Liczba nielegalnie pracujących cudzoziemców w Polsce rośnie, pomimo że grożą za to wysokie kary

Praca Prawo Dołącz do dyskusji
Liczba nielegalnie pracujących cudzoziemców w Polsce rośnie, pomimo że grożą za to wysokie kary

Niedobór rąk do pracy w Polsce sprawia, że jedynym wyjściem dla firm jest coraz częściej zatrudnienie osoby z zagranicy. Oprócz osób z Ukrainy czy Gruzji, które pracują u nas już od dłuższego czasu, często zatrudniani są także obywatele krajów azjatyckich, takich jak Nepal, Bangladesz czy Indie. Z danych opublikowanych przez Morski Oddział Straży Granicznej wynika, że liczba nielegalnie zatrudnionych pracowników w naszym kraju rośnie.

Liczba osób nielegalnie wykonujących swoją pracę w Polsce jest bardzo duża

Z danych przekazanych PAP przez rzecznika prasowego Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, Tadeusz Gruchallę wynika, że w 2023 r. pracowało w Polsce 15 tys. zweryfikowanych pracowników. Aż 2,6 tys. z nich wykonywało swoją pracę w sposób całkowicie nielegalny. Funkcjonariusze skontrolowali 316 firm. Tylko w 25 z nich nie było żadnych nieprawidłowości w tym zakresie. Większość nielegalnie zatrudnionych pracowników to obywatele Ukrainy, Gruzji, czy Mołdawii. Funkcjonariusze MOSG wystawili także wiele decyzji o zobowiązaniu do powrotu cudzoziemców do swoich krajów.

Ilość pracowników zatrudnionych nielegalnie zwiększyła się w sposób znaczący w ciągu ostatniego roku

W 2022 r. liczba nielegalnie wykonujących prace cudzoziemców wynosiła 11 tys. Jest to liczba o 5 tys. mniejsza niż w 2023. Oznacza to, że problem ten narasta, a brak dokumentów poświadczających zezwolenie na prace w Polsce to najczęstszy powód kontroli w danym przedsiębiorstwie. Oprócz samego zezwolenia wiele firm nie przestrzega także przepisów o warunkach pracy. Często okazuje się bowiem, że pracownik wykonuje swoje zadania w inny sposób, niż zostało to określone w umowie.

Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować nałożeniem grzywny na firmę

Kary przewidziane za zatrudnianie cudzoziemców w sposób nielegalny są wysokie. Mogą sięgać nawet 30 000 zł, a do tego doliczona będzie kilkutysięczna grzywna za niepowiadomienie wojewody o zatrudnieniu pracownikowi z zagranicy. Kary dotyczą nie tylko pracodawcy. W wielu wypadkach pracownicy również mogą odpowiadać za nielegalne świadczenie pracy w Polsce.

Oprócz kary grzywny w wysokości 5000 zł pracownik może zostać przymusowo wydalony z Polski. Wystawiane mogą być także zakazy wjazdu nie tylko do Polski, ale także do krajów, które należą do strefy Schengen. Zakaz ten może obowiązywać przez 3 lata od jego wystawienia. Kary za zatrudnianie większej liczby cudzoziemców mogą skończyć się nawet postawieniem poważniejszych zarzutów, kończących się dla pracodawcy często kilkuletnim pozbawieniem wolności.