Niektórzy pracownicy podczas urlopu wypoczynkowego podejmują się pracy sezonowej lub zleceń w innej firmie. Czy pracodawca może im tego zabronić?

Praca dołącz do dyskusji (1) 11.10.2021
Niektórzy pracownicy podczas urlopu wypoczynkowego podejmują się pracy sezonowej lub zleceń w innej firmie. Czy pracodawca może im tego zabronić?

Edyta Wara-Wąsowska

Pracownik, który przebywa na urlopie wypoczynkowym, może dowolnie dysponować swoim czasem. Czy to jednak oznacza, że praca podczas urlopu jest dozwolona?

Praca podczas urlopu: co wolno pracownikowi?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracownik ma prawo do nieprzerwanego, dwutygodniowego urlopu wypoczynkowego. Całkowity wymiar urlopu jest uzależniony m.in. od stażu pracy. Istotny jest również fakt, że przepisy dotyczące urlopu wypoczynkowego są bezwzględnie obowiązujące. To oznacza, że pracownik (paradoksalnie) nie ma może zrzec się prawa do urlopu czy przenieść tego uprawnienia na inną osobę.

Urlop powinien być również wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem – czyli służyć temu, by pracownik wypoczął. Jednocześnie nie ma żadnych przepisów, które określają, w jaki sposób pracownik powinien wykorzystać swój urlop – może nim dysponować w sposób dowolny. Pracodawca – poza wyjątkowymi sytuacjami, gdy odwołuje pracownika z urlopu – nie może mu niczego narzucić. To z kolei oznacza, że możliwa jest również praca podczas urlopu wypoczynkowego. Może być to zarówno praca sezonowa, jak i praca dla innej firmy – np. na część etatu.

Pracodawca nie powinien mieć żadnego wpływu na decyzję pracownika – i nie ma prawa utrudniać mu podjęcia czynności zarobkowych, nawet jeśli przebywa na urlopie. To z kolei oznacza, że nie może go pod byle pretekstem ściągnąć z powrotem do firmy i przerwać jego urlop. Możliwe będzie to tylko w szczególnych okolicznościach – gdy jest to uzasadnione ważnym interesem firmy. Czyli np. w sytuacji kryzysowej, gdy konieczna jest natychmiastowa reakcja (pod groźbą utraty ważnego klienta, zlecenia, popełnienia poważnego błędu), a tylko pracownik przebywający na urlopie może rozwiązać zaistniały problem.

Samowolna praca podczas urlopu nie zasługuje na ochronę prawną

Pozostaje jeszcze jedno pytanie – czy pracownik może podczas urlopu wykonywać pracę dla firmy, która mu tego urlopu udzieliła? Ponownie – okazuje się, że – paradoksalnie – nie ma co do tego żadnych przeciwwskazań. W wyroku z 2017 r. Sąd Najwyższy wskazał, że

wykonywanie z własnej i nieprzymuszonej woli obowiązków pracowniczych w trakcie urlopu wypoczynkowego, tzn. bez polecenia czy akceptacji przełożonego oraz bez wyraźnej i obiektywnej konieczności – nie unicestwia udzielonego przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego.

To z kolei oznacza, że nie ma żadnych podstaw, by pracownik – jeśli z własnej woli będzie wykonywać jakieś zadania dla swojego pracodawcy podczas urlopu wypoczynkowego – ubiegał się np. o przedłużenie urlopu.