Jak wypełnić wniosek o pożyczkę w wysokości 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców? Poradnik krok po kroku i odpowiedzi na najczęstsze pytania

Finanse Firma Gorące tematy dołącz do dyskusji (1598) 21.04.2020
Jak wypełnić wniosek o pożyczkę w wysokości 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców? Poradnik krok po kroku i odpowiedzi na najczęstsze pytania

Paweł Grabowski

Wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców jest już dostępny. Podpowiadamy jak go prawidłowo wypełnić oraz odpowiadamy na pytania czytelników.

Przypomnijmy najważniejsze założenia przyznawania pożyczki dla przedsiębiorców. Przysługuje ona przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r. i zatrudniali w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych średniorocznie mniej niż 10 pracowników, a ich roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług nie przekroczył równowartości w złotych 2 milionów euro netto, lub suma aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych dwóch lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Pożyczka przysługuje również przedsiębiorcom, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników. Pieniądze mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Pożyczka ma trzymiesięczny okres karencji w spłacie. Jeżeli przez okres 3 miesięcy od dnia przyznania pożyczki nie zaprzestaniemy prowadzenia działalności gospodarczej, możemy wnioskować o jej umorzenie.

Szczegółowe zasady przyznawania pożyczki omówiliśmy w osobnym artykule o pożyczce dla mikroprzedsiębiorców.

Jak złożyć wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców?

Wystarczy wejść na stronę praca.gov.pl. Tam czeka na nas formularz, który należy wypełnić krok po kroku. Z formularza wybieramy właściwy dla miejsca prowadzenia naszej działalności urząd pracy. Jest to ważne, żeby wybrać właściwy, ponieważ umowę pożyczki podpisze z nami starosta (prezydent w miastach na prawach powiatu) lub dyrektor urzędu pracy, który będzie działał z upoważnienia starosty.

wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców
wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców – wybór urzędu pracy

W kolejnym okienku wpisujemy dane odnoszące się do naszej osoby. Podajemy nazwę przedsiębiorcy, NIP, REGON, dane adresowe. Ponadto w kolejnej sekcji podajemy numer telefonu i adres email. Dzięki nim urząd pracy będzie mógł się z nami skontaktować w razie jakichś wątpliwości. W sekcji 4 „Reprezentowany przez”należy wpisać swoje dane, lub dane pełnomocnika, jeżeli to on będzie osobą reprezentującą mikroprzedsiębiorcę.

wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców
wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców – dane przedsiębiorcy
wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców
wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców – dane kontaktowe

W kolejnej sekcji należy podać wnioskowaną kwotę pożyczki. Maksymalnie możemy wnioskować o 5000 zł. Następnie należy podać numer rachunku bankowego, którym posługujemy się w ramach działalności gospodarczej. Na ten rachunek, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zostanie nam wypłacona pożyczka. W dolnym okienku należy wprowadzić stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na dzień 29.02.2020 r. Jeżeli mikroprzedsiębiorca nie zatrudnia pracowników – w tym polu należy wpisać 0.

wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców
wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców – wysokość pożyczki

Wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców – dalsze postępowanie

Poprzez złożenie wniosku przedsiębiorca oświadcza, że:

 • zapoznał się z zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy,
 • wszystkie informacje, które zawarł we wniosku oraz w załączonych dokumentach są prawdziwe,
 • jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo przedsiębiorców,
 • prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r,
 • nie otrzymał nigdy pożyczki przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
 • nie złożył wniosku o udzielenie pożyczki w innym powiatowym urzędzie pracy, niż wskazany we wniosku,
 • zobowiązuje się, że wykorzysta środki pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem.

Do wniosku należy dołączyć umowę w formacie pdf oraz wypełniony formularz o pomocy publicznej.

wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców
wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców – formularz pomocy publicznej

W kolejnej sekcji wprowadzamy dane osoby wnioskującej o pożyczkę. Jeżeli przedsiębiorca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy również dołączyć zeskanowane pełnomocnictwo.

wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców
wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców – dane wnioskodawcy

Kolejnym krokiem jest weryfikacja konta na portalu praca.gov.pl. Jeżeli posiadamy konto musimy się na nie zalogować. Jeżeli nie, należy utworzyć nowe konto poprzez wybranie loginu i podanie maila.

wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców
wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców – weryfikacja konta

Ostatnim etapem jest wysłanie wniosku. Możemy go złożyć z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub za pomocą profilu zaufanego. W przypadku wybrania drugiej opcji zostaniemy przekierowani na stronę profilu zaufanego.

wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców
wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców – wysłanie wniosku

Po pomyślnym wysłaniu wniosku należy kliknąć na przycisk „zakończ”. Po zalogowaniu się na portalu praca.gov.pl możemy sprawdzić Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia.

Wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców – najczęstsze pytania

Pod artykułem, w którym omówiliśmy zasady przyznawania pożyczki otrzymaliśmy wiele pytań. Postaram się na niektóre odpowiedzieć.

Czy umorzona wraz z odsetkami pożyczka stanowi przychód podlegający opodatkowaniu?

Nie, zgodnie z zapisami art. 15 zzd ust. 10 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przychód z tytułu umorzenia nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Czy pożyczka przysługuje osobom, które prowadzą działalność gospodarczą oraz jednocześnie mają umowę o pracę?

Tak, warunki przyznania pożyczki nie wyłączają takich osób z kręgu uprawnionych.

Słyszałem, że przyznanie tej pożyczki jest uzależnione od spadku obrotów spowodowanego epidemią koronawirusa, czy to prawda?

Nie. Zapisy ustawy nie wymagają wykazania spadku obrotów, żeby móc ubiegać się o dofinansowanie.

Czy świadczenie postojowe wyklucza ubieganie się o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców?

