Prince Polo zorganizowało loterię promocyjną. Ktoś poczuł się rozgoryczony, bo pomylił ją z datą przydatności do spożycia…

Na wesoło Zakupy Dołącz do dyskusji
Prince Polo zorganizowało loterię promocyjną. Ktoś poczuł się rozgoryczony, bo pomylił ją z datą przydatności do spożycia…

Na posiedzeniu Komisji Etyki Reklamy (KER) w dniu 15 marca 2023 roku, rozpatrywano skargi o sygnaturze akt KER/149/22 i KER/150/22 przeciwko firmie Mondelez Polska sp. z o.o. Skargi dotyczyły kampanii reklamowej promującej loterię Prince Polo. Zespół Orzekający KER po analizie wszystkich argumentów postanowił skargi oddalić. 

O co chodziło w skardze?

Skarżący, konsument, wskazywał, że reklama ciastka Prince Polo wprowadza w błąd potencjalnych klientów. Na opakowaniu wafla znalazła się informacja promocyjna, że można wygrać kwoty w loterii. Skarżący podkreślił, że ważność produktu jest dłuższa niż trwanie samej loterii, a termin loterii został zakryty na opakowaniu. To, zdaniem Skarżącego, stanowi nieuczciwą praktykę rynkową.

Odpowiedź Skarżonej

Mondelez Polska w odpowiedzi na zarzuty podkreśliła, że zrównanie okresu trwania loterii z datą ważności produktu byłoby niepraktyczne i mogłoby narażać konsumentów na ryzyko spożywania przeterminowanych produktów. Dodatkowo, informacje o loterii były dostępne w innych źródłach, takich jak materiały marketingowe w sklepach, media społecznościowe czy strona internetowa loterii.

Decyzja KER

Komisja Etyki Reklamy w swoim uzasadnieniu podkreśliła, że przeciętny konsument nie został wprowadzony w błąd prezentowanym przekazem reklamowym. Komunikacja nie nadużywała zaufania odbiorcy ani nie wykorzystywała jego braku doświadczenia czy wiedzy. Szczegóły promocji nie były ukryte. Dlatego, nie doszło do naruszenia zasad etyki określonych w Kodeksie Etyki Reklamy. W efekcie, po dokładnej analizie skargi i zapoznaniu się z argumentami obu stron, Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy postanowił skargi oddalić.