Nierejestrowa działalność gospodarcza – prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Firma Prawo Dołącz do dyskusji
Nierejestrowa działalność gospodarcza – prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca w określonych przypadkach może prowadzić nierejestrową działalność gospodarczą. Istnieją również obszary wyłączone z obowiązku rejestracji. Czy jest to wygodne rozwiązanie?

Kiedy nie trzeba rejestrować firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej?

Osoba zakładająca firmę nie musi jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeśli:

 • nie prowadziła przedsiębiorstwa w ciągu ostatnich 60 miesięcy,
 • jest osobą fizyczną, której przychody z kierowanej przez nią firmy nie są wyższe każdego miesiąca niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku jest to 1745 zł brutto, a od 1 lipca do 31 grudnia 2023 roku – 1 800 zł brutto.

Art. 5. 1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. 2. Osoba wykonująca działalność, o której mowa w ust. 1, może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku. 3. Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną w ust. 1, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

Również przedsiębiorca nie musi dokonywać rejestracji firmy, jeżeli jego działalność gospodarcza to:

 • rolniczy handel detaliczny,
 • działalność w zakresie agroturystyki,
 • produkcja wina przez rolników – dotyczy to producentów, którzy wyrabiają mniej niż 100 hektolitrów w trakcie roku gospodarczego.

Co powinien, a czego nie musi robić przedsiębiorca prowadzący nierejestrową działalność gospodarczą?

Osoba fizyczna, która założyła nierejestrową działalność gospodarczą musi:

 • rozliczać przychody po odliczeniu kosztów w zeznaniu rocznym PIT-36 (zgodnie ze skalą podatkową),
 • zajmować się uproszczoną ewidencją sprzedaży,
 • wystawiać rachunki bądź faktury, jeśli tego sobie życzy kupujący,
 • przestrzegać praw konsumentów.

Przedsiębiorca, który skorzystał z możliwości prowadzenia działalności gospodarczej nierejestrowej nie jest zobowiązany do:

 • płacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,
 • zgłoszenia działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Głównego Urzędu Statystycznego oraz urzędu skarbowego,
 • płacenia zaliczek na podatek,
 • zajmowania się rozbudowaną księgowością.