Nie. świadczenie postojowe nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu wspomnianej ustawy, więc nie stanowi przeszkody w otrzymaniu pożyczki.

Mam 2000 zł bieżących kosztów działalności i chcę wnioskować o maksymalną kwotę pożyczki. Czy muszę udokumentować poniesione koszty poniesione z przyznanej pożyczki?

Nie. Podstawą jest oświadczenie złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że przedsiębiorca wykorzysta pieniądze zgodnie z przeznaczeniem.

Czy na pewno pożyczka przysługuje przedsiębiorcom, którzy nikogo nie zatrudniają?

Tak, możesz złożyć wniosek o pożyczkę nawet, gdy nikogo nie zatrudniasz.

Warunkiem do umorzenia pożyczki 5000 zł to prowadzenie działalności przez 3 miesiące, ale co jeśli nie ma się żadnych przychodów?

Nie ma to znaczenia. Działalność nie może zostać zakończona, ani zawieszona przez okres trzech miesięcy od dnia otrzymania pożyczki, by móc wnioskować o jej umorzenie.

1 598 odpowiedzi na “Jak wypełnić wniosek o pożyczkę w wysokości 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców? Poradnik krok po kroku i odpowiedzi na najczęstsze pytania”

 1. Możecie dodać do najczęstszych pytań co wpisać w ten załącznik jeśli się skorzystało ze zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące?

  • Jeżeli nie otrzymałeś oficjalnego dokumentu z informacją o zwolnieniu zapłaty z ZUS, a złożyłeś tylko wniosek w tej sprawie, to na dzień składania wniosku o pożyczkę zalegasz w ZUS a nie otrzymałeś żadnej pomocy.

 2. Jeśli złożyłem wniosek o umorzenie ZUS i otrzymałem postojowe w wysokości 2080 zł to w tym formularzu w zapytaniu o pomoc publiczną mimo wszystko zaznaczam „NIE” ?

  • Rozmawiałem z konsultantem z infolinii i jak złożyłeś wniosek o postojowe i umorzenie zus to wpisujesz „Tak” i podajesz info, że korzystałeś z postojowego i umorzenia Zus, sumyjesz 2080 + 3x składki i tyle. Przy okazji samej umowy nie trzeba ręcznie podpisywać – podpis elektroniczny jest równoważny.

   • Po pierwsze, postojowe nie stanowi pomocy publicznej, formularz mówi wyraźnie o otrzymaniu innej pomocy publicznej rekompensującej negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19. Pomocą publiczną jest np. dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń pracowników i składek ZUS, mikropożyczka (5 000 zł) czy zwolnienie ze składek ZUS

    • Po drugie, w jaki sposób chcesz wykazywać wysokość składek ZUS za kwiecień i maj, skoro składki te nie są jeszcze naliczone (nie znasz ich wysokości). Co jeżeli ich wysokość wyliczysz: składka miesięczna x 3, a w maju będziesz np. na zwolnieniu chorobowym ? Dodatkowo składka majowa i czerwcowa nie jest jeszcze wymagalna, więc w tym momencie ZUS nie może ich umorzyć.

  • Zaznaczasz NIE, Jak wejdziesz na swój profil w ZUSie to masz dług, więc nie dostałeś jeszcze od Państwa na uzupełnienie ZUSu. A jeśli chodzi o świadczenie postojowe, to nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu wspomnianej ustawy. po zalogowaniu do Platformy Usług Elektronicznych ZUS, składka za marzec widnieje jako zaległość. W tej sytuacji, w sekcji “C” “formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.”, przedsiębiorca nie uwzględnia zwolnienia ze składek ZUS za 3 miesiące, ponieważ na dzień składania wniosku o pożyczkę 5000 tys. zł, nie otrzymał jeszcze zwolnienia ze składek ZUS.

   • wiesz moze jak to jest,gdy ma sie zaległość w ZUS to nie dostanie sie tej pomocy,a o ta pozyczke mozna sie starać ? tu nic nie pisze o wykluczeniach

    • Możesz się starać i o postojowe i o pożyczkę 5 tysięcy. Właśnie dlatego musisz mieć w ZUS jako zaległość. Bo to oznacza, że nie dostałeś jeszcze tej pomocy publicznej i możesz pisać o pożyczkę. A postojowe jeśli dostałeś już na konto, to nie szkodzi, bo postojowe nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu tej ustawy. Ja już złożyłam wniosek o niepłacenie przez trzy miesiące ZUS, wniosek o postojowe i dostałam już 15 kwietnia a parę dni temu złożyłam wniosek o pożyczkę 5 tysięcy. Jedno drugiego nie wyklucza, więc można składać wnioski.

 3. Mam pytania – może pomożecie.
  Czy jeśli jestem wspólnikiem w spółce cywilnej (mam swoją jednoosobową firmę będącą wspólnikiem w spółce), wypełniam ten wniosek w swoim imieniu czy w imieniu spółki (a siebie wpisuję jako reprezentanta? A jeżeli w swoim, to czy drugi wspólnik również może wnioskować o taką pożyczkę? (wspólnik jest zatrudniony również w innym miejscu na UoP, ja pracuję tylko w naszej spółce).
  I drugie pytanie. Spółka zatrudnia 3 pracowników. Stan zatrudnienia zmniejszył się od 29.02.2020 (jeden pracownik ma zmniejszony etat z całego do połowy). Rozumiem, że nie będzie to stanowiło przeszkody w umorzeniu pożyczki?

  • Co do drugiego pytania – nie będzie to stanowiło przeszkody. Musisz prowadzić działalność przez 3 kolejne miesiące i złożyć wniosek o umorzenie. Likwidacja miejsc pracy nie ma znaczenia.

   • Panie @disqus_En2Tr642pz:disqus będę niezmiernie wdzięczny za odpowiedź czy załączniki nalezy drukować i podpisywać czy załączyć ich elektroniczne wersje.

