Skarbówka się zbroi. Zamówiono kilkaset sztuk broni i kilkaset tysięcy sztuk amunicji – po co?

Państwo Dołącz do dyskusji (702)
Skarbówka się zbroi. Zamówiono kilkaset sztuk broni i kilkaset tysięcy sztuk amunicji – po co?

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie zamówiła ponad 200 sztuk broni i kilkaset tysięcy sztuk amunicji dla swoich funkcjonariuszy. Po co tak właściwie skarbówka się zbroi?

Skarbówka się zbroi

Co może wydawać się zaskakujące, szczecińska Izba Administracji Skarbowej zamówiła 250 sztuk broni i 700 000 sztuk amunicji. To prawdopodobnie nie jest koniec zamówień, bo ujęto możliwość domówienia tychże, w ramach potrzeby. Rzecznik szczecińskiej Izby Administracji Skarbowej, Małgorzata Brzoza, mówi w rozmowie z Money.pl:

Zamawiana broń posłuży do doposażenia funkcjonariuszy komórek realizacyjnych, którzy z uwagi na charakter realizowanych zadań mają prawo posiadania broni — oczywiście po przejściu odpowiednich szkoleń i instruktaży — a którzy jej dotychczas nie posiadali

Od razu pojawia się pytanie — czy taki sprzęt jest w ogóle skarbówce potrzebny? Mało kto, mając na myśli skarbówkę, widzi uzbrojonych po zęby funkcjonariuszy, wyposażonych jednocześnie w kilka sztuk broni i amunicję FMJ i JHP.

Izba Administracji Skarbowej

Izba Administracji Skarbowej jest terenową i podrzędną jednostką Krajowej Administracji Skarbowej. Izba jest organem, nadzorującym urzędy skarbowe i celno-skarbowe, a także rozstrzyga w pierwszej instancji sprawy karne skarbowe.

Krajowa Administracja Skarbowa, a także jej terenowe odpowiedniki, powstały wskutek dużej reformy z 2016 r., łącząc administrację podatkową, kontrolę skarbową i Służbę Celną. W jej ramach oprócz pracowników cywilnych są również funkcjonariusze, którzy — zgodnie z prawem — mogą, a nawet powinni być dostatecznie uzbrojeni. Wykonują oni nieraz czynności operacyjne lub w terenie, które obarczone są dużym ryzykiem, szczególnie ze względu na charakterystyczną specyfikę pracy i przedmiot działań.

Jak ponadto ustalił serwis Money.pl, tak duże zamówienie nie oznacza, że cała zakupiona broń trafi do szczecińskiej skarbówki. Byłoby to bowiem co najmniej dziwne. Praktyką przy tego rodzaju zamówieniach jest zakup większej ilości wyposażenia, która trafi do kilku Izb Administracji Skarbowej, m.in. w Gdańsku, czy w Warszawie.

Termin na dostarczenie wszystkich zamówionych rzeczy to 6 grudnia 2019 roku. Do 11 września można składać oferty. Dokumenty przedstawiają konkretne oczekiwania Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, które — trzeba przyznać — są dosyć mocno wyśrubowane.