Ministerstwo rozwiewa wątpliwości przedsiębiorców dotyczące pożyczki 5 tys. zł. Udziela też odpowiedzi na pytania związane z wydatkowaniem pożyczki

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (857)
Ministerstwo rozwiewa wątpliwości przedsiębiorców dotyczące pożyczki 5 tys. zł. Udziela też odpowiedzi na pytania związane z wydatkowaniem pożyczki

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada na pytania dotyczące pożyczki 5 tys. zł. Przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się na przykład, co z ewentualnym kwestionowaniem wydatków finansowanych z pożyczki ze strony organów państwowych. 

Pożyczka 5000 zł tarcza antykryzysowa: ministerstwo udziela odpowiedzi na pytania

MRPiPS postanowiło zebrać najczęściej pojawiające się pytania dotyczące pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Ministerstwo odpowiada m.in. na pytania związane z wydatkowaniem pożyczki. Potwierdza, że istnieją ograniczenia co do wydawania pieniędzy z pożyczki 5 tys. zł. Wydatki powinny być związane wyłącznie z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa – wtedy nie będą kwestionowane.

Niestety nigdzie nie określono dokładnie, które wydatki można zaliczyć do „bieżącej” działalności. Organy państwowe nie powinny jednak kwestionować m.in. wydatków na podatki, ZUS czy rat leasingowych/kredytowych (na sprzęty firmowe). Ministerstwo przypomina też, że przy składaniu wniosku o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców nie trzeba przedstawiać żadnych rachunków czy faktur. Jednak już po przyznaniu pożyczki i przy jej wydatkowaniu – należy takie zatrzymać na wypadek kontroli. Potwierdza się tym samym, że urzędy faktycznie mogą chcieć skontrolować za jakiś czas, na co została przeznaczona pożyczka 5 tys. zł z urzędu pracy.

Pożyczka 5000 zł: tarcza antykryzysowa nie wyłącza przedsiębiorców będących na L4 i pobierających zasiłek macierzyński

MRPIPS potwierdza też, że przebywanie przedsiębiorcy na L4 czy zasiłku macierzyńskim nie przekreśla z góry możliwości starania się o pożyczkę. Ważne jest jedynie to, by przedsiębiorca ponosił w tym czasie koszty prowadzenia działalności gospodarczej (czyli np. zatrudnia pracowników, wynajmuje nadal lokal będący siedzibą firmy itd.).

Wypełnianie wniosku o pożyczkę: wątpliwości związane z pomocą przyznaną już w ramach walki z COVID-19

Niektórzy przedsiębiorcy zastanawiają się również, jak wypełnić wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców w przypadku, gdy np. złożyli wniosek o zwolnienie ze składek ZUS, ale jeszcze nie otrzymali informacji z Zakładu, że został rozpatrzony pozytywnie. Ministerstwo wyjaśnia, że przedsiębiorcy, którzy takiej informacji nie otrzymali, de facto nie dysponują też wiedzą, czy otrzymali pomoc. W związku z tym – nie wykazują jej we wniosku.

Pożyczka 5000 zł: czy tarcza antykryzysowa umożliwia przyspieszenie jej wypłaty?

Ministerstwo potwierdza również to, o czym pisaliśmy już wcześniej – przedsiębiorcy nie mogą w żaden sposób przyspieszyć wypłaty pożyczki. Przypomina też, że jedyne, co mogą zrobić wnioskujący, to… po prostu poprawnie złożyć wniosek. Dzięki temu unikną konieczności przechodzenia przez całą procedurę ponownie (zwłaszcza, że niektóry błędy we wniosku o pożyczkę 5 tys. zł wynikają głównie z nieuważnego czytania formularza).