Przy długach w małżeństwie możliwa jest wsteczna rozdzielność majątkowa

Gorące tematy Codzienne Rodzina Dołącz do dyskusji
Przy długach w małżeństwie możliwa jest wsteczna rozdzielność majątkowa

Małżonkowie na mocy prawa zawierają wspólność majątkową. Jednak jeśli jedno z nich zagraża dobrobytowi, sąd może ustanowić rozdzielność także z datą wsteczną.

W małżeństwie obie strony powinny się wzajemnie wspierać. Jest jednak dużo życiowych sytuacji i przykładów, które pokazują, że może dziać się dokładnie odwrotnie – jeden z małżonków może np. przez rozpustny tryb życia prowadzić do ogólnego zubożenia związku. Co w sytuacji, gdy mąż nie mieszka z żoną i przyczynił się do powstania długów, które musiałyby spłacać obie osoby? Z pomocą mogą przyjść ustalenia k.r.o.:

Art. 52. § 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej.
(…)
§ 2. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Jak widać, użyte jest tu sformułowanie „ważne powody”. Wynika z niego, że to indywidualna interpretacja sądu stanowi o tym czy nastąpi rozdzielność majątkowa, tym bardziej ze wsteczną datą. Przykładowo, może to się wydarzyć jeśli poczynione przed wnioskiem działania małżonka przyczyniły się do strat finansowych lub np. gdy od pewnego czasu małżonkowie nie mieszkają ze sobą. Zależnie od okoliczności, sąd może albo nie musi przychylić się do prośby. Jako ważne powody można wskazać trwonienie wspólnego majątku na skutek nieodpowiedzialnego gospodarowania finansami lub np. uzależnienia od gier hazardowych.

Należy przy tym mieć na uwadze także to, że sąd wydający decyzję ma na uwadze nie tylko dobro małżonków i ich majątku, ale także interes wierzycieli. Jeśli więc ustanowienie rozdzielności nosi znamiona czynu, którego głównym celem jest wygaśnięcie konieczności spłaty długów, taka argumentacja może być niewystarczająca. Jednak w sytuacji w której drugi z małżonków nie wiedział o pożyczkach i teraz byłby obciążony za nie swoje należności z przeszłości, możliwe jest zasądzenie rozdzielności z datą wsteczną.

Dotychczasowe przykłady i decyzje – zarówno pozytywne, jak i negatywne – pokazują, że indywidualna interpretacja sądu różni się w zależności od konkretnego przypadku. Warto więc odpowiednio uargumentować i udokumentować stan rzeczy tak, aby uzyskać możliwie przychylny wyrok. W takich działaniach niezbędną pomocą mogą się okazać usługi prawnika. Polecamy kontakt z naszymi specjalistami, którzy mają doświadczenie w tego typu sprawach i doradzą dalsze kroki. Odpowiadamy na wiadomości nadsyłane pod adres kontakt@bezprawnik.pl.