  • A może po prostu pożyczkę na własną działalność, a następnie jako pełnomocnik, pożyczka na spółkę cywilną?
   Wtedy wspólnik już nie może na spółkę, ale może na swoją działalność.

  • Gdzieś czytałam, że sc nie może składać wniosku, bo nie ma osobowości prawnej. Wniosek może składać każdy wspólnik osobno (jak jest trzech to o 3 pożyczk).

 4. Chciałbym zapytać czy załączniki należy wydrukować i podpisać a później zeskanować, czy należy je dodać w wersji elektronicznej bez podpisów?

  • Formularz należy wypełnić, podpisać i zeskanować, natomiast umowę załączyć w „oryginalnej” formie. Cytat wyświetlany przy wypełnianiu wniosku online:
   „Uwaga, proszę nie załączać zeskanowanych umów podpisanych odręcznie lub osobno podpisanych profilem zaufanym/podpisem kwalifikowanym.”

   • Wcześniej nie było takiej informacji. Składałem wniosek w sobotę i dołączyłem umowę zeskanowaną i podpisaną odręcznie. Co teraz mam zrobić?

    • Myślę, że nie będzie problemu. W razie czego urzędu zwykły się kontaktować telefonicznie w celu uzupełnienia danych itp.
     Na Twoim miejscu albo dzwoniłbym do urzędu w którym składałeś papiery, by potwierdzić czy coś trzeba poprawić, albo poczekałbym jak się rozwinie sytuacja

   • Hmm? Pozwolę się nie zgodzić…Wyraźnie jest we wniosku napisane, że formularz trzeba wypełnić i załączyć wg określonego wzoru (plik w formacie xls lub xlsx), nie ma ani słowa o tym, że ma być podpisany

    • To prawda, byłem w błędzie. Najwyraźniej należy przesłać wypełniony wniosek w formacie xls/xlsx. Bez drukowania, podpisywania, skanowania itd.

     • Wnioski w .xls wypełnia się tylko gdy składane są osobiście. Przy składaniu online w ogóle się ich nie dotykamy.

     • Tu ja się pozwolę nie zgodzić. W instrukcji wysyłki elektronicznej wyraźnie napisane, że mamy załączyć wypełniony plik (xls lub xlsx)

   • Nie ma czegoś takiego we wniosku on-line, jest tylko ” Wymagane jest, aby „Umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów” była plikiem z rozszerzeniem pdf. Wzór załącznika publikowany jest na stronie MRPiPS.”

  • Info z PUP w Poznaniu:

   Wnioski złożone online są podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, więc załączników nie trzeba podpisywać.
   Wnioski z załącznikami w formie podpisanych ręcznie skanów nie będą odrzucane z tego powodu, gdyż podwójny podpis nie jest uznawany za błąd.

   Podsumowując: udzielono mi informacji, że wnioski zarówno z podpisanymi jak i niepodpisanymi ręcznie załącznikami będą rozpatrywane przez PUP Poznań

   • A co sądzicie o czasie oczekiwania na jakąkolwiek reakcję poznańskiego PUP? od 18 złożony wniosek i żadnej reakcji …

 5. I jeszcze trzecie pytanie.
  Spółka cywilna jest zwolniona z ZUS za pracowników (mikrofirma). My jako wspólnicy, jak się okazało, jesteśmy traktowani w tej sytuacji jako „samozatrudnieni”, których obowiązuje limit przychodu. Więc w marcu na zwolnienie się nie załapaliśmy, co będzie w kwietniu i maju – jeszcze nie wiadomo (ale prawdopodobnie już się załapiemy …).
  Więc w takiej sytuacji, co powinno się wpisać w tę rubrykę o korzystaniu z innych form pomocy?
  a) jeżeli wypełniam wniosek jako spółka cywilna – jeden z naszych pracowników jest zatrudniony na umowie zlecenie – oznacza to, że nie znam wysokości jego składek ZUS za kwiecień i maj – jaką kwotę mam wpisać?
  b) jeżeli wypełniam wniosek jako jednoosobowa działalność gospodarcza – również nie wiem, czy w kwietniu i maju będę się łapać na zwolnienie z ZUS …
  Ponadto: jeżeli wypełniam wniosek jako wspólnik, nie jako spółka, to czy jako stan zatrudnienia wpisuję, czy nie wpisuję pracowników spółki?

 6. Panie Pawle Grabowski proszę o doprecyzowanie :
  Jeśli złożyłem wniosek o umorzenie ZUS i otrzymałem postojowe w
  wysokości 2080 zł to w tym formularzu w zapytaniu o pomoc publiczną mimo
  wszystko zaznaczam „NIE” czy wpisujemy wszystko

 7. pytanie do autora: Czy wniosek składam do urzędu w miejscu mojego zameldowania czy w mieście, w którym jest założona działalnosć (jej siedziba)?

 8. Podłączam się do pytania o część C formularza informacji: Czy jeżeli złożyłam wniosek o zwolnienie ze składki ZUS, ale nie otrzymałam jeszcze decyzji to wpisuję że otrzymałam pomoc publiczną czy nie?Dziękuję

 9. Dołączam się do pytania co do części C formularza informacji: czy jeżeli złożyłam wniosek o zwolnienie ze składek ZUS, ale nie otrzymałam jeszcze decyzji to wpisuję że otrzymałam już pomoc publiczną czy zaznaczam „nie”?

 10. Nadal brak instrukcji części C formularza pomocy, z komentarzy nic nie wynika , każdy ma inne zdanie co to wypełnienia tego pola. Jedni twierdzą że wpisujemy NIE bo nie dostaliśmy decyzji o przyznaniu pomocy, inni twierdzą że wpisujemy – sumujemy postojowe i składki ZUS za 3 miesiące (tylko że każdy płaci różne składki np. mały ZUS plus, zwykły ZUS, albo bez chorobowego itd ). Czy ktoś konkretnie odpowie czy na dzień dzisiejszy wpisujemy w formularzu TAK bo otrzymaliśmy już pomoc lub złożyliśmy wniosek o umorzenie składek ZUS, czy NIE bo mimo że otrzymałem pomoc to nie dostałem jeszcze decyzji odnośnie tych pomocy.?

