Obowiązkowe składki ZUS dla kolejnej grupy. Nowe przepisy wejdą w życie już 1 stycznia 2023 r.

Firma Dołącz do dyskusji
Obowiązkowe składki ZUS dla kolejnej grupy. Nowe przepisy wejdą w życie już 1 stycznia 2023 r.

Nie wszystkie przepisy Polskiego Ładu zaczęły obowiązywać z początkiem 2022 r. Część z nich wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2023 r. – m.in. obowiązkowe składki ZUS dla nowej grupy, czyli komplementariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej.

Obowiązkowe składki ZUS dla nowej grupy

W tym roku Polski Ład wprowadził duże zmiany dla przedsiębiorców, w tym m.in. nowe zasady dotyczące obliczania wysokości składki zdrowotnej. Od przyszłego roku szykują się jednak kolejne zmiany – chodzi o obowiązkowe składki ZUS dla nowej grupy płatników. Na podstawie nowego art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (i tym samym obowiązane do uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne) będą komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych.

Obowiązek płacenia składek ZUS powstanie już w momencie, gdy spółka zostanie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego albo – od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS (lub zbycia praw i obowiązków w spółce). W przypadku komplementariuszy w spółkach, które zostały już wpisane do KRS, obowiązek wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

W związku ze zmianami w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 27.7.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów znalazły się nowe kody tytułu ubezpieczeń w ZUS. Od 1 stycznia 2023 r. kod 05 43 będzie opisywał zarówno wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego jako wkład świadczenie pracy lub usług, jak i wspomnianego komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.

Podatnicy, którzy wybrali spółkę komandytowo-akcyjną jednak stracą

Obowiązkowe składki ZUS dla nowej grupy płatników – w tym przypadku komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych (ska) – oznaczają, że podatnicy, którzy w celu uniknięcia finansowych skutków zmian w ramach Polskiego Ładu (czyli zmian w składce zdrowotnej) zdecydowali się na SKA, ostatecznie stracą. Od 1 stycznia zapłacą oni bowiem i składkę zdrowotną, i składki na ubezpieczenia społeczne – zmiana formy prowadzenia działalności mogła zatem dla wielu okazać się nieopłacalna, jeśli została dokonana tylko w celu uniknięcia obciążeń.