Odśnieżanie samochodu należy do obowiązków kierowcy. Należy jednak robić to we właściwy sposób

Moto Dołącz do dyskusji (37)
Odśnieżanie samochodu należy do obowiązków kierowcy. Należy jednak robić to we właściwy sposób

Kierowca jest ustawowo zobowiązany do utrzymania pojazdu w należytym stanie. Wlicza się w to także odśnieżanie samochodu, oraz usuwanie innych zabrudzeń z szyb i lusterek. Niedopełnienie takiego obowiązku wiąże się z ryzykiem mandatu. Trzeba jednak pamiętać o wyłączonym silniku.

Przepisy dotyczące odśnieżania auta mają dużo szersze zastosowanie i obowiązują przez cały rok

Zimy w Polsce nie należą w ostatnich latach do szczególnie śnieżnych i mroźnych. Nie wiadomo jednak, co przyniesie luty i początek marca. W sytuacji, gdy pada śnieg a temperatura jest na tyle niska, że ten nie roztapia się sam z siebie, pojawia się konieczność odśnieżania. Spoczywające na zwykłych obywatelach obowiązki związane z pozbywanie się zalegającej pokrywy śnieżnej nie ograniczają się bynajmniej do dachów, czy chodników. Należy jeszcze uwzględnić odśnieżanie samochodu.

Ustawodawca, podobnie jak w przypadku odśnieżania chodnika, obowiązki spoczywające na kierowcach zawarł w zauważalnie szerszej regulacji. Mowa o art. 66 ust. 1 prawa o ruchu drogowym. Przepis ten określa pewne minimalne kryteria, zgodnie z którymi samochody uczestniczące w ruchu drogowym powinny być zbudowane, wyposażone i utrzymane. W żadnym wypadku nie chodzi tutaj o jakieś specjalne regulacje obowiązujące tylko zimą. Warto pamiętać, że przepisy te mają zastosowanie do każdego rodzaju zabrudzeń w trakcie całego roku.

Z zimowego punktu widzenia najbardziej istotne są pkt 1) i pkt 5 wyżej wskazanego przepisu. Korzystanie z samochodu nie może zagrażać bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, naruszać porządku ruchu na drodze i narażać kogokolwiek na szkodę.

Odśnieżanie samochodu jest o tyle ważne, że śnieg zalegający na aucie w trakcie jazdy może spaść na inne auto, bądź na pieszego. Ryzyko w szczególności dotyczy manewrów wymagających zatrzymania, lub po prostu nagłego zmniejszenia prędkości. Niedopuszczalne jest także pozostawienie reflektorów zasłoniętych śniegiem.

Odśnieżanie samochodu powinno być dokonywane przy wyłączonym silniku

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt) 5 prawa o ruchu drogowym, samochód musi zapewniać dostateczne pole widzenia kierowcy, oraz warunki do obserwacji drogi. Odśnieżenie samochodu dotyczy także szyb auta. Skądinąd równie ważnym jest usunięcie z nich lodu, czy w innych porach roku błota, kurzu, czy pyłu. Niedopuszczalne jest niedbałe oczyszczenie szyb poprzez odsłonięcie sobie tylko niewielkiego prześwitu.

Zlekceważenie wymogów dotyczących utrzymania samochodu w należytym stanie naraża nas na mandat. Jazda z nieodśnieżonym samochodem naraża nas na mandat w wysokości 500 zł. Taka sama kara grozi za leniwe, niedostateczne odśnieżenie szyb i udział w ruchu drogowym z niedostatecznie oczyszczoną szybą. Co jednak interesujące, mandat można dostać także za odśnieżanie samochodu w niewłaściwy sposób.

Chodzi rzecz jasna o odpowiedzialność za odśnieżanie z włączonym silnikiem. Chodzi o przepisy art. 60 ust. 2 pkt 1) i 2) prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nimi, kierowcy nie wolno oddalać się z pojazdu, gdy silnik jest w ruchu. Co więcej, zabronione jest również korzystanie z samochodu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem.

Włączony silnik w sytuacji, gdy kierowca jest na zewnątrz i odśnieża szyby z całą pewnością nie jest do niczego niezbędne. Tym samym emisja spalin samochodowych i generowany przez silnik hałas stają się z definicji nadmierne. Warto przy tym wspomnieć, że prawo o ruchu drogowym zabrania pozostawiania silnika włączonego w trakcie postoju – pod warunkiem, że zatrzymaliśmy się w terenie zabudowanym.

Nieprzestrzeganie tych przepisów ponownie naraża nas na mandat. Mandat za odśnieżanie z włączonym silnikiem wynosi 300 zł. w przypadku stwierdzenia nadmiernej emisji spalin.