  • Nikt nie wie. Panie w urzędach same nie wiedzą. Niektóre trzeba kierować na odpowiednie zapisy w instrukcji i wtedy mówią „rzeczywiście…” albo „my same nie wiemy, mówimy jak to się zwykle robiło…”

 11. Czy składając wniosek elektronicznie należy umowę w formacie pdf oraz wypełniony formularz o pomocy publicznej wydrukować podpisać i zeskanować, czy tylko wypełnić i bez podpisu załączyć?

  • Formularz należy wypełnić i podpisać, natomiast umowę załączyć w „oryginalnej” formie. Cytat wyświetlany przy wypełnianiu wniosku online:
   „Uwaga, proszę nie załączać zeskanowanych umów podpisanych odręcznie lub osobno podpisanych profilem zaufanym/podpisem kwalifikowanym.”

   • Właśnie rozmawiałem z Panią z UP i powiedziała żeby podpisać i zeskanować, bądź tu mądry, to samo z liczbą zatrudnionych w wersji papierowej już tego nie ma, elektroniczne trzeba wypełnić.

    • To jej chodziło chyba o inny tryb składania (analogowy).
     Elektronicznie załączasz jako 1 załącznik umowę którą pobrałeś w PDF (nic tam nie wypełniasz) a jako załącznik numer 2 pobrany I WYPEŁNIONY xls – i załączasz jako XLS (nie jako PDF).

     • dzwoniłem do innego urzędu i Pani potwierdziła, podpisać umowę i zeskanować załącznik też wypełnić podpisać i zeskanować, oba mają być PDF.

     • to po jakiego ch…a powstało podpisywanie podpisem ePuap!!!???? Żeby ręcznie podpisywać i skanować??? Naprawdę???

   • co to znaczy „w orygonalnej formie”? umowa jest do wypałnienia do pobrania w formacie pdf nieedytowalnym. formularz drukujemy zatem z pliku exelowego i podpisujemy? dziękiuję za sprecyzowanie, pozdrawiam

    • Dla mnie nielogiczne jest drukowanie umowy i formularza, podpisanie i skanowanie. Skoro podpisujemy ePUAPem, to po kiego grzyba podpisywać i skanować? Wygląda na to, że trzeba by formularz wypełnić elektronicznie (zaznaczyć iksami), a umowę pustą, wysłać w tym pdfie. Wszystko nielogiczne, ale czego się spodziewać po państwie z tektury. Niech mi ktoś potwierdzi, że dobrze myślę, bo sam nie wiem co robić.

    • Tak jak napisał Sidi powyżej, w przypadku podpisywania wszystkiego ePUAPem nie ma sensu drukować tych formularzy, tylko po to by je podpisać.
     Sam na podstawie tekstu ze strony składania wniosku zdecydowałem się wypełnić, wydrukować i zeskanować plik excelowy, a umowę załączyć w formie niezmienionej (ten sam plik, który się ściąga ze strony).
     Po komentarzach tutaj i przemyśleniu tematu, skłaniam się do tego, że również plik excelowy wystarczyło wypełnić i załączyć w formie pliku excelowego.

     • Zgadzam się w pełni, gdyby było inaczej to byłoby czytelnie i jasno napisane – wypełniony i podpisany formularz i podpisaną umowę – obydwa dokumenty w PDF. Koniec kropka, a skoro nie jest tak napisane to wystarczy wypełnić formularz elektronicznie, zapisać, dołączyć i wysłać. Umowę tylko załączyć. Po to są profile zaufane czy podpisy elektroniczne żeby unikać podwójnego podpisywania.

   • Nieprawda. Wszystko podpisujemy PZ. ” Wybierz rodzaj podpisu elektronicznego, którym opatrzysz umowę oraz wniosek wraz z załącznikami –
    kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany.”

 12. Czy jeśli złożyłem dokument RDZ (zwolnienie z ZUS) i RSP-D(świadczenie postojowe) ale jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi oraz postojowego to czy w załączniku 1 polu 1. Czy podmiot, któremu ma być udzielona pomoc publiczną […] TAK/NIE?

 13. A do którego urzędu należy złożyć wniosek, jeśli moja działalność ma dwa adresy w zupełnie różnych częściach kraju? np. Jeden adres to Kraków, drugi dopisany wraz z rozwojem firmy do CEIDG – Warszawa. Podatki płacę w oparciu o ten drugi (Warszawa), a składki ZUS – Kraków. Cyz składając wniosek sama mogę wybrać spośród dwóch urzędów? Czy któryś jest w takiej sytuacji „wiodącym”?

 14. i jeszcze pytanie o osoby zatrudnione na umowę zlecenie które pracują u mnie po 4-5h w tygodniu ?

  wyszło mi że łącznie przepracowują 140h miesięcznie a średnia polska etatu to 168h , co podaję 1 osobę czy 0 ?

  • Do stanu zatrudnienia nie wlicza się osób wykonujących pracę na umowę zlecenia, umowę o dzieło, gdyż zgodnie z definicją zawartą w kodeksie pracy, nie są oni pracownikami.”

   Ja z kolei dotarłem do takich informacji. Czyli wniosek, że pracowników na zleceniu w świetle prawa nie bierzemy pod uwagę we wniosku i wpisujemy 0?

   Zatem mikroprzedsiębiorca korzystający z tej formy pomocy- pożyczki w
   kwocie 5 tysięcy złotych, do stanu zatrudnienia na dzień 29 luty 2020
   roku przyjmuje wyłącznie osoby zatrudnione na umowę o pracę lub innych
   formach wskazanych w art. 2 kodeksu pracy.

