Urlop się odbył, ale był nieudany. Biuro podróży odpowie także i za to

Gorące tematy Codzienne Dołącz do dyskusji (10)
Urlop się odbył, ale był nieudany. Biuro podróży odpowie także i za to

Polacy coraz częściej wyjeżdżają za granicę: niektórzy za pracą, inni zaś w celach rozrywkowych. Wyjeżdżając z biurem podróży mamy prawo oczekiwać wysokiej jakości usługi, biuro może przy tym ponieść odpowiedzialność za tzw. „zmarnowany urlop” o czym więcej w niniejszym poście. Nieudany urlop a prawo.

Organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

  • działaniem lub zaniechaniem klienta;
  • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
  • siłą wyższą

Tyle przepis, który sam w sobie nie rozstrzyga czy odpowiedzialność za „szkodę niematerialną” powstaje czy też nie.

Sąd Najwyższy uznał w uchwale z dnia 19.11.2010 r., III CZP 79/10 (BSN 2010, nr 11, poz. 9), że 11a ust. 1 UsługiTurystU może być podstawą odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta w postaci tzw. zmarnowanego urlopu.

Szkoda niematerialna występuje pomimo tego, że turysta faktycznie żadnej szkody nie ponosi. W jego majątku bowiem nie ubywa (i nie jest tu szkodą kwota zapłacona za usługę).

Nieudany urlop a prawo

Należy jednak wskazać, że ,,przyjemność oczekiwana w związku z podróżą (urlopem), a nieuzyskana w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy, pozostaje wyłącznie w sferze wrażeń i uczuć, jest więc zjawiskiem czysto psychicznym, pozbawionym elementu majątkowego lub komercyjnego.” Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 24 marca 2011 r. I CSK 372/10). Mamy więc prawo dostać rekompensatę za to, że nie otrzymujemy tych wrażeń za które zapłaciliśmy.

W przypadku natomiast wyjątkowo źle świadczonej usługi, w sytuacjach szczególnie drastycznych, uczestnik wycieczki może dochodzić odpowiedzialności także z tytułu naruszenia jego dóbr osobistych takich jak zdrowie lub godność.

Kwestią dość trudną jest wycena wysokości szkody, gdyż nie jest ona z góry ustalona. W ocenie autora zasadnym jest odnoszenie jej po pierwsze do wartości zakupionej usługi, po drugie zaś do „ciężaru” uchybień biura podróży. W każdym jednak przypadku należy dokonać indywidualnego oszacowania mając na uwadze wyroki sądów w sprawach podobnych.

Tym niemniej należy wskazać, że co do zasady biura podróży zaniżać będą wysokość odszkodowań albo też odmawiać ich wypłaty.

Jeśli chciał(a)byś uzyskać poradę prawnika w powyższym lub też innym zakresie, to z redakcją Bezprawnik.pl współpracuje zespół prawników specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach, który solidnie, szybko i tanio pomoże rozwiązać Twój problem. Opisz go pod adresem e-mailowym kontakt@bezprawnik.pl, a otrzymasz bezpłatną wycenę rozwiązania sprawy.

Fot. tyt.: Nieudany urlop a prawo by Pexels