Są nowe pieniądze dla firm z PARP. Tym razem jednak nie chodzi o wsparcie z powodu epidemii koronawirusa

Finanse Firma dołącz do dyskusji (21) 20.07.2020
Są nowe pieniądze dla firm z PARP. Tym razem jednak nie chodzi o wsparcie z powodu epidemii koronawirusa

Edyta Wara-Wąsowska

PARP będzie przyznawać przedsiębiorcom kolejne środki. Tym razem jednak beneficjentami nie będą firmy, które zmagają się z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Środki z konkursu „bony na innowacje MŚP” trafią do przedsiębiorców, którzy szukają finansowania w przeprowadzeniu prac B+R.

Pieniądze z PARP dla firm. Tym razem na innowacje

Przedsiębiorcy, którzy chcą w swoich firmach wdrażać innowacyjne rozwiązania, często mają problem z pozyskaniem środków finansowych, za pomocą których mogliby sfinansować swoje pomysły. Teraz będą mogli je otrzymać w ramach konkursu „Bony na innowacje MŚP” organizowanego przez PARP.

Kto i na jakich zasadach może ubiegać się o pieniądze z PARP dla firm?

Wsparcie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie firmy. Konkurs jest podzielony na dwa etapy – usługowy i inwestycyjny. W pierwszym etapie firmy mogą z uzyskanych środków opłacić usługi badawczo-naukowe od jednostek naukowych – usługi te mają mieć na celu opracowanie nowego (lub ulepszonego) produktu, technologii czy projektu wzorniczego. Co ważne, przedsiębiorcy muszą pamiętać, że pieniądze dla firm z PARP w ramach tego konkursu dostaną tylko wtedy, gdy usługi badawczo-naukowe zostaną zrealizowane przez jednostki naukowe. Środków nie można zatem przekierować do wewnętrznego działu B+R, jeśli firma taki posiada.

Drugi etap konkursu umożliwia sfinansowanie wydatków koniecznych do wdrożenia w życie pomysłu na innowację technologiczną.

Ile mogą otrzymać przedsiębiorcy?

W ramach pierwszego etapu konkursu „Bony na innowacje MŚP” firmy mogą otrzymać maksymalnie 340 tys. zł. Z kolei maksymalny koszt realizacji tego etapu nie może przekroczyć 400 tys. zł. Wszystko dlatego, że przedsiębiorca nie może mieć wkładu własnego większego niż 15 proc. wartości kosztów etapu.

W ramach drugiego etapu przedsiębiorcy mogą starać się o znacznie wyższe środki – w wysokości nawet do 500 tys. zł (przy maksymalnym koszcie projektu w wysokości 800 tys. zł). W tym przypadku wysokość wkładu własnego została uzależniona od dwóch czynników. Pierwszym jest wielkość firmy, drugim – miejsce wdrożenia innowacji.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski do etapu pierwszego do 30 września 2020 r.

Dostępność plus

Oprócz naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu „Bony na innowacje MŚP” przedsiębiorcy mogą również starać się o środki na realizację projektów, które wpisują się w program „Dostępność plus”. W tym wypadku jednak innowacje mają mieć charakter wyłącznie produktowy. W dodatku dofinansowywane innowacje mają mieć na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami sprawności.