 15. Witam
  Czy ktoś po złożeniu wniosku wraz z załącznikami otrzymał poza potwierdzeniem dostarczenia jakieś info z Urzędu Pracy? A może dostał już ktoś pieniądze na swoje konto zgodnie z podaną informacją powinny wpłynąć po 2 dniach od podpisania umowy? Ja czekam od 1 kwietnia bez możliwości dodzwonienia się do Urzędu Pracy w Łodzi.

  • Jak dodrukują pieniądze zapewne? Kasa pusta i tyle w tym temacie. Ja czekam od 1 kwietnia ….
   Stan epidemiczny ale nie nadzwyczajny…………a Urzędy pracują w trybie bez kontaktu z klientem…….
   czas oczekiwania uznaniowy……….braki kadrowe……….mamy siedzą w domu z dziećmi itd… itp…….
   Nie byłem na urlopie przez ostatnie kilka lat teraz nadrabiam stracony czas. Życzę dużo cierpliwości i żeby nadzieja nas nie opuściła bo bez niej już ……………..

 16. A co z firmami, które co roku wznawiają zawieszoną działalność na wiosnę (np. Branża ślubna) Jest to moje jedyne źródło dochodu i zastanawiam się co będzie, gdyż śluby są przełożone.

 17. Pytanie do autora: Jeżeli jestem na chorobowym i będę jeszcze kolejne 3 miesiące. Czyli dochód mojej firmy będzie wynosił 0 zł, czy nadal mogę ubiegać się o kredyt?

 18. to jak to jest z podawaniem w zalaczniku, dostalem na konto postojowe juz, wpisywac trzeba ? i czy umowe trzeba podpisywac czy wyslac orginal ? bo w tej umowie nie widze co nawet trzeba podpisac, prosze o odpowiedz

  • Zresztą Kog (gdzieś niżej albo wyżej) napisał:

   Formularz należy wypełnić i podpisać, natomiast umowę załączyć w „oryginalnej” formie. Cytat wyświetlany przy wypełnianiu wniosku online:
   „Uwaga, proszę nie załączać zeskanowanych umów podpisanych odręcznie lub osobno podpisanych profilem zaufanym/podpisem kwalifikowanym.”

  • Jak możesz teraz składać wniosek o umorzenie jak nie wiesz czy za 3 miesiące będziesz miał działalność… Masz wehikuł czasu?

   Szczerze powiem, że niektórzy tutaj zadają takie pytania, że aż mi trudno wierzyć, że prowadzą biznesy z takim poziomem umysłowym…

 19. PYTANIE : firma była zawieszona w penym momencie od 16 marca do 21 kwietnia 2020 czy tez można skłądać czy już zawieszeńcom się nie należy?

 20. Czy osoba prowadząca działalność, w której mąż jest jako osoba współpracująca (odprowadzana jest składka NFZ, ponieważ mąż pracuje gdzie indziej na etacie) może złożyć wniosek na pożyczkę?

  • LibreOffice, Dokumenty Google, Microsoft Excel online, jest też gdzieś formularz w formie PDF. Nie rób problemu tam, gdzie go nie ma.

 21. co wpisać w załączniku przy pytaniu o wysokość strat oraz postępowanie upadłościowe? Jesli zaznaczę w obu „nie” to nie odrzucą wniosku?

 22. A jak ledwo co wystartowałem z firmą w lutym i płacę ZUS z ulgą na start, w której skład nie wchodzi składka na fundusz pracy – to czy w takim razie mogę brać pożyczkę… z funduszu pracy? :D Teoretycznie w warunkach tej pożyczki nic nie ma o opłacaniu funduszu pracy…

 23. Mam pytanie, a w jakim okresie trzeba wydać otrzymaną „pożyczkę”? miesiąc, dwa, czy może być w dłuższym okresie??

 24. Witam, mam pytanie.
  Prowadzę jednoosobową dzialalność od dwóch lat, na początku tego miesiąca, zostałem odcięty od przychodów i pracy. Czy mogę starać się o mikropożyczkę, z późniejszą opcją jej umożenia, jeżeli nie będę miał zadnych kosztów utrzymania dzialalności? Zus umorzony, podatku nie będzie, żadnego najmu, ani leasingu na firmę nie mam, gdyż jestem na ryczałcie. Jeżeli ktoś się orientuje, co w moim przypadku, to byłbym wdzięczny za pomoc, tutaj zostawiam mail-przwojtas@gmail.com.
  Pozdrawiam :)

 25. Też macie problemy przy wysłaniu wniosku przez profil zaufany? Po kliknięciu na „podpisz wniosek profilem zaufanym” wyskakuje błąd połączenia z systemem ePuap…:/

  • PRZERWA SERWISOWA!

   Przepraszamy, właśnie trwają prace serwisowe. System ePUAP będzie ponownie dostępny 22 kwietnia po godzinie 03:00.

 26. Co wpisuje samozatrudniony w miescu: Stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w dn. 29.02.2020 r. ???

  Zero czy Jeden ?

 27. Można się starać o tą pożyczkę jeżeli w styczniu ktoś dostał dotacje z uni na rozpoczęcie działalności i ma od stycznia do grudnia 2020r pomostowke w wys 1200zl?

