W czerwcu nowa emisja obligacji. Wiadomo już, ile państwo jest gotowe zapłacić oszczędzającym

Finanse Państwo Dołącz do dyskusji (1)
W czerwcu nowa emisja obligacji. Wiadomo już, ile państwo jest gotowe zapłacić oszczędzającym

Premier Morawiecki zapowiedział dwa tygodnie temu pojawienie się obligacji detalicznych, których oprocentowanie pozwoli ochronić oszczędności przed inflacją. Ministerstwo Finansów podało szczegóły tej oferty. Zainteresowani tym Polacy możliwość ulokowania w nie pieniędzy będą mieli od czerwca. Oprocentowanie nowych obligacji  będzie równe stopie referencyjnej NBP. Jeśli RPP podniesie stopy, oprocentowanie obligacji wzrośnie. W przypadku ewentualnej obniżki, ruch będzie w drugą stronę.

Oprocentowanie nowych obligacji

Jeśli chodzi o ochronę topniejących oszczędności Polaków, to dotąd rząd wzywał tylko banki do podniesienia oprocentowania lokat. Nie konkurował jednak z nimi uatrakcyjniając oprocentowanie obligacji. Mimo tego, w ciągu miesiąca na rynku depozytów sporo się zadziało. W przypadku niektórych banków oprocentowanie lokat podwoiło się. Dziś są już dostępne produkty oprocentowane na ponad 6 proc. Zwykle jednak taka oferta jest obarczona dodatkowymi warunkami, na przykład co do kwoty lokaty. Tego ograniczenia nie ma przypadku obligacji skarbowych. I dobrze, że w końcu doczekaliśmy się tu lepszej oferty. Taka konkurencja to nie tylko alternatywa dla oszczędzających. To również powód, by oprocentowanie lokat w bankach dalej rosło. Wysokość odsetek nie liczy się już w promilach, ale wciąż ulokowanie pieniędzy w banku nie chroni ich przed inflacją, nie mówiąc o zarobku.

Czy taką ochronę dadzą nowe obligacje?

Jak powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska,

W czerwcu wzbogacamy naszą ofertę o dwie nowe obligacje. Roczna i dwuletnia obligacja będą miały oprocentowanie zmienne, które będzie podążało za stopą referencyjną Narodowego Banku Polskiego. Konstrukcja oprocentowania, która wynika wprost ze stopy referencyjnej i marży, gwarantuje, że nabywca takich obligacji zawsze ma pewność atrakcyjnego oprocentowania. Nasi klienci będą zatem mieli do dyspozycji kolejne instrumenty, które pozwolą na niwelowanie wpływu inflacji na ich oszczędności.

Roczne obligacje (ROR) w pierwszym miesiącu będą oprocentowane na poziomie 5,25 proc. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie obliczane jako suma stopy referencyjnej NBP i marży w wysokości 0 proc. Dwuletnie obligacje (DOR) w pierwszym miesiącu będą oprocentowane na poziomie 5,50 proc. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie będzie obliczane jako suma stopy referencyjnej NBP i marży w wysokości 0,25 proc. Odsetki będą wypłacane co miesiąc.

Przy okazji prezentacji nowych obligacji, resort finansów ogłosił, że podnosi oprocentowanie wszystkich obligacji detalicznych. Nowe oprocentowanie 3-miesięcznych obligacji o stałej stopie procentowej wynosić będzie 3 proc.. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 5,50 proc. dla 3-latek i 4-latek. W przypadku 10-latek wynosi 5,75 proc.

Oprocentowanie obligacji 3-letnich oblicza się co pół roku w oparciu o 6 miesięczny WIBOR. Natomiast w przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie wylicza się co roku. Podstawą jest wskaźnik inflacji z ostatnich 12 miesięcy plus 1 proc. marży. Tak samo ustala się oprocentowanie obligacji 10-letnich. Z jedną różnicą. Tu marża wynosi 1,25 proc.

Beneficjenci programu „Rodzina 500 plus” mogą kupić 6- i 12-letnie obligacje rodzinne. Ich oprocentowanie wynosi odpowiednio odpowiednio 5,70 proc. i 6 proc. w pierwszym roku oszczędzania.

Obligacje ROR i DOR będą sprzedawane od czerwca, co miesiąc. Podobnie, jak obligacje ze standardowej oferty.