów w inne niedziele niż wynika to z ustawowych wyjątków. Zmiany w zakazie handlu mogą jednak przybrać formę odwrotną, bowiem pojawiają się postulaty jego zaostrzenia, choćby względem Żabek.

Na szczęście tego rodzaju postulaty mają jedynie teoretyczną formę. Najprawdopodobniej żadnych istotnych zmian w zakazie handlu – przynajmniej w najbliższym czasie – nie będzie.

Sama konstrukcja zakazu handlu w niedziele i święta jest swoją drogą wybitnie kontrowersyjna. Kara za handel w niedzielę jest jedną z najwyższych (o ile nie najwyższą) jakie zna polskie karne prawo pracy. Samo uzasadnienie dołączone do ustawy zawierało bardzo ciekawe argumenty, bowiem powoływano się na społeczną naukę Jana Pawła II et cetera.

Niemniej mam wrażenie, że – niestety – przyzwyczailiśmy się do tego rodzaju regulacji. Niedługo także przyzwyczaimy się do podwyżek cen napojów w 2021 roku wywołanych podatkiem cukrowym. Z drugiej strony, skoro nie będzie można zrobić zakupów w niedzielę, to nie będzie trzeba denerwować się tak często wzrostem cen – prawda?

I to chyba jedyny sens niedziel handlowych w 2021 roku.