 28. To jest jednak chory kraj, i nie chodzi mi o obecną epidemię koronawirusa! Niby prosty wniosek o tą pożyczkę, ale brak jasnego wyjaśnienia odnośnie załączników – co wypełnić, jak wypełnić, czy drukować i skanować itd itd. Na domiar złego dziś „profil zaufany” ma przerwę serwisową, normalnie gały mi wyszły – jak to? Teraz? Akurat w okresie największego wzmożenia różnego rodzaju wniosków składanych elektronicznie to cholerstwo nie działa!? Jutro znowu zobaczymy w TV złotoustych, pitolących jak bardzo władza się o nas wszystkich troszczy, ale realia pokazują jak daleko nam do normalności :( Trzeba być imbecylem żeby przerwę techniczną w tak ważnej usłudze zaplanować na godziny wieczorne! Dyrektorze Centralnego Ośrodka Informatyki Ministerstwa Cyfryzacji, na ch… mi profil zaufany od 3 rano, jeśli już przerwa była niezbędna mogliście zrobić ją po północy a nie wieczorem!!! https://uploads.disquscdn.com/images/680f7444fe59e2d12a6ecdcfb5337b699ccea7c5af584aa0e2553dafd7e1b844.png

 29. Czy jeśli zatrudnialam 2 os na umowę zlecenie na niepełny etat to powinnam zaznaczyć że zatrudnialam 2 osoby. Czy 0 bo nie było pewnego wymiaru pracy?

 30. wysłałem wniosek online przez profil zaufany, ale teraz wyczytałem w instrukcji wypełniania ze nr konta trzeba podac firmowego, a ja podałem nr konta mój osobisty, co teraz, raz jeszcze składać wniosek online? bo po wysłaniu jest opcja korekta, ale jest nie aktywna, co zrobić zostawić tak?

 31. Jaki stan zatrudnienia powinnam podać jeśli zatrudniam 2 osoby na umowę zlecenie na nie pełny wymiar czasu pracy?

 32. Ten wniosek o umorzenie powinien bym złożony jednocześnie z wnioskiem o pożyczkę (jest w jednym pliku z umową), czy dopiero po 3 miesiącach od otrzymania pożyczki?

 33. A co w sytuacji kiedy adres zameldowania jest w miejscowości A, siedziba firmy w miejscowości A, ale adres zamieszkania, w miejscowości B. To w której należy złożyć wniosek?

 34. „Do wniosku należy dołączyć umowę w formacie pdf oraz wypełniony formularz o pomocy publicznej.”- druk, wypełnienie, podpis, skan? Tego jednego nie wiedziałem i wciąż nie wiem…

  • Podpinam się pod pytanie. Umowę, jak rozumiem, załączam jako oryginalny PDF i nic z nią nie robię, ale tego excela to drukować, podpisywać i skanować, czy wysyłać po prostu wypełniony plik? Nie ma jednoznacznej interpretacji. Jak wpisujecie PKD w 4 kratki? Pomijaci literę? Osoba prowadząca JDG zaznacza, że jest mikroprzedsiębiorcą? Paranoja. Z punktu widzenia UX ten formularz to dramat.

   • Umowę wysyła się chyba po prostu taką jak się ściąga (jest tak sformułowana, że nie trzeba nic uzupełniać). Dopiero jeśli będzie się chciało umorzyć, to pewnie wtedy trzeba wydrukować. Ja pominąłem literę w PKD i wpisałem same cyfry i zaznaczyłem, że mikro-przedsiębiorca. Wyeksportowałem jako PDF i dołączyłem, nie drukowałem. Kwestie podpisu załatwia Profil Zaufany, więc wystarczy wypełnić, nie trzeba podpisywać długopisem kartki – tak to rozumiem.

 35. „data i podpis” w formularzu Excela. Skoro przesyłam wniosek elektronicznie, co dokładnie powinno byc w tym polu? O jaki podpis chodzi, mam wpisać imię i nazwisko normalnie na klawiaturze czy czego tutaj wymagają?

 36. Jestem samozatrudniona (jdg) nie zatrudniam nikogo, w załączniku mam znaznaczyć w punkcie 3 „inny przedsiebiorca” czy „mikroprzedsiebiorca” ?? zgodnie z ustawą mikroprzedsiebiorca to osoba zatrudniajaca do 9 pracownikow…

 37. Przecież w formularzu nie ma nawet miejsca (domyślnego) na załączenie wniosku. jest tylko dla umowy i pełnomocnika… nie przepuszcza, gdy załącznik opisany jako pełnomocnik nie jest dodany. Na koniec podpisuje profilem zaufanym i… wewnętrzny błąd serwera….

 38. A jak zatrudniam 6 osob na umowy zlecenia co mam wpisac 6 czy 0? Zleceniobiorcy nie wypracowywuja 160 godzin w miesiacu

 39. mam pytanko – zle zuupelnilam zalacznik nr 1 do pozyczki (ten excel) w miejscu gdzie trzeba zanaczyc czy kwalifikuje sie do wszecia postepowania zaznaczylam TAK,dopiero pozniej jak najechalam na to zdanie rozwinelo sie ono w calosci i chodzi o postepowanie upadlosciowe, a to mnie nie dotyczy. Czy kto wwie jak mzona to skorygowac??? w systemie nie am mozliwosci edycji :(

 40. Czy dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej stanowi rodzaj pomocy publicznej i wyklucza ubieganie się o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców?

 41. Czy prowadząc działalność gospodarczą i jednocześnie będąc zatrudnionym na umowę o pracę mogę ubiegać się o zasiłek postojowy ? Z góry dziękuję za pomoc.

 42. Pytanie. Co to znaczy załączyć umowę pożyczki? Mam ją wydrukować, podpisać z jednej strony, zeskanować i wrzucić ten skan podpisany podpisem elektronicznym?

 43. CZy ktos sie orientuje jak wygląda sytuacja gdzy siedzibe firmy mam w innym mieście( nie prowadze tam żanego punktu) , a punkt prowadze w innym mieście? Który Urzad wybrac…?

