Przedsiębiorcy mogą stracić setki tysięcy złotych. Warto się pospieszyć

Finanse Firma Dołącz do dyskusji
Przedsiębiorcy mogą stracić setki tysięcy złotych. Warto się pospieszyć

Wraz z końcem bieżącego roku przedawnią się roszczenia związane z działalnością gospodarczą, które były wymagalne w 2019 r. Przedsiębiorcy, jeśli chcą odzyskać należne im środki, powinni się pospieszyć.

Przedawnienie roszczeń przedsiębiorców

Obecnie ogólne terminy przedawnienia roszczeń wynoszą odpowiednio 3 lata dla roszczeń związanych z działalnością gospodarczą i 3 lata dla roszczeń o świadczenia powtarzające się. Termin podstawowy to 6 lat. Oprócz tego przedsiębiorcy muszą też pamiętać, że jeśli termin przedawnienia nie jest krótszy niż 2 lata, to jego koniec przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. 31 grudnia 2022 r. przedawnią się zatem roszczenia, które były wymagalne w 2019 r.

To jednak nie wszystko. Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą również mieć świadomość, że termin przedawnienia w przypadku niektórych wierzytelności, takich jak roszczenia związane z umową sprzedaży czy umowami o świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej, jest krótszy – i wynosi jedynie 2 lata. To oznacza, że roszczenia tego rodzaju przedawnią się, jeśli były wymagalne w 2020 r.

Jak podaje infor.pl, wraz z końcem obecnego roku przedawnią się m.in. nieopłacone faktury z tytułu sprzedaży towarów (z 2020 r.) i analogicznie – z tytułu świadczenia usług (również z 2020 r.), a także należności z tytułu umowy o dzieło oddane w 2020 r. oraz umowy zlecenia. Dodatkowo przedawnieniu ulegną również należności z tytułu umowy kontraktacji, gdy spełnienie świadczenia nastąpiło w 2020 r. (albo miało wówczas zostać spełnione). Z kolei jeśli chodzi o roszczenia, które były wymagalne w 2019 r., to przedawnieniu wraz z końcem 2022 r. ulegną m.in. odsetki, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, a także roszczenia związane z działalnością gospodarczą na zasadach ogólnych (art. 118 kodeksu cywilnego), jeśli brak jest szczególnego terminu przedawnienia.

Jak odzyskać swoje pieniądze? Przedsiębiorcy powinni się pospieszyć, ale jest też i dobra wiadomość

Przedsiębiorcy, którzy nie chcą, by należne im pieniądze przepadły, powinni przerwać bieg terminu przedawnienia. Najprostszym sposobem na przerwanie biegu przedawnienia będzie złożenie pozwu; można to zrobić samodzielnie lub poprzez pełnomocnika. Najlepiej, jeśli pozew zostanie złożony jeszcze do końca roku – a dokładniej, do 30 grudnia, który wypada w piątek.

Dobra wiadomość jest jednak taka, że nawet jeżeli przedsiębiorca nie zdąży tego zrobić, to jeszcze nie oznacza to, że pieniądze całkowicie przepadły. Nawet przedawnione wierzytelności, choć tylko w określonych sytuacjach, mogą zostać skutecznie potrącone.