Skarga na nauczyciela – kiedy warto ją napisać?

Praca Prawo Dołącz do dyskusji
Skarga na nauczyciela – kiedy warto ją napisać?

Dzieci bardzo często narzekają na nauczycieli i chcą przyznać, że to one mają racje. Czasami oskarżenia nie są zasadne, ale bywa też tak, że rodzice powinni bliżej przyjrzeć się sprawie, która może skończyć się nawet złożeniem skargi.

Złożenie skargi na nauczyciela

Rodzice czy też opiekunowie prawni dziecka nigdy nie powinni bagatelizować problemów swojego podopiecznego. Jeśli usilnie skarży się on na danego nauczyciela, należy sprawdzić czy zarzuty są na tyle zasadne, że potrzebne będzie wdrożenie odpowiednich działań. Rodzic w pierwszej kolejności powinien powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, który sprawdza czy skarga jest odpowiednio umotywowana. W tym celu opiekun musi złożyć podanie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania. Zasady składania tego rodzaju dokumentów powinny być zapisane w statucie szkoły. Anonimy nie są brane pod uwagę, chyba że problem dotyczy bezpieczeństwa uczniów.

Dyrektor ma 14 dni na zajęcie się sprawą od daty złożenia skargi z możliwością przedłużenia tego czasu do 30 dni, jeśli zachodzą wyjątkowe okoliczności. Powinien on powiadomić oskarżonego nauczyciela i pozwolić mu na przedstawienie swojego stanowiska. Rozmowę tę warto odbyć  przy innym pracowniku szkoły celem zanotowania tego, co zostało wypowiedziane podczas spotkania. Dyrektor ma obowiązek powiadomić rodzica o wszczętych procedurach. Jeśli przyzna on rację oskarżającemu opiekunowi, rozpoczyna się postępowanie dyscyplinarne. Musi zawiadomić wtedy rzecznika z kuratorium oświaty. Jeżeli decyzja dyrektora nie spełnia oczekiwań rodzica, może on odwołać się od niej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Często skargi trafiają od razu do kuratorium oświaty, które powinno zająć się daną sprawą. Wówczas dokonywana jest kontrola placówki.

Co grozi nauczycielowi, gdy jego zachowanie jest nieodpowiednie?

Jeśli dochodzenie wykaże, że nauczyciel niewłaściwie się zachowuje, może grozić mu:

  • wspomniane postępowanie dyscyplinarne,
  • nagana,
  • zwolnienie z pracy,
  • zwolnienie z zakazem zatrudnienia w zawodzie na 3 lata,
  • całkowity zakaz wykonywania zawodu.

Bywa czasem tak, że rodzic chce wycofać swoje oskarżenie. Warto wiedzieć, że nie jest to jednoznaczne z szybkim umorzeniem sprawy. Dyrektor ma za zadanie sprawdzić jej zasadność, na przykład czy nie było podobnych zarzutów w stosunku do danego nauczyciela. Może różnymi sposobami starać się wyjaśnić sytuację. Jest to bardzo ważne, ponieważ mogło dojść do prób zastraszania czy podjęcia innych niedozwolonych metod w celu zmuszenia oskarżających do zmiany decyzji.