 44. Proszę o pomoc. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą 1kwietnia zawiesilam działalność na jeden miesiac, ponieważ wtedy nie kwalifikowalam sie do jakiejkolwiek pomocy a z dochodem było coraz źle w porównaniu z np. Lutym czy mogę ubiegać się w tym czasie (tj.21.04.2020) o mikropozyczke jeżeli od 1maja odwiedzę działalność. Urząd pracy do którego należę nabór wniosków kończy z dniem 28.04.2020. Czy to ze w tym momecie mam zawieszona działalność skreśla mnie z otrzymania bezzwrotnej pożyczki? Będę wdzięczna za odpowiedź.

 45. A co jeśli pożyczki nie umorzą nawet jeśli nie zamkniemy firmy. Jaka jest zasada spłaty.? W jakich ratach? Jakie odsetki?

 46. Czy jeżeli prowadzę działalność gospodarczą nie posiadającą siedziby to wpisuje we wniosku adres przyjęty przez US do celów podatkowych? Nie ma niestety do wyboru opcji : brak siedziby.

 47. Czy należy załączyć wypełniony częściowo „wzór – wniosek o umorzenie pożyczki na pokrycie….”? Jest on w sumie załącznikiem do umowy ale nie da się go wypełnić w całości…

 48. Robert, Ty naprawdę udzielasz się komentując tak poważne rzeczy na forach publicznych ale nie potrafisz napisać poprawnie słowa naprawdę?

 49. Czy mikropożyczkę mogę wykorzystać po prostu na zakup sprzętu jak np. laptop/drukarka, czy dotyczy to tylko wynajmu powierzchni, opłaty za prowadzenie księgowości i podatki?

 50. I czy osoba ubezpieczona w Krusie, odprowadzająca prowadząca jednocześnie oddzielną działalność, ale wspomagającą rolnictwo (inseminacja zwierząt), może ubiegać się o mikropożyczkę

 51. Czy prowadząć JDG (zarejestrowane od 11.2019) korzystające z półrocznego nie płacenia zusu też mogę skorzystać z tej pożyczki?

 52. Witam, Mam pytanie i proszę o wsparcie. Jeśli działalność została zawieszona w dn. 28 marca to co należy zrobić aby otrzymać ewentualna pożyczkę. Wiem, ze oczywiście odwiesić dzialnośc ale co wtedy wpisać w danych za kwiecień i czy w ogóle otrzymam taka pożyczkę / w całości 5 tys. pln.? Z góry dziękuje i pozdrawiam

 53. Nie wiem co zaznaczyć w załączniku nr1 cześć B Czy wysokość niepokrytych strat podmiotu przewyższa 50% wysokości kapitału zarejestrowanego 50% wysokości kapitału według ksiąg podmiotu i co mam zaznaczyć tak nie czy niw dotyczy?

 54. czytajcie instrukcje! nie drukujemy nie skanujemy nie popdisujemy! tylko dolaczamy te 2 pliki i nic wiecej! popdisujemy profilem zaufanym!

  • Teraz nie trzeba załączać excela. Jego treść jest w samym formularzu. Z resztą nie ma takiej technicznie opcji.

 55. Jesli dzis zloze wniosek, to od kiedy obowiazuje mnie umowa? PUP daje znac? Zeby potem wstrzelic sie w ten okres 14dniowy na zlozenie wniosku o umorzenie.. Czy umorzenie mozna zlozyc przez ePUAP? Czy osobiscie/listownie?

 56. To niewiarygodne, jak dostałem pożyczkę w wysokości 40 000,00 EUR

  Cieszę się, że dostałem pożyczkę od pożyczkodawcy, który mi pomógł, więc mogę spłacić długi, próbowałem innej usługi, ale nigdy nie mogłem uzyskać pożyczki z tej usługi. niektórzy z nich poproszą mnie o wypełnienie dużej ilości dokumentów, a na koniec dnia nie skończy się dobrze. ale cieszę się po spotkaniu z GORMAN FINANCE LIMITED. Byłem w stanie uzyskać pożyczkę w wysokości 40 000,00 $, teraz moja firma rozwija się dobrze i chcę wam wszystkim dzisiaj o tym powiedzieć, ponieważ są szybcy i w 100% pewni. teraz spłacam pożyczkę, którą otrzymałem od firmy, skontaktuj się z nimi VIA

  E-mail: (Gormanfinancelimited@gmail.com) ….

 57. To niewiarygodne, jak dostałem pożyczkę w wysokości 40 000,00 EUR

  Cieszę się, że dostałem pożyczkę od pożyczkodawcy, który mi pomógł, więc mogę spłacić długi, próbowałem innej usługi, ale nigdy nie mogłem uzyskać pożyczki z tej usługi. niektórzy z nich poproszą mnie o wypełnienie dużej ilości dokumentów, a na koniec dnia nie skończy się dobrze. ale cieszę się po spotkaniu z GORMAN FINANCE LIMITED. Byłem w stanie uzyskać pożyczkę w wysokości 40 000,00 EUR, teraz moja firma rozwija się dobrze i chcę wam wszystkim dzisiaj o tym powiedzieć, ponieważ są szybcy i w 100% pewni. teraz spłacam pożyczkę, którą otrzymałem od firmy, skontaktuj się z nimi VIA

  E-mail: (Gormanfinancelimited@gmail.com) ………

 58. To niewiarygodne, jak dostałem pożyczkę w wysokości 40 000,00 EUR

  Cieszę się, że dostałem pożyczkę od pożyczkodawcy, który mi pomógł, więc mogę spłacić długi, próbowałem innej usługi, ale nigdy nie mogłem uzyskać pożyczki z tej usługi. niektórzy z nich poproszą mnie o wypełnienie dużej ilości dokumentów, a na koniec dnia nie skończy się dobrze. ale cieszę się po spotkaniu z GORMAN FINANCE LIMITED. Byłem w stanie uzyskać pożyczkę w wysokości 40 000,00 EUR, teraz moja firma rozwija się dobrze i chcę wam wszystkim dzisiaj o tym powiedzieć, ponieważ są szybcy i w 100% pewni. teraz spłacam pożyczkę, którą otrzymałem od firmy, skontaktuj się z nimi VIA

  E-mail: (Gormanfinancelimited@gmail.com) ……………,

 59. Jeżeli skorzystam z bezzwrotnej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w kwocie 5 000 czy mogę jednocześnie złożyć wniosek o dofinsnsowanie częsci kosztów działalności dla samozatrudnionych. Czy skorzystanie z pierwszej formy pomocy wyklucza możliwość skorzystania z drugiej?

