Część podatników musi złożyć PIT znacznie szybciej. Pozostało im niewiele czasu

Podatki Dołącz do dyskusji
Część podatników musi złożyć PIT znacznie szybciej. Pozostało im niewiele czasu

Na złożenie PIT większość podatników ma czas do 30 kwietnia. Niektórzy muszą się jednak pospieszyć – i złożyć PIT-28 do końca miesiąca.

PIT-28 do końca miesiąca. Kto musi się pospieszyć?

Ustawowym terminem złożenia PIT za poprzedni rok dla większości podatników jest 30 kwietnia – chociaż warto to zrobić znacznie wcześniej, by móc liczyć na ewentualny szybszy zwrot podatku. Niektóre osoby muszą się jednak pospieszyć i złożyć PIT-28 do końca miesiąca.

Taki obowiązek obejmuje podatników, którzy osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i jako formę opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Oprócz tego do złożenia PIT-28 do końca miesiąca zobowiązani są również podatnicy, którzy osiągają dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze – o ile nie są one zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Ze złożeniem PIT muszą też pospieszyć się podatnicy, którzy osiągają dochody ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu albo osiągających dochody w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Ulgi i odliczenia w PIT-28: z jakich można skorzystać?

Podatnicy składający PIT-28 powinni mieć również świadomość, że mają prawo zastosować niektóre ulgi i odliczenia – o ile spełniają warunki podane w przepisach. Odliczeniu podlegają m.in. składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, a także straty z działalności gospodarczej czy darowizny przekazane na cele OPP, kultu religijnego, krwiodawstwa, przeciwdziałania COVID-19. Możliwe jest też skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na termomodernizację, ulgi na Internet, ulgi z tytułu opłaty na IKZE, ulgi abolicyjnej czy ulgi mieszkaniowej na prawach nabytych.

Z których ulg nie można skorzystać przy PIT-28?

Zła wiadomość jest natomiast taka, że podatnicy składający PIT-28 nie mogą skorzystać z:

  • ulgi prorodzinnej,
  • ulgi IP Box,
  • ulgi B+R,

chyba, że osiągają również inne źródła przychodów – rozliczane na innych deklaracjach podatkowych.

Dodatkowo ryczałtowcy nie mogą również skorzystać z opcji rozliczania się wspólnie z małżonkiem.

PIT-28 do końca miesiąca można złożyć zarówno za pośrednictwem usługi Twój e-PIT jak i tradycyjnie (na druku papierowym) we właściwym urzędzie skarbowym. Podatnicy, którzy zdecydują się na tę pierwszą opcję, muszą jednak pamiętać, że zeznanie nie zostanie zaakceptownie automatycznie – w większości wymaga uzupełnienia ze strony podatnika. Z tego względu warto zająć się tym jak najszybciej.