Tag:

religia w szkole

Obecnie wypisanie dziecka z religii jest bardzo proste. W przyszłym roku szkolnym może się to jednak zmienić
Rafał Chabasiński Państwo
Coraz więcej szkół ogranicza liczbę godzin religii lub zawiesza zajęcia. Powód jest prosty
Edyta Wara-Wąsowska Codzienne
Nauczycieli etyki będą kształcić… katolickie uczelnie
Rafał Chabasiński Państwo
Religia w szkole to strata czasu i pieniędzy
Jakub Kralka Społeczeństwo 1648 interakcji
Czy religia zniknie ze szkół?
Szymon Pękala Społeczeństwo 461 interakcji
Przemysław Czarnek chce, by nauczyciele etyki byli szkoleni przez szkołę Tadeusza Rydzyka i katolickie uczelnie
Rafał Chabasiński Państwo 390 interakcji
Papież niczym Lenin. Przemysław Czarnek chce, by papieskie encykliki stanowiły integralną część nauczania wielu przedmiotów i zagadnień
Rafał Chabasiński Państwo 289 interakcji
Konkordat w Polsce – zwyczajna umowa, czy złożenie hołdu Kościołowi?
Rafał Chabasiński Państwo 675 interakcji
Religia w przedszkolu ważniejsza niż gimnastyka, logopeda i języki. Polskie przedszkola na zapleczu Europy
Joanna Buchwałd-Musińska Społeczeństwo 10526 interakcji
Wbrew pogłoskom religia w szkole nie jest obowiązkowa i uczeń domyślnie nie jest na nią zapisany
Justyna Bieniek Codzienne 168 interakcji
Koniec finansowania religii w szkole – inicjatywa obywatelska w Sejmie
Michał Grązka Państwo 4 interakcje