Polscy przedsiębiorcy masowo kantują swoich kontrahentów na fakturach

Biznes Firma Dołącz do dyskusji
Polscy przedsiębiorcy masowo kantują swoich kontrahentów na fakturach

Z raportu „Etyka płatnicza przedsiębiorców” wynika, że spora część polskich firm jest skłonna ignorować błędy na fakturach na swoją korzyść lub nawet nie zwracać towaru lepszego niż zamówiony. Warto zadać sobie pytanie, czy jest to wyraz nieuczciwości, czy może wynik braku świadomości konsekwencji takich działań? Czy może, w świetle ekonomicznych trudności, jest to po prostu strategia przetrwania?

Połowa przedsiębiorców nie zwróci takiej faktury do klienta z uwagą, że coś jest nie tak. Co trzeci nie zgłosi, że opłacono mu daną fakturę podwójnie. Oczywiście każdy polski biznesmen przyznał, że etyka w biznesie jest nieprawdopodobnie wręcz ważna, ale te deklaracje upadły tak szybko, jak tylko autorzy raportu zaczęli dopytywać o szczegóły. Co gorsza, spora część przyznaje, że świadomie nie opłaca swoich faktur w terminie, żeby żerować na tych pieniądzach w trakcie finansowania dalszego działania w swojej firmie. A potem firmy faktoringowe budują dzięki temu imperia. Wspominaliśmy, że PragmaGo przejęła dopiero co Monevię, a rynek faktoringu rośnie.

Polscy przedsiębiorcy mają sporo na sumieniu

Niewątpliwie, zatory płatnicze, które są często wynikiem nieetycznych decyzji, stanowią znaczący problem dla płynności finansowej wielu firm. Co więcej, takie postępowanie może prowadzić do długotrwałego uszczerbku na reputacji firmy, co w dłuższej perspektywie jest bardziej kosztowne niż jednorazowa, nawet znacząca korzyść finansowa.

Z drugiej strony, nie można pominąć faktu, że wiele firm obawia się szkody w relacjach z kontrahentami, kiedy postanawiają upomnieć się o należności. Dylemat między skuteczną windykacją a dbaniem o dobre stosunki biznesowe jest realny i często skomplikowany. Wielu przedsiębiorców wykorzystuje więc swoją pozycję rynkową i opóźnia płatności, bo po prostu może. Kontrahent nie jest w stanie sobie pozwolić na zerwanie stosunku gospodarczego, który wiązałby te podmioty.

Jak pokazują badania, profesjonalne usługi windykacyjne mogą nie tylko pomóc w odzyskaniu długów, ale również przyczynić się do poprawy dyscypliny płatniczej kontrahentów. To wskazuje, że odpowiednio zarządzane procesy finansowe i komunikacja z klientami mogą tworzyć zdrowy ekosystem biznesowy, w którym etyka płatnicza nie jest jedynie pustym sloganem, ale realną praktyką.

Podsumowując, kluczowym elementem dla poprawy moralności płatniczej w polskich firmach jest edukacja i świadomość konsekwencji, jakie niesie za sobą nieetyczne zachowanie. To połączenie zrozumienia długoterminowych korzyści wynikających z etycznych praktyk i zdolności do zarządzania ryzykiem w relacjach biznesowych może stanowić przepis na sukces w dzisiejszej skomplikowanej rzeczywistości gospodarczej.