Pokazujesz sowę na ShowUp.tv albo Chaturbate? Dla fiskusa jesteś artystką

Gorące tematy Podatki Technologie Dołącz do dyskusji (69)
Pokazujesz sowę na ShowUp.tv albo Chaturbate? Dla fiskusa jesteś artystką

ShowUp.tv oraz Chaturbate to popularne i jedne z wielu stron internetowych, na których kobiety i mężczyźni mogą eksponować swoje nagie ciało w celu uzyskiwania drobnych sum pieniędzy od oglądających. To oczywiście rodzi wątpliwości natury podatkowej. 

Pokazanie sowy w języku młodzieży oznacza obnażenie naturalnej wersji rzeszowskiego pomnika, co stanowiło inspirację do stworzenia popularnej internetowej piosenki, której jednak z szacunku do elementarnych praw człowieka w niniejszym artykule nie przytoczymy.

O podatkowych stronach tego typu serwisów wspominaliśmy już w artykule, w którym Kasia Bayer omawiała podatek od prostytucji.

Fiskus stwierdził, że kontakt fizyczny, jest niezbędny, żeby móc mówić o prostytucji w najpopularniejszym tego słowa znaczeniu. W przypadku innych form, takich jak seks-kamerki, nie sprzedaje się swojego ciała jako takiego, a jedynie jego obraz.

Ostatecznie Krajowa Izba Skarbowa musiała zmierzyć się wprost z odpowiedzią na pytanie jak rozliczać się z występowania nago na stronach internetowych. Z odpowiedzią przyszła nam Interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 27 kwietnia 2018 r. (0112-KDIL3-1.4011.99.2018.1.AN).

Seks-kamerka jako działalność artystyczna

Na okoliczności wydanej interpretacji złożył się następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni pracuje na umowę o pracę i w ramach tej umowy rozlicza się z Urzędem Skarbowym na podstawie PIT-11. Od jakiegoś czasu w ramach portalu www prowadzi transmisje internetowe. W czasie transmisji na żywo na życzenie innych użytkowników portalu Zainteresowana wykonuje pokazy artystyczne (także erotyczne). Usługa polega na tym, że klient w trakcie połączenia poprzez Internet ma z Wnioskodawczynią kontakt wizualny. Klient kieruje tym co ma zrobić lub mówić w trakcie wcześniej ustalonego i opłaconego czasu. Za prowadzanie transmisji otrzymuje ona od portalu żetony, które następnie może wymienić na środki pieniężne. Środki pieniężne uzyskane przez nią za pokazy są przelewane na jej rachunek bankowy. Wszystkie dochody osiągnięte z tego tytułu w poprzednich latach tj. 2012-2017 zostały przez nią rozliczone i urząd zakwalifikował je jako przychody z innych źródeł.

W roku 2018 Wnioskodawczyni planuje w dalszym ciągu prowadzić transmisje internetowe za pośrednictwem ww. portalu. Nie jest to jej główne zajęcie tylko praca dodatkowa, niemniej jednak, o ile pozwoli jej na to czas, planuje prowadzić transmisje każdego dnia przez kilka godzin. Zarobione na portalu żetony planuje wymieniać raz w miesiącu na gotówkę.

W związku z powyższym prawdopodobnie Zainteresowana będzie otrzymywała środki pieniężne z portalu regularnie. Trudno na tę chwile określić jakie to będą kwoty, gdyż zarabianie za pośrednictwem portalu cechuje się dużą zmiennością i często ma charakter losowy. W obecnym roku nie otrzymała jeszcze na swoje konto żadne wpłaty. Prowadziła już w bieżącym roku kilka transmisji i na jej koncie w portalu www są już żetony, które może w każdej chwili wymienić na gotówkę.

O tym, że przychody z występów przed seks-kamerkami podlegają opodatkowaniu domyślamy się od wielu lat, co zresztą znalazło potwierdzenie w interpretacjach Krajowej Izby Skarbowej. Wnioskodawczyni zależało na uzyskaniu interpretacji wyjaśniającej czy jej występy można zakwalifikować jako działalność wykonywaną osobiście w jednym z ustawowo proponowanych sektorów działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Seks-kamerka, ShowUp i Chaturbate – podatek

Uwzględniając okoliczności nieregularnego i dorywczego zarobkowania poprzez działalność cechującą się artystycznym, ekhm, zacięciem, w opinii KIS przychody te nie spełniają cech uznających je za osiągnięte w ramach działalności gospodarczej. Uzyskane z tego tytułu przychody należy rozliczać, według skali podatkowej – zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.