Partnerzy serwisu:
ecommerce Prawo

Zmiany dla platform sprzedażowych i marketplace. Dyrektywa Omnibus wprowadza kilka nowych obowiązków wobec konsumentów

Paweł Mering
04.01.2023
Paweł Mering
Paweł Mering
04.01.2023
Zmiany dla platform sprzedażowych i marketplace. Dyrektywa Omnibus wprowadza kilka nowych obowiązków wobec konsumentów

Omnibus a platformy sprzedażowe – jakie zmiany pojawiły się w polskim prawie? Konsumenci muszą teraz otrzymać więcej informacji, niż kiedykolwiek wcześniej. Niektóre obowiązki informacyjne dotyczą administratorów platform, nawet jeżeli de facto sami nie są stroną umowy sprzedaży. O czym należy powiadomić internautę? Wyjaśniamy.

Omnibus a platformy sprzedażowe

Dyrektywa Omnibus to kolejny etap rozwoju praw konsumenta. Jej implementacja jest obowiązkiem państwa polskiego. Zatem już od 1 stycznia 2023 roku w polskim prawie krajowym pojawił się szereg zmian. Jedna, czyli nowo dodany art. 12a ustawy o prawach konsumenta, dotyczy dodatkowych obowiązków informacyjnych.

Co istotne, dotyczą one m.in. administratorów (dostawców) platform sprzedażowych. Kiedy powstaje obowiązek informacyjny? Zgodnie z nowymi przepisami, najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość/

Informacja ma mieć postać odpowiadającą rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość (czyli najczęściej w formie informacji tekstowej na stronie internetowej). Jeżeli chodzi o treść, to ma ona być jasna i zrozumiała.

Informacje mają dotyczyć czterech kwestii, co odpowiada punktom art. 12a pkt 1-4 wspomnianej ustawy. Po pierwsze, dostawca platformy sprzedażowej musi udzielić na stronie z ofertami informacji dotyczących głównych parametrów plasowania, wraz z zastosowanymi kryteriami (i względnym znaczeniu zastosowanych parametrów w porównaniu z innymi). Nie chodzi tutaj oczywiście o zdradzanie wszystkich zasad funkcjonowania algorytmów, a o ogólną informację.

Najprościej rzecz ujmując, chodzi o promowanie określonych ofert i informowanie użytkownika. O to, dlaczego akurat tę konkretną ofertę widzi na górze wyników wyszukiwania.  Z reguły wystarczy informacja, że wynik wyszukiwania jest w istocie reklamą, za którą płaci sprzedawca.

Co jeszcze?

Kolejnym obowiązkiem jest to, że dostawca platformy sprzedażowej musi teraz informować użytkowników, czy osoba trzecia – która oferuje towary, usługi lub treści cyfrowe – jest przedsiębiorcą. Skąd ma to wiedzieć? Wiążące jest oświadczenie sprzedawcy złożone dostawcy platformy sprzedażowej.

Po trzecie, jeżeli sprzedawcą nie jest przedsiębiorca, to należy go poinformować o tym, że nie będą miały zastosowania prawa konsumenta. Ostatnim z nowo dodanych obowiązków informacyjnych jest konieczność przekazania podziału obowiązków związanych z umową pomiędzy dostawcę platformy sprzedażowej a osobę trzecią. W uzasadnieniu ustawy czytamy, że

Ten wymóg będzie miał zastosowanie tylko w przypadku, gdy obowiązki wobec konsumentów są dzielone miedzy dostawcę internetowej platformy handlowej a osobę trzecią oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe. Przykładowo dostawca platformy handlowej może być odpowiedzialny za dostarczenie towaru, a osoba trzecia będzie odpowiedzialna za zgodność świadczenia z umową.

Zatem, gdy dostawca platformy internetowej handlowej przejmuje odpowiedzialność za przestrzeganie niektórych praw konsumentów wynikających z umowy (np. prawo do odstąpienia, dostawa), to wówczas powinien określić szczegółowo zakres swoich zobowiązań.