Czy pracownikowi zwolnionemu z powodu epidemii koronawirusa przysługuje odprawa pieniężna?

Praca dołącz do dyskusji (40) 09.05.2020
Czy pracownikowi zwolnionemu z powodu epidemii koronawirusa przysługuje odprawa pieniężna?

Edyta Wara-Wąsowska

Wielu pracodawców – mimo pomocy w ramach tarczy antykryzysowej czy tarczy finansowej – będzie musiało zwolnić część swoich pracowników. Wszystko ze względu na skutki epidemii koronawirusa i jej wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa. Czy pracownikowi zwolnionemu z tego powodu przysługuje odprawa pieniężna?

Odprawa pieniężna po zwolnieniu z pracy. Kiedy przysługuje?

Kodeks pracy nie przewiduje odprawy pieniężnej po zwolnieniu z pracy. Ta kwestia jest natomiast uregulowana w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z marca 2003 r. Wynika z niej, że odprawa pieniężna po zwolnieniu z pracy może przysługiwać osobom, które pracują w firmie zatrudniającej co najmniej 20 pracowników.

Co ważne – odprawa przysługuje, jeśli zwolnienie następuje z winy pracodawcy. Pracownik może też otrzymać odprawę, jeżeli szef wypowiedział pracownikowi dotychczasowe warunki pracy, a on nie przyjął nowych. Zwolniony nie może z kolei liczyć na odprawę, jeśli np. umowa została wypowiedziana przez pracodawcę ze względu na niedopełnianie obowiązków. Odprawy pieniężnej nie dostanie też pracownik, którego umowa po prostu się skończyła – i nie została przedłużona.

Odprawa pieniężna po zwolnieniu z pracy może przysługiwać również w przypadku zwolnień grupowych. Oczywiście – pod warunkiem, że pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników. Ponownie – przyczyny zwolnienia powinny być niezależne od pracowników.

Kiedy można mówić o zwolnieniu grupowym? Rozwiązanie umów na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenie ich przez pracodawcę określonej liczbie pracowników musi nastąpić w okresie nieprzekraczającym 30 dni. Ze zwolnieniem grupowym mamy do czynienia wtedy, gdy pracodawca zwalnia co najmniej 10 pracowników we wspomnianym okresie (jeśli zatrudnia łącznie mniej niż 100 osób). Jeśli zatrudnia między 100 a 300 osób, musi zwolnić co najmniej 10 proc. załogi. W przypadku gry zatrudnia co najmniej 300 osób – musi zwolnić minimum 30 pracowników.

Czy odprawa pieniężna po zwolnieniu z pracy należy się też zwolnionym z powodu epidemii koronawirusa?

Czy w takim razie odprawa pieniężna po zwolnieniu z pracy przysługuje, jeśli zwolnienie nastąpiło z powodu epidemii koronawirusa (a dokładniej – jej negatywnych skutków dla kondycji firmy)? Bez wątpienia są to czynniki niezależne od pracowników. Odprawa będzie przysługiwać zarówno w przypadku zwolnienia indywidualnego (przy spełnieniu pozostałych warunków) jak i przy zwolnieniu grupowym.

Jaka jest wysokość odprawy?

To, ile dostanie zwalniany pracownik, zależy od jego stażu pracy – ale u danego pracodawcy. Jeśli zwolniona osoba pracowała u swojego pracodawcy krócej niż dwa lata, może liczyć na odprawę w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jeśli od dwóch do ośmiu lat – dwumiesięcznego. Dopiero pracownik, który przepracował w danej firmie więcej niż 8 lat, otrzymuje odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.