Mały ZUS plus pociąga za sobą kolejne zmiany. Chodzi o wzory ZUS RCA i ZUS DRA

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (434)
Mały ZUS plus pociąga za sobą kolejne zmiany. Chodzi o wzory ZUS RCA i ZUS DRA

Mały ZUS plus wymusza również inne, bardziej techniczne zmiany. Chodzi o nowe wzory zgłoszeń do ZUS – m.in. do ubezpieczeń społecznych, ale także ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych czy deklaracji rozliczeniowych. 

Nowe wzory zgłoszeń do ZUS. Wszystko przez mały ZUS plus

Jeszcze nie do końca wiadomo, czy mały ZUS plus zacznie funkcjonować z opóźnieniem czy też nie, ale za to na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie dotyczące wzorów zgłoszeń m.in. do ubezpieczeń społecznych.

Za planem wprowadzenia małego ZUS-u plus musiały naturalnie podążyć plany dostosowania druków składanych przez przedsiębiorców. Oprócz tego konieczne stało się również dostosowanie kodów ubezpieczeniowych. Wszystko dlatego, że przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z małego ZUS-u plus, będą musieli dostarczyć dodatkowe dane. Chodzi o dochód uzyskany z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy. Przypomnijmy – jednym z kryteriów skorzystania z nowej ulgi jest nieprzekroczenie miesięcznych dochodów na poziomie 6 tys. zł.

Przedsiębiorca, oprócz informacji o dochodzie, będzie musiał również dostarczyć wiadomość o formie opodatkowania, jaka obowiązywała go w poprzednim roku.

Co się właściwie zmienia?

Zmiany są właściwie kosmetyczne, ale konieczne, by wzory zgłoszeń do ZUS i nie tylko były po prostu zgodne z prawem i nowymi przepisami. Na przykład w imiennym raporcie część II dla osoby fizycznej (ZUS RCA cz. II) i w deklaracji rozliczeniowej część II dla osoby fizycznej (ZUS DRA cz. II) dodano nowy blok IV. Chodzi właśnie o formę opodatkowania w poprzednim roku kalendarzowym oraz pola do wykazania przychodu i dochodu. Dodatkowo w bloku III dodano pole 03 „Dochód z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy”.

Nadano również nowe brzmienie opisom kodów ubezpieczenia. Chodzi o kody 05 90 i 05 92. Wcześniej brzmiały one odpowiednio:

  • osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu
  • osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu

Po zmianie w obu przypadkach słowo „przychód” zamieniono na „dochód”. Wzory zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r.