W 2024 roku Polacy będą mogli dokonać ważnego wyboru. Będzie mieć to wpływ na ich emeryturę

Finanse Praca Dołącz do dyskusji
W 2024 roku Polacy będą mogli dokonać ważnego wyboru. Będzie mieć to wpływ na ich emeryturę

W przyszłym roku przypada tzw. okno transferowe, co oznacza, że każdy ubezpieczony będzie mógł ponownie wybrać, czy chce całą składkę emerytalną przekazywać do ZUS, czy część składki do ZUS, a część do OFE.

Polacy mogą zdecydować, gdzie trafią składki na emeryturę pobierane z ich przychodów

Reforma systemu emerytalnego wprowadzająca zmiany w otwartych funduszach emerytalnych miała miejsce w 2014 roku. Do dzisiaj jednak wielu Polaków nie wie, że może zadecydować gdzie mają trafić składki na emeryturę pobierane z ich przychodów.
Przez to, że w Polsce przeprowadzono już kilka reform emerytalnych, niełatwo się jest połapać w tym, kogo dotyczy subkonto, kogo OFE, a kto ma cały czas tzw. stary system emerytalny.

Zacznijmy od najstarszych. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. nie mogą być członkami OFE w związku z tym ZUS nie założył dla nich subkonta. Te osoby zatem są w grupie tzw. starego systemu emerytalnego i nie dotyczy ich całe zamieszanie związane z II filarem. Osoby, które urodziły się między 1 stycznia 1949 r. a 31 grudnia 1968 i są członkami OFE mają w ZUS założone subkonto.Natomiast osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r., mają założone subkonto w ZUS bez względu na to, czy są członkami OFE, czy też nie.

Sprawdź, czy jesteś członkiem OFE

Jak ustalić czy jesteśmy członkami OFE? Niewiele osób pamięta, że reforma z 1999 r. wprowadzająca wspomniany II filar, czyli właśnie Otwarte Fundusze Emerytalne przewidywała, że osoby urodzone po 1968 r. były zobowiązane do uczestnictwa w OFE. Natomiast ci, którzy urodzili się między 1949 a 1968 r., mogli dobrowolnie zdecydować się na dołączenie do OFE. Od 2014 roku OFE są już wyłącznie dobrowolne, co oznacza, że każdy, wchodząc na rynek pracy po 2014 roku, decyduje czy chce przystąpić do OFE czy nie. Jeśli po przeanalizowaniu swojej daty urodzenia nadal nie jesteśmy pewni czy jesteśmy członkami OFE warto taką informację zweryfikować w ZUS.

Obecnie zatem tzw. II filar to zarówno OFE jak i subkonto. Na II filar z każdej naszej składki emerytalnej jest odprowadzane 7,3%, reszta składki trafia na tzw. I filar w ZUSie. Automatycznie, te 7,3 % trafia tylko na subkonto. Istnieje jednak możliwość żeby na subkonto trafiało 4,38%, a 2,92% do naszego rachunku w dotychczasowym OFE.

Zarówno środki na subkoncie jak i te w OFE są dziedziczone z tą różnicą, że z OFE dziedziczone są wszystkie środki, natomiast jeśli zdecydujemy się tylko na subkonto, to dziedziczona będzie wyłącznie kwota dotychczas przekazana z OFE na subkonto. Podobnie w obu przypadkach środki są dzielone m. in. w przypadku ustania wspólności majątkowej czy śmierci. Waloryzacji podlegają tylko te środki znajdujące się na subkoncie. Środki w OFE są natomiast przez fundusz inwestowane. W obu przypadkach środki mogą zostać wypłacone dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego, przy czym w OFE sami decydujemy czy chcemy miesięczne raty czy jednorazową wypłatę, natomiast środki z subkonta będą wypłacane wyłącznie co miesiąc. Dodatkowo, środki wypłacane z OFE nie są opodatkowane, natomiast od rat z subkonta ZUS odliczy PIT i składkę zdrowotną.

Kiedy będzie można zdecydować, co z naszymi składkami?

Jeśli dotychczas nie decydowaliśmy, zdecydował za nas ZUS i nasze środki znalazły się na subkoncie, teraz możemy ponownie wybrać. W 2024 roku możemy jednak znów postanowić o naszych składkach, nawet jeśli już raz dokonaliśmy wyboru. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje, że począwszy od 2016 r., co cztery lata, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca, członek OFE lub osoba, której ZUS ewidencjonuje składkę na subkoncie może złożyć do Zakładu oświadczenie o wyborze. Oświadczenie to należy złożyć na druku ZUS-US-OFE-01.