Odmowa zwolnienia ze składek ZUS z powodu Komunikatu Komisji Europejskiej

Firma Dołącz do dyskusji (224)
Odmowa zwolnienia ze składek ZUS z powodu Komunikatu Komisji Europejskiej

30 czerwca 2020 roku upływa termin składania wniosków o zwolnienie ze składek. Zgodnie z zapowiedziami i przepisami pomoc obejmuje bardzo szerokie grono przedsiębiorców. Jak się okazuje, nie tylko przepisy Tarczy są dla urzędu wiążące. Odmowa zwolnienia ze składek ZUS może nastąpić z powodu Komunikatu Komisji Europejskiej.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek mają już niewiele czasu na złożenie wniosku. Zgodnie z przepisami zawartymi w Tarczy jeszcze tylko do 30 czerwca można złożyć wniosek dotyczący zwolnienia z opłacania składek za trzy miesiące: od marca do maja 2020 roku. Korzystający z ulgi na start albo ci, którzy osiągnęli wyższy przychód i niski dochód, mogą wnioskować o zwolnienie za kwiecień i maj.

Zwolnienie ze składek ZUS dla przedsiębiorców zgodnie z przepisami Tarczy Antykryzysowej obejmowało trzy ostanie miesiące. Firma, aby spełnić warunki pozwalające na 100 procentowe zwolnienie, musi zgłaszać do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Mogą skorzystać z niego także samozatrudnieni, których przychód co prawda przekracza 3-krotność średniego wynagrodzenia, ale ich dochody są niższe niż 7 tys. zł. Z 50-procentowego zwolnienia skorzystają natomiast firmy zgłaszające do ubezpieczeń od 10 do 49 osób.

Odmowa zwolnienia ze składek ZUS

Przepisy Tarczy nie wskazują innych przesłanek stanowiących podstawę wydania decyzji. Niektórzy przedsiębiorcy mogą się jednak zdziwić otrzymując decyzję z ZUS-u. Dla organu znaczenie ma również stanowisko zawarte w Komunikacie Komisji Europejskiej. Komunikat dotyczący tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I z 20.03.2020). W Komunikacje Komisja zaleca, aby pomoc państwa dotyczyła przedsiębiorców, którzy w dniu 31 grudnia 2019 roku nie znajdowali się w trudnej sytuacji. Zakład uznał, że zalecenia Komisji są dla niego wiążące i na tej podstawie odmówił przyznania pomocy.

Oczywiście Komunikat KE w swoich postanowieniach posługuję się sformułowaniem „pomoc może zostać przyznana”. To jednoznacznie nie przesądza o braku możliwości udzielenia pomocy również przedsiębiorcom, którzy znajdowali się w trudnej sytuacji wcześniej. Zakład w wydanej dla jednego z przedsiębiorców decyzji uznał, że akurat w tym przypadku zalecenia UE przesądzają o odmowie.