ZUS deklaruje, że pomoże firmom, które mają problem z opłacaniem składek na skutek wojny w Ukrainie

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (2)
ZUS deklaruje, że pomoże firmom, które mają problem z opłacaniem składek na skutek wojny w Ukrainie

Przedsiębiorcy, którzy mają problem z opłacaniem składek ZUS przez wojnę w Ukrainie, mogą liczyć na pewne ułatwienia. Jak informuje Zakład, mogą skorzystać z pomocy w spłacie należności. Jeśli chodzi o umorzenie składek, będzie to już znacznie trudniejsze – chociaż w niektórych wypadkach możliwe. 

Problem z opłacaniem składek ZUS przez wojnę. Zakład deklaruje pomoc

W obecnej sytuacji – po napaści militarnej Rosji na Ukrainę – w trudnej sytuacji może znaleźć się również część polskich firm. Powody są różne; w wielu firmach to obywatele Ukrainy stanowili znaczną część załogi, a część z nich zdecydowała się na powrót do kraju i walkę z agresorem. Z trudnej sytuacji są też firmy, które eksportowały towar na Ukrainę lub importowały go stamtąd; to samo dotyczy kontaktów handlowych z Rosją.

Jak deklaruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przedsiębiorcy, którzy mają problem z opłacaniem składek ZUS przez wojnę, mogą skorzystać z pomocy w spłacie należności.

https://twitter.com/zus_pl/status/1499285950349946884

Co proponuje ZUS? Przede wszystkim – odroczenie terminu płatności składek oraz rozłożenie zadłużenia na raty. Warto jednak mieć świadomość, że z obu mechanizmów przedsiębiorcy mogą skorzystać zawsze – nie tylko w kontekście problemów spowodowanych wojną w Ukrainie.

O odroczenie terminu płatności składek ZUS może ubiegać się

każdy płatnik aktualnie zobowiązany do ich opłacania, który ma chwilowe problemy finansowe, uniemożliwiające pozyskanie środków na uregulowanie składek w ustawowym terminie płatności.

Należy przy tym pamiętać, że odroczenie może dotyczyć jedynie składek bieżących lub przyszłych. Uargumentowany wniosek trzeba złożyć najpóźniej w dniu płatności składek.

Z kolei jeśli chodzi o rozłożenie zadłużenia na raty, opcja ta jest rozwiązaniem dla osób, które już mają zaległości względem ZUS – i z powodu kłopotów finansowych nie są w stanie uregulować należności z tytułu składek. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na skorzystanie z rozłożenia zadłużenia na raty, będzie mógł spłacić zadłużenie na dogodniejszych warunkach. Chodzi m.in. o odsetki, które przestaną być naliczone od następnego dnia po dniu, w którym wpłynął wniosek. Konieczne będzie jedynie uiszczenie opłaty prolongacyjnej, wynoszącej 50 proc. stawki odsetek za zwłokę obowiązującej w dniu podpisania umowy.

Umorzenie składek ZUS ze względu na wojnę w Ukrainie możliwe, ale bardzo trudne

W ekstremalnych sytuacjach przedsiębiorcy mogą wnioskować o umorzenie składek ZUS (niezależnie od ewentualnych tarcz antykryzysowych itd.). Muszą mieć jednak świadomość, że uzyskanie umorzenia „w zwykłym trybie” jest bardzo trudne. Przedsiębiorca musi znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej lub – udowodnić całkowitą nieściągalność należności.