MF przypomina przedsiębiorcom o ich prawach. Chodzi o podatek od niezapłaconych faktur

Firma Podatki Dołącz do dyskusji
MF przypomina przedsiębiorcom o ich prawach. Chodzi o podatek od niezapłaconych faktur

Polscy przedsiębiorcy borykają się od dawna z problemem zatorów płatniczych. Kontrahenci często opłacają faktury nawet kilka miesięcy po przekroczeniu terminu; niektórzy nie robią tego wcale. MF przypomina, że przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. ulgi na złe długi.

Podatek od niezapłaconych faktur. MF przypomina

Wielu przedsiębiorców musi na co dzień walczyć o zachowanie płynności finansowej – i to niekoniecznie dlatego, że robią coś źle, a działalność przynosi za małe przychody. Chodzi o opóźnienia w opłacaniu faktur przez kontrahentów; niektórzy (często dotyczy to zwłaszcza tych większych firm, wykorzystujących swoją przewagę w relacji z mniejszymi podmiotami) potrafią płacić nawet kilka miesięcy po terminie. Problem polega na tym, że nawet od niezapłaconych faktur należy zapłacić podatek.

Ministerstwo Finansów przypomina jednak, że jest pewne rozwiązanie, które ma nieco ulżyć przedsiębiorcom znajdującym się w tej sytuacji. W przypadku podatku dochodowego (zarówno PIT jak i CIT) oraz podatku VAT podatnicy mają możliwość skorzystania z tzw. ulgi na złe długi. Dzięki niej podatnik może zmniejszyć podstawę obliczenia podatku o wartość wierzytelności, która nie została uregulowana lub zbyta.

W przypadku podatku dochodowego zmniejszenia należy dokonać w zeznaniu za rok podatkowy,  którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu do zapłaty, który został wskazany na fakturze (lub w rachunku czy umowie). MF podkreśla też, że podatnicy mogą korzystać z ulgi na złe długi także przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacanego w trakcie roku podatkowego. Kiedy faktura zostanie ostatecznie zapłacona, zarówno dłużnik jak i wierzyciel dokonują korekty powrotnej.

Ulga na złe długi również w przypadku podatku VAT

Korekta podatku i skorzystanie z ulgi na złe długi przysługuje również w przypadku podatku VAT. W dniu poprzedzającym złożenie korekty przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulgi, musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Dodatkowo od końca roku do wystawienia faktury nie mogą minąć więcej niż 3 lata.

Pewien problem pojawia się, gdy kontrahent nie jest czynnym podatnikiem VAT – w takim wypadku konieczne jest wpisanie wierzytelności do rejestru długów lub potwierdzenie jej prawomocnym wyrokiem sądu i skierowanie do egzekucji (lub ogłoszenie wobec dłużnika upadłości konsumenckiej).

Jak podaje MF, w rozliczeniu za rok 2021 r. z ulgi na złe długi skorzystało ponad 16 tys. podatników.