Zwolnienie ze składek to nie wszystko. Na jakie jeszcze wsparcie z ZUS mogą liczyć przedsiębiorcy w ramach tarczy antykryzysowej 6.0 i kiedy mogą składać wnioski?

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (10)
Zwolnienie ze składek to nie wszystko. Na jakie jeszcze wsparcie z ZUS mogą liczyć przedsiębiorcy w ramach tarczy antykryzysowej 6.0 i kiedy mogą składać wnioski?

Tarcza antykryzysowa 6.0 pozwala firmom liczyć m.in. na wsparcie z ZUS. O co – oprócz zwolnienia ze składek – mogą ubiegać się przedsiębiorcy?

Tarcza antykryzysowa 6.0 – na jakie wsparcie z ZUS mogą liczyć przedsiębiorcy?

Tarcza antykryzysowa 6.0 wprowadzająca m.in. wsparcie z ZUS dla firm została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Należy jednak zwrócić uwagę na różne vacatio legis dla poszczególnych form pomocy.

Jeśli chodzi o wsparcie z ZUS, przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie ze składek, jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe oraz dodatkowe świadczenie postojowe.

Zwolnienie ze składek ZUS: wnioski dopiero od 30 grudnia

Dzięki tarczy branżowej przedsiębiorcy z kolejnych branż mogą starać się o zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Chodzi o firmy, których przeważająca działalność jest oznaczona kodem PKD 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 79.12.Z, 90.03.Z, 90.04.Z93.11.Z lub jeśli świadczą usługi na rzecz muzeów oznaczone kodem PKD 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.Z czy 85.60.Z. Oprócz tego przedsiębiorcy z tych branż muszą pamiętać, że aby uzyskać zwolnienie za wspomniane miesiące, musieli być zgłoszeni jako płatnicy składek do 30 czerwca 2020 r. Dodatkowo muszą też wykazać spadek przychodów – o co najmniej 75 proc. w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek (czyli najwcześniej za lipiec) w porównaniu do przychodu z analogicznego miesiąca 2019 r. W praktyce zatem tylko niewielka część przedsiębiorców będzie mogła ubiegać się o zwolnienie za trzy miesiące letnie.

Nieco więcej firm ma szansę uzyskać zwolnienie z ZUS za listopad. Jeśli przeważająca działalność przedsiębiorcy jest oznaczona jednym z kodów PKD wymienionych w tarczy 6.0 (wykaz kodów na tej stronie), a dodatkowo spełnia on warunek zgłoszenia w ZUS jako płatnik do 30 czerwca 2020 i odnotował w listopadzie br. spadek przychodów o co najmniej 40 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca z 2019 r., to może ubiegać się o umorzenie składek.

W obu przypadkach wniosek o zwolnienie ze składek ZUS można jednak złożyć najwcześniej 30 grudnia. W przypadku zwolnienia za listopad należy pamiętać, by zrobić to najpóźniej do końca stycznia 2021 r.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe

Tarcza antykryzysowa 6.0 umożliwia też staranie się o wsparcie z ZUS w postaci jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego. Mogą na nie liczyć ci, którzy wykonują umowy cywilnoprawne – czyli m.in. pracują na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Jednorazowe świadczenie przysługuje jednak tylko określonej, wąskiej grupie osób – związanych bezpośrednio z działalnością artystyczną. Jak tłumaczy ZUS, mogą starać się o nie osoby, które uzyskują przychód m.in. z tytułu:

  • działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki itd., działalności artystycznej (m.in. w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej, cyrkowej, dyrygentury, wokalistyki),
