Przedsiębiorcy zyskali nowe ulgi do odliczania

Firma Podatki Dołącz do dyskusji (39)
Przedsiębiorcy zyskali nowe ulgi do odliczania

Z początkiem 2022 roku przedsiębiorcy zyskali możliwość dodatkowego odliczenia kosztów związanych z działalnością sportową oraz kulturalną. Co to oznacza dla polskiego sportu, dla przedsiębiorców oraz czym dokładnie charakteryzuje się nowa ulga zwana potocznie – ulgą dla sportu. 

Celem nowej ulgi jest zachęcenie jak największej liczby przedsiębiorców do przekazywania środków na sport. Będzie to możliwe poprzez  zagwarantowanie uwzględnienia finansowego wymiaru przedmiotowego wsparcia w rozliczeniu podatkowym. Natomiast kluby sportowe oraz instytucje kultury zyskają w ten sposób dodatkowe środki finansowania.

Ulga dla sportu – kto z niej może skorzystać?

Zarówno osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jak również podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Natomiast, zgodnie z ustawą CIT konieczne jest, aby podatnik uzyskiwał przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych. Tym samym, należy podkreślić, iż ulga jest przeznaczona dla:

PIT – podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym;

CIT – podatnicy uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Dzięki uldze przedsiębiorcy będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania 50% wydatków, które stanowią koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, poniesionych między innymi na działalność sportową.

Ponadto, kwota odliczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika odpowiednio z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (CIT) oraz pozarolniczej działalności gospodarczej (PIT). Oznacza to, że podatnik będzie mógł rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów (100% – koszt uzyskania przychodów, 50% – odliczenie w ramach ulgi).

Przedsiębiorcy będą mogli samodzielnie ustalić oraz wybrać instytucję, którą chcą wesprzeć. Odliczeniu podlegać będą koszty poniesione na finansowanie działalności sportowej, tj. koszty finansowania działalności – klubów sportowych, koszty stypendiów sportowych, a także imprez sportowych.

Podmioty, które mogą otrzymać wsparcie

Finansowanie może uzyskać wyłącznie klub, który nie prowadzi działalności gospodarczej i nastawiony jest na osiągnięcie zysku. Klub, który prowadzi działalność gospodarczą, lecz nie jest ona głównym lub jednym z głównych celów działania, a jedynie środkiem umożliwiającym prowadzenie głównej działalności również będzie mógł otrzymać finansowanie.

Ulga dla sportu w praktyce – ile zyskają przedsiębiorcy?

Dla przykładu, przedsiębiorca, który znajdzie klub sportowy spełniający wymagania, które zostały wskazane powyżej:

Przekazuje do klubu 50tys. zł i opłacając podatek liniowy według 19% stawki, w podatku PIT zyskuje 9.500 zł (19% x 50 tys. zł) z uwagi na zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz dodatkowo 4 750 zł (19% x 25 tys. zł) z uwagi na proponowaną możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% poniesionego kosztu, tj. 25.000 zł. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca zyskuje zatem 14 250 zł.

Rozliczenie ulgi powinno być dokonane w w zeznaniu za rok podatkowy, w którym przedsiębiorca poniósł koszty.