Pracownicy już wkrótce zyskają nowe uprawnienia, a pracodawcy – obowiązki

Praca Dołącz do dyskusji (173)
Pracownicy już wkrótce zyskają nowe uprawnienia, a pracodawcy – obowiązki

W sierpniu pracownicy zyskają nowe uprawnienia. Dla pracodawców oznacza to jednocześnie i nowe obowiązki, i nowe wykroczenia, które mogą popełnić. 

Pracownicy zyskają w sierpniu nowe uprawnienia

W Kodeksie pracy szykują się spore zmiany. Chodzi nie tylko o pracę zdalną (nad tymi przepisami rząd pracuje już od dłuższego czasu), ale o wdrożenie unijnych dyrektyw. Na ich mocy pracownicy zyskają – jeszcze w sierpniu – nowe uprawnienia. Wprowadzony zostanie na przykład nowy urlop dla pracowników; mowa o urlopie opiekuńczym w wymiarze maksymalnie 5 dni, który będzie można wykorzystać na opiekę nad bliską osobą (na przykład gdy zachoruje) lub nad współdomownikiem. To zresztą nie wszystko; wprowadzone zostaną też duże zmiany w urlopie rodzicielskim. Ojcowie zyskają 9 tygodni nieprzenoszalnego urlopu rodzicielskiego. Dodatkowo zmiany będą też dotyczyć umów próbnych oraz umów na czas określony. Praktycznie wszystko, co wymusza na polskich rządzących dyrektywa, będzie rozwiązaniem korzystnym dla pracowników.

Dla pracodawców oznacza to jednak – jak można się spodziewać – nowe obowiązki. Dodatkowo przedsiębiorcy zatrudniający pracowników muszą mieć też na uwadze fakt, że nowe przepisy oznaczają możliwość… popełnienia nowych wykroczeń.

Pracodawcy będą musieli na przykład musieli informować pracowników (w terminie 7 dni od dopuszczenia do pracy) o warunkach zatrudnienia i o zmianie warunków zatrudnienia. Infomacja będzie musiała zostać dostarczona na piśmie. Ponadto, gdy nowe przepisy już wejdą w życie, pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy przez co najmniej 6 miesięcy będą mogli wystąpić do niego z wnioskiem o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony czy o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracodawca z kolei będzie musiał pisemnie udzielić pracownikowi odpowiedzi – wraz z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako wykroczenie.

Elastyczna organizacja pracy coraz bliżej

Inną istotną zmianą dla pracowników będzie wprowadzenie elastycznej organizacji pracy dla rodziców dzieci do lat 8. Jeśli pracodawca naruszy przepisy o elastycznej organizacji pracy, będzie to stanowić wykroczenie. Warto też wiedzieć, że pracownikom będzie również przysługiwać zwolnienie od pracy (2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym) z powodu siły wyższej. Należy przez to rozumieć nagły wypadek, chorobę lub inne nieprzewidziane zdarzenia, które uniemożliwią pracownikowi stawienie się w firmie w danym dniu. Pracodawca nie będzie mógł w takiej sytuacji odmówić prawa do zwolnienia.

Co grozi pracodawcom, którzy nie dostosują się do nowych przepisów lub je naruszą? Inspektor pracy będzie mógł nałożyć na takiego pracodawcę mandat. Warto przy tym pamiętać, że za wykroczenia przeciwko prawom pracownika przewidziana jest kara w wysokości od 1 do 30 tys. zł.