Sejm odrzucił „Lex Kaczyński”. Nie będzie masowego testowania i odszkodowań za zakażenie w pracy

Państwo Prawo Zdrowie Dołącz do dyskusji (131)
Sejm odrzucił „Lex Kaczyński”. Nie będzie masowego testowania i odszkodowań za zakażenie w pracy

Właśnie w pierwszym czytaniu na komisji sejmowej został odrzucony projekt ustawy covidowej. „Lex Kaczyński” zakładał między innymi możliwość żądania od pracownika, raz w tygodniu, podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu.

Uprzejmie donoszę – jednak nie będzie można żądać odszkodowania od kolegi z pracy

Najbardziej kontrowersyjnym zapisem projektu był ten, który stanowił, że zakażony pracownik będzie mógł złożyć do pracodawcy wniosek „o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego” za zakażenie się od kolegi, który nie poddał się testowi.

Do wystąpienia z takim wnioskiem miałby prawo pracownik, u którego stwierdzono zakażenie i który ma uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy lub w miejscu wykonywania pracy.

Pracodawca, w ciągu siedmiu dni od otrzymania wniosku, byłby zobowiązany zweryfikować, czy wśród pracowników, z którymi miał kontakt zakażony, znajdują się osoby, które nie poddały się testowi. Następnie – nie później niż w ciągu trzech dni musiałby przekazać do właściwego wojewody wniosek zakażonego wraz z listą pracowników, którzy nie poddali się testowi.

W zasadzie, można by więc było „podkablować” kolegę i to za niemałe pieniądze. Wysokość odszkodowania wyniosłaby pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czyli około 15 tysięcy złotych.

Co może pójść nie tak? Odrzucony projekt ustawy covidowej, która skłóciłaby społeczeństwo

Umówmy się, że nie jesteśmy najbardziej zgodnym narodem na świecie. Społeczeństwo już jest podzielone, a tego typu regulacje będą wprowadzać jeszcze większy chaos.

Jak odważnie, ale i słusznie zauważył na posiedzeniu wiceprzewodniczący Rajmund Miller:

Ustawa jest konfidencka, represyjna, skłócająca społeczeństwo.

Posłanka Katarzyna Lubnauer dodała:

Ustawa niszczy program szczepień, bo informuje tych Polaków, którzy się zaszczepili, że właściwie to nie ma żadnego znaczenia, bo i tak będą musieli co tydzień pójść się przetestować.

Dobitnie w tym temacie wypowiedział się także prof. Wojciech Maksymowicz, lekarz i poseł Polski 2050:

Brak strategii i chaos powoduje, że ludzie nie szczepią się. Paszport covidowy wymagany jest wszędzie na zachód i południe od Polski. Bijemy światowe rekordy śmiertelności na COVID. Piątej fali nic z proponowanych rozwiązań już nie powstrzyma.

Wielu posłów zgodziło się z tym, że projekt jest po prostu bublem prawnym. Nie tylko nieprzemyślanym merytorycznie i takim, który nie przynosi jakichkolwiek rozwiązań, ale i nielegalnym.

W głosowaniu nad odrzuceniem w całości projektu głosowało 39 posłów. Za było 22, przeciw 17, nikt się nie wstrzymał od głosu.

W reakcji na odrzucony projekt ustawy covidowej chciałabym powiedzieć – dobrze, że ta farsa już za nami. Znając jednak partię rządzącą, może mieć jeszcze niejeden taki „as w rękawie” do walki z pandemią.