Wiadomo już, ile będzie wynosić preferencyjny ZUS w 2023 r.

Firma Dołącz do dyskusji
Wiadomo już, ile będzie wynosić preferencyjny ZUS w 2023 r.

Podwyżka płacy minimalnej oznacza dla przedsiębiorców wyższe koszty. To jednak tylko jeden z problemów – wraz z płacą minimalną rośnie też preferencyjny ZUS w 2023 r.

Preferencyjny ZUS w 2023 r. w górę

Rząd zdecydował już ostatecznie, ile wyniesie wynagrodzenie minimalne w 2023 r. Od stycznia zostanie ono podniesione do kwoty 3490 zł brutto, a od 1 lipca – do 3600 zł brutto. Dwukrotna podwyżka płacy minimalnej jest wymuszona przez przepisy; zgodnie z nimi, jeśli inflacja przekracza 5 proc., rządzący muszą podnieść najniższą pensję dwa razy w ciągu roku.

Podniesienie płacy minimalnej (i to w stopniu, którego nikt się nie spodziewał – nawet z rządowego projektu wynikało, że podwyżka będzie niższa) sprawia jednak, że rosną też składki ZUS dla nowych przedsiębiorców. Preferencyjny ZUS w 2023 r. będzie znacznie wyższy.

Ile będzie wynosić? Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Tym samym od stycznia 2023 r. podstawa wyniesie zatem 1047 zł. Początkujący przedsiębiorcy będą zatem płacić w okresie od stycznia do czerwca składki w wysokości:

  • 176,27 zł na ubezpieczenie emerytalne (19,52 proc.),
  • 83,76 zł na ubezpieczenie rentowe (8 proc.),
  • 22,12 zł na ubezpieczenie chorobowe (2,45 proc.),
  • 15,08 zł na ubezpieczenie wypadkowe (1,67 proc.).

To daje łączną kwotę 331,27 zł.

Od 1 lipca preferencyjny ZUS w 2023 r. wzrośnie drugi raz. Podstawę opodatkowania wyniesie wtedy 1080 zł. To z kolei oznacza, że przedsiębiorcy będą płacić:

  • 210,82 zł na ubezpieczenie emerytalne,
  • 86,40 zł na ubezpieczenie rentowe,
  • 26,46 zł na ubezpieczenie chorobowe,
  • 18,04 zł na ubezpieczenie wypadkowe,

co daje razem kwotę 341,71 zł. Dla porównania – suma preferencyjnych składek ZUS w 2022 r. wynosi 285,71 zł.

Podwyżka teoretycznie nie jest duża, ale…

Oczywiście podwyżka preferencyjnych składek ZUS w przyszłym roku nie jest ogromna; to różnica kilkudziesięciu złotych. Z drugiej strony należy jednak pamiętać o innych obciążeniach przedsiębiorców. Najlepszym przykładem jest składka zdrowotna, która została zreformowana w ramach Polskiego Ładu. Warto przy tym zaznaczyć, że zasady opłacania składki zdrowotnej są takie samo zarówno dla przedsiębiorców na „pełnym” jak i preferencyjnym ZUS-ie. Należy też pamiętać, że przedsiębiorcy ponoszą wiele innych kosztów, zazwyczaj takich jak najem lokalu, opłaty za media, koszt zakupu towarów, magazynowania itd. To z kolei sprawia, że – zwłaszcza w obecnej sytuacji gospodarczej – jeszcze mniej osób może w przyszłym roku zdecydować się na otworzenie własnej działalności.