Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Czy warto się trudzić?

Firma Prawo Dołącz do dyskusji (476)
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Czy warto się trudzić?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najpopularniejsza forma prawna prowadzenia biznesu w Polsce. Jest to też forma najbardziej ryzykowna dla prowadzącego. W razie problemów ryzykuje całym swoim majątkiem. Dlatego warto rozważyć przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Większość osób, decydując się na pracę na własny rachunek zakłada jednoosobową działalność gospodarczą. Ci, którym się powiedzie, zatrudniają coraz więcej pracowników, obsługują coraz więcej klientów. Rosną zobowiązania. Kredyty, leasingi. Nie trzeba pandemii, żeby wpaść w kłopoty. Wystarczy niejasność przepisów czy duży nieuczciwy kontrahent. Przy jednoosobowej działalności nie ma osobnego majątku firmy. W razie niepowodzenia właściciel odpowiada całym swoim majątkiem. To duże ryzyko. Dla niego i jego rodziny.

„Przekształcenie w spółkę daje możliwość ograniczenia odpowiedzialności osobistej przedsiębiorcy za zobowiązania firmy. Pozwala zabezpieczyć biznes na wypadek niespodziewanych zdarzeń losowych, a także umożliwia zaplanowanie przekazania biznesu następnym pokoleniom. Potrzeba przekształcenia działalności często wynika również z chęci sprzedaży firmy lub pozyskania nowego inwestora. Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę jest też dobrą okazją do uporządkowania działalności czy reorganizacji struktury firmy” wyjaśnia Magdalena Frukacz, radca prawny w firmie doradczej Grant Thornton.

Spółka to ciąg dalszy działalności

Przekształcenie to kontynuacja działalności.  Spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Dotyczy to także uzyskanych przez przedsiębiorcę zezwoleń czy koncesji, ulg.  Choć niestety są tu wyjątki. Dlatego trzeba koniecznie dobrze sprawdzić przepisy. Zasada kontynuacji jest ważna także dla tych, którzy skorzystali z pomocy z tarczy finansowej PFR. Przekształcenie nie powoduje konieczności zwrotu pomocy. Jak też dla tych, którzy startują w przetargach i muszą się wykazać odpowiednią historią działalności.

Najczęstszym wyborem tych, którzy się na przekształcenie decydują jest spółka z o.o. Mniejsze ryzyko, łatwiejsza sprzedaż, prościej znaleźć inwestora, kontynuacja działalności, to plusy spółki. Są i minusy, ale nie powinny przysłonić plusów. Przekształcenie to trud, który musi ponieść przedsiębiorca, bo to proces czasochłonny i kosztowny. Koszty zależą od wielkości firmy. Na pewno są to tysiące złotych.

Trzeba zrobić plan

Pierwszy krok na drodze do przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. to przygotowanie planu przekształcenia. Co powinien zawierać określa Kodeks Spółek Handlowych. Bardzo ważną jego częścią jest ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej. Potrzebny będzie projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki. Projekt umowy albo statutu spółki przekształconej i sprawozdanie finansowe. Plan ma formę aktu notarialnego.

Plan przekształcenia musi ocenić biegły rewident. Jego pozytywna opinia jest warunkiem przekształcenia. Kolejny krok, to złożenie przez przedsiębiorcę, znów w formie aktu notarialnego, oświadczenia o przekształceniu w spółkę. Po nim należy zawrzeć umowę spółki lub podpisać statut (forma aktu notarialnego) i powołać członków zarządu. I ostatni krok: rejestracja w KRS i wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Od tego momentu jednoosobowa działalność gospodarcza przechodzi do historii. Firma ma formę spółki z o.o. Jest to też zmiana prestiżowa. Poprzez wymuszoną standardami rachunkowości transparentność staje się łatwiejszym do weryfikacji partnerem. Spółka ma łatwiejszy dostęp do finansowania swoich przedsięwzięć. Zarówno w formie kredytu, jak i leasingu. Często jest to finansowanie zdecydowanie tańsze niż przy finansowaniu jednoosobowej działalności gospodarczej.