PFR odrzuca wnioski przez zaległości w ZUS mimo wniosku o zwolnienie ze składek. Wszystko przez błędy w systemie

Finanse Firma dołącz do dyskusji (82) 07.05.2020
PFR odrzuca wnioski przez zaległości w ZUS mimo wniosku o zwolnienie ze składek. Wszystko przez błędy w systemie

Radosław Tyburski

Jednym z warunków uzyskania subwencji z Państwowego Funduszu Rozwoju S.A. jest niezaleganie ze składkami ZUS i podatkami na dzień 31 grudnia lub na dzień złożenia wniosku o subwencję. Niestety przez błąd systemu, mimo braku zaległości, a nawet w przypadku nadpłaty ZUS wniosek mógł zostać odrzucony. Jak się przed tym ustrzec?

Odrzucenie wniosku o subwencję z PFR przez zaległości w ZUS

System składania wniosków o subwencję jest połączony z systemami ZUS i KAS. Konsekwencją tego jest to, że jeżeli w bazie danych ZUS dany przedsiębiorca widnieje jako podmiot, który zalega ze składką, fundusz o tym wie automatycznie i na tej podstawie może nastąpić odrzucenie wniosku o subwencję z PFR.

Wielu przedsiębiorców, którzy teraz składają wniosek o subwencję z funduszu, nie opłaciło składek ZUS za marzec-maj, ponieważ złożyło wniosek o umorzenie składek ZUS na podstawie zapisów z tarczy antykryzysowej. Teoretycznie więc, do czasu „rozpatrzenia” wniosku o umorzenie, po stronie systemu ZUS brak płatności widnieje jako zaległość.

Sam PFR przyznaje jednak, że jeżeli przedsiębiorca nie zapłacił składek za marzec-maj i złożył wniosek o zwolnienie ze składek ZUS, wciąż kwalifikuje się do otrzymania subwencji. Wsparcie w ramach obu tarcz można łączyć i nie powinno z tego powodu następować odrzucenie wniosku o subwencję z PFR.

Warunek „techniczny”: wniosek o umorzenie składek musi być odnotowany w systemie ZUS. Inaczej system PFR widzi jedynie zaległość, co powoduje odrzucenie wniosku.

Warto przy okazji zaznaczyć, że wniosek umorzenie składek ZUS to nie jest jedyna sytuacja, która pozwala starać się o subwencję z PFR mimo zaległości w ZUS.

Państwowy Funduszu Rozwoju ma świadomość problemu

Na powyższy problem zwrócił nam uwagę jeden z naszych czytelników, a podobne pytania pojawiają się na social mediach funduszu, gdzie Fundusz potwierdził powyższe stanowisko. W przeszłości podobny problem pojawiał się również, gdy przedsiębiorca miał na koncie ZUS… nadpłatę. Chodzi o to, że system PFR odczytywał te dane tak samo, jak zaległość, bo saldo nie wynosiło zero. Co prawda PFR wskazał, że problem z nadpłatą został już naprawiony i system nie powinien już takich wniosków odrzucać, ale wciąż wielu przedsiębiorców może sobie nie zdawać z tego sprawy. W każdym razie – jako rozwiązanie PFR proponuje skontaktować się z ZUS w celu sprawdzenia, czy wniosek o umorzenie został zarejestrowany, ewentualnie w celu wyzerowania salda „w systemie”.

Odrzucenie wniosku o subwencję z PFR a limit środków

Sytuacja jest o tyle niepokojąca, że środki z tarczy finansowej PFR są limitowane. Fundusz w swoim przewodniku wskazuje, że „pierwszeństwo będą miały te wnioski, które zgodnie z obowiązującymi procedurami będą kompletne i nieobarczone brakami” (s. 47 przewodnika PFR). Na szczęście środki z tarczy finansowej nie powinny się skończyć nagle, więc nawet jeżeli wniosek zostanie odrzucony, przedsiębiorca może go ponowić po wyjaśnieniu sprawy w ZUS.