Praca na umowę zlecenie a ubezpieczenie zdrowotne

Gorące tematy Praca Dołącz do dyskusji
Praca na umowę zlecenie a ubezpieczenie zdrowotne

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne i objęte z tego powodu ubezpieczeniem zdrowotnym często boją się, że po rozpoczęciu pracy na umowę zlecenie stracą dostępne przywileje. Czy jednak mają się czego obawiać?

Codziennością są sytuacje, w których poszukiwania pracy nie kończą się odnalezieniem takiej oferty, w myśl której będziemy mogli zostać zatrudnieni na pełen etat. W takiej sytuacji, podpisując umowę zlecenie i tak w ciągu 7 dni od jej wejścia w życie, musimy zgłosić się do Urzędu Pracy w celu odebrania statusu osoby bezrobotnej. W związku z tym, przepadną nam świadczenia takie jak ubezpieczenie zdrowotne. Jednak brak pracy na etat nie oznacza, że nie jesteśmy chronieni i nie możemy w ramach NFZ skorzystać np. z wizyty lekarskiej.

W przypadku w którym umowa zlecenie jest dla nas jedynym źródłem zarobków, podlega ona ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu, zdrowotnemu oraz wypadkowemu. Dodatkowo, opcjonalne jest ubezpieczenie chorobowe. Oznacza to, że nie potrzebujemy pracy na etat, aby korzystać z jej niektórych przywilejów. Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie żeby wykonywać zawód w pełnym wymiarze, a dodatkowo podpisać umowę zlecenie. Podobnie przy zawarciu wielu umów zleceń, w pierwszej z nich wiążące są wszystkie składki, natomiast w każdej poszczególnej – ubezpieczenie zdrowotne. Wyjątkiem są uczniowie i studenci do ukończenia 26 roku życia. Tacy pracownicy nie podlegają omawianym świadczeniom.

W przypadku kiedy umowa o pracę jak i umowa zlecenie są podpisywane u jednego pracodawcy, zazwyczaj oblicza się całość przychodu i na jego podstawie jednorazowo odprowadza się wszystkie składki. W każdym z wymienionych przypadków to zleceniodawca jest płatnikiem i to on powinien obliczać odpowiednią kwotę do odprowadzenia, a także odtrącać ją z przekazywanego wynagrodzenia.

Choć umowy inne niż ta o pracę na pełen etat przysparzają wątpliwości co do uzyskiwanych świadczeń, zawsze zapewniają podstawową opiekę zdrowotną. Do tego należy pamiętać, że nawet po wygaśnięciu umowy, wciąż mamy 30 dni, w trakcie których ubezpieczenie jest ważne – możemy wtedy korzystać z usług medycznych bez ponoszenia za nie dodatkowych opłat.

Warto kontrolować czy podpisujący z nami umowę zleceniodawcy odprowadzają wszelkie składki. Jeżeli jest to jedyne źródło dochodu, należy zwrócić im uwagę na ten fakt, z którego wynika obowiązek dodatkowych ubezpieczeń. Jeśli napotkacie jakiekolwiek problemy z pracodawcą lub negocjacją warunków umowy, warto skontaktować się z prawnikiem. Nasi doradcy dostępni pod adresem kontakt@bezprawnik.pl przyjrzą się każdemu opisanemu przypadkowi.

Zdjęcia pochodzą z shutterstock.com