Obniżka stóp procentowych po trzech tygodniach do najniższego poziomu w historii – 0,50% w skali roku

Finanse Państwo Dołącz do dyskusji (98)
Obniżka stóp procentowych po trzech tygodniach do najniższego poziomu w historii – 0,50% w skali roku

Obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej to ruch, którego nikt się nie spodziewał. Przede wszystkim dlatego, że to kolejna obniżka w ciągu ostatnich tygodni. Po drugie to obniżka do najniższego poziomu w historii –  0,50% w skali roku.

Dzisiejszy komunikat po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej był zaskoczeniem dla wszystkich. Po pierwsze dlatego, że to kolejna obniżka w ciągu ostatnich kilku tygodni. Po drugie to obniżka do najniższego poziomu w historii. To bardzo dobra wiadomość dla niemal wszystkich kredytobiorców. Z kolei inwestorzy nie ucieszą się z tej wiadomości.

Rada podjęła decyzję o obniżeniu stopy referencyjnej NBP o 0,50 pkt proc., tj. do poziomu 0,50%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:
▪ stopa lombardowa 1,00%;
▪ stopa depozytowa 0,00%;
▪ stopa redyskontowa weksli 0,55%;
▪ stopa dyskontowa weksli 0,60%.

Obniżka stóp procentowych to dobra wiadomość dla kredytobiorców

Rada swoją decyzję uzasadnia widmem nadchodzącego kryzysu gospodarczego. Przymusowa kwarantanna spowodowała ostre hamowanie niemal każdej gałęzi światowej gospodarki oraz znaczne pogorszenie nastrojów. Prognozy aktywności gospodarczej na najbliższą przewidywalną przyszłość również nie wyglądają zachęcająco.

Obniżka stóp procentowych bezpośrednio przyczyni się do obniżenia rat kredytów zaciągniętych w złotówkach. Niestety powodów do zadowolenia nie mają frankowicze. Ich raty kredytów mogą zdrożeć, ponieważ decyzja RPP z dużym prawdopodobieństwem obniży wartość złotówki. Obniżka stóp sprawia, że przez niższe oprocentowanie kredytów spada ilość chętnych na inwestowanie. Brak zainteresowania złotówką sprawia, że inwestorzy, zamiast kupować naszą walutę wyprzedają ją, a przez to spada jej kurs.

Dzisiejsza decyzja Rady Polityki Pieniężnej spowoduje zmianę wysokości odsetek.

Wysokość odsetek ustawowych wynika z art. 359 kc

§ 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych.

Od 9 kwietnia 2020 roku nowa wysokość odsetek ustawowych wyniesie 4%. Z kolei odsetki maksymalne odsetki ustawowe nie mogą być wyższe niż dwukrotność tej kwoty, a więc 8%.

Obniżka stóp procentowych na rekordowo niski poziom

Art. 481 kc określa wysokość odsetek za opóźnienie.

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

W związku z obniżką stóp procentowych nowa wysokość odsetek za opóźnienie wyniesie 6%. Podobnie jak w przypadku odsetek ustawowych, maksymalne odsetki za opóźnienie nie mogą przekraczać dwukrotności tej kwoty, czyli 12%.

Podsumowując, obniżka stóp procentowych spowoduje zmianę wysokości odsetek ustawowych, które od 9 kwietnia 2020 roku będą miały następującą wysokość.

  • Odsetki ustawowe (art. 359 §2 kc) – 4%
  • Maksymalne odsetki ustawowe (art. 359§2(1) kc – 8%
  • Odsetki za opóźnienie (481 §2 kc) – 6%
  • Maksymalne odsetki za opóźnienie (481§2(1) kc) – 12%

Wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych nie ulega zmianie. Ich wysokość jest ustalana w innych terminach na podstawie stóp referencyjnych obowiązujących w konkretnych terminach. Najbliższy wypada 1 lipca.