Wszyscy klienci płacą BLIKIEM lub przelewem. Czy w tej sytuacji trzeba mieć kasę fiskalną – pyta podatnik. A fiskus odpowiada

Firma Podatki Prawo Dołącz do dyskusji
Wszyscy klienci płacą BLIKIEM lub przelewem. Czy w tej sytuacji trzeba mieć kasę fiskalną – pyta podatnik. A fiskus odpowiada

Psychoterapeuta prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Nie jest płatnikiem VAT  i uważa że obowiązek posiadania kasy fiskalnej go nie dotyczy. Zapytał Dyrektora KIS czy ma rację.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Psychoterapeuta świadczy swoje usługi w centrum, na zasadach B2B. Z prowadzącym centrum rozlicza się wystawiając faktury. Swoją przeważającą działalność identyfikuje kodem 86.90.E. Klientami podatnika są głównie osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, we wniosku o interpretację, przewiduje że jego przychody od tych osób przekroczą wkrótce roczny limit 20 tys. zł. W związku z tym, chce się upewnić czy istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, świadczonych usług, za które płatność odbywa się za pomocą BLIKA lub tradycyjnego przelewu bankowego.

„Odnosząc się do Pana wątpliwości, po dokonanej analizie opisu sprawy można stwierdzić, że zgodnie z podanymi przez Pana informacjami, warunki niezbędne do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przedmiotowych usług przy użyciu kasy rejestrującej (…) zostały spełnione. Jak Pan wskazał płatności nabywców świadczonych przez Pana usług, będą dokonywane wyłącznie za pośrednictwem banku. To jest przelewem lub za pomocą aplikacji Blik. Zatem zapłata za wykonane usługi będzie przez Pana otrzymana w całości na rachunek bankowy. Ponadto jak Pan twierdzi z prowadzonych ewidencji (…)  jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dana płatność”  napisał w wydanej interpretacji 0111-KDIB3-2.4012.606.2022.2.ASZ Dyrektor KIS.

Obowiązku nie ma

Krótko mówiąc, podatnik ma rację. W jego przypadku nie ma obowiązku używania kasy fiskalnej. Ponieważ przy płatnościach Blikiem lub przelewem można jednoznacznie stwierdzić kto, komu i za co płaci. Dyrektor KIS przypomina, że aby skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sprzedaży rejestrowanej kasą fiskalną trzeba łącznie spełnić następujące warunki:

– świadczący usługę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty. Albo banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

– z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

– przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia do których nie stosuje się zwolnień

Jeśli podatnik nie spełni jednego z tych warunków, to nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu kasą fiskalną.

Niedługo pojawi się Blik w e-urzędzie skarbowym. Fiskus zamierza korzystanie z niego umożliwić płatnikom już w przyszłym roku. Przy okazji świątecznej gorączki zakupów przypomnę, że niedawno pisaliśmy, że płatność Blik-iem w sklepie jest wygodna i bezpieczna.