 60. co z osobami bez stałej siedziby działalności? udało się komuś znaleźć jakąś informację? sprawdziłem kilka poradników i zero wzmianki na ten temat.

 61. Proszę o informacje, Czy w Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, w pozycji B punkt 1 o treści: Czy wysokość niepokrytych strat podmiotu przewyższa: 50% wysokości kapitału zarejstrowanego/ 50% wysokość kapitału wg.ksiąg podmiotu, przy prowadzeniu dziełalności jednoosobowej trzeba zaznaczyć – nie dotyczy czy raczej tak.

 62. Szanowna Społeczności,
  mam do Was pytanie:
  czy jeśli mam umorzone składki ZUS, to czy muszę to ująć we wniosku do pożyczki 5000+ z UP w tabeli o otrzymaniu pomocy publicznej?
  Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
  Miłego

  • Musisz sprawdzić czy na twoim koncie w ZUS umorzone składki widać jako zaległość. Jeśli wiszą jako zaległość, to znaczy, ze jeszcze od państwa nie dostałeś tej pomocy publicznej. Ale oczywiście ZUSu przez trzy miesiące nie musisz płacić. Więc Możesz zaznaczyć NIE – że nie dostałeś żadnej pomocy publicznej.

 63. Czy możecie zaktualizowąć tę instrukcję?
  Wypełniam jako mikroprzedsiębiorca, czy mam załączyć tego pdfa (bez podpisów odręcznych), który wskazany jest jako wzór umowy?
  Formularz o pomocy publicznej jest wypełniany online, więc jego chyba też nie trzeba załączać?
  Pewnie zaktualizowali ten formularz, ale instrukcji na ich stronie już nie.

 64. co z osobami ,które załóżmy w roku ubiegłym zatrudniali pracowników , a w roku bieżacym już nie czy równiez mogą złożyć wniosek o pozyczkę .?

 65. witam W jakim okresie trzeba wydać te pieniądze aby nikt się nie czepił pózniej?? To są koszty za 1 miesiąc??
  Drugie pytanie umowę pożyczki trzeba odrazu wypełnić też?? Chodzi o tą cześć gdzie jest wniosek o umorzenie??

 66. witam W jakim okresie trzeba wydać te pieniądze aby nikt się nie czepił pózniej?? To są koszty za 1 miesiąc??
  Drugie pytanie umowę pożyczki trzeba odrazu wypełnić też?? Chodzi o tą cześć gdzie jest wniosek o umorzenie??

  • Podobno nikt nie będzie tego sprawdzał na co wydałeś i w jakim czasie. Ale powinieneś wydać na firmę. Umowę pożyczki ściągasz na komputer i załączasz do wniosku bez wypełniania czegokolwiek. Teraz nie musisz tej części wypełniać. Dopiero wniosek o umorzenie wypełniasz po 3 miesiącach od wpłynięcia pieniędzy na konto.

 67. Pytanie: przed 20 marca miałem zawieszoną działalność. Czy jeśli teraz odwieszę i zawnioskuję o pomoc to otrzymam 5000??? Z góry dziękuję za pomoc

 68. Czy jeżeli zawiesiłem działalność gospodarczą z końcem marca 2020, którą wcześniej prowadziłem od 2018 roku, to czy także mogę ubiegać się o pożyczkę. Na przykład, wznowię działalność w maju i wystąpię o pożyczkę?

 69. Zatrudniam pracownika, przy wypełnianiu wniosku nie wyświetliła mi się opcja z zaznaczeniem osób zatrudnionych na dzień 29.02. Niestety wniosek złożyłam, Co teraz? Muszę to gdzieś zgłosić?

 70. Proszę mi powiedzieć jak mam dokładnie rozumieć prowadzenie działalności przed 1 marca 2020. Działalność zawiesiłem w grudniu 2019 i odwiesiłem w kwietniu 2020. Czy w takim przypadku należy mi się ta pożyczka?

 71. Witam, złożyłam wniosek o poożczkę 5000tys. Data założenia działalności 07.02.2020 ale data rozpoczęcia działalności to 02.03.2020. Wniosek został odrzucony. Dlaczego? Jeszcze podkreślę że zanim złożyłam wniosek pytałam w PUP czy w takiej sytuacji mogę się starać o pożyczkę

 72. czy ktos z Państwa spotkał się z takim problemem, że nie można dołaczyć druku umowy.. ??
  caly czas wyskakuje mi informacja – Wystąpił błąd podczas dodawania załącznika.i nie mogę przejsc dalej ze skladaniem wniosku…

 73. Nadal nie jest dla mnie jasne, załączam wzór umowy ściągnięty z PUP, bez wypełniania?

 74. Oferujemy kredyty osobiste i biznesowe. Jestem licencjonowanym i certyfikowanym kredytodawcą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie udzielania pożyczek. Zapewniamy zabezpieczenia i niezabezpieczone pożyczki w wysokości od 5 000,00 € do maksymalnie 5 000 000,00 € o stałej stopie procentowej wynoszącej 2% w skali rocznej. Jeśli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać więcej informacji na: alzbetafinance@gmail.com

 75. Czy ktoś z Warszawy może potwierdzić otrzymanie pożyczki?
  Sam słyszałem tylko o jednej osobie, która złożyła wniosek 23kwi. Druga osoba, która składała tego samego dnia wciąż czeka, ja podobnie, a składałem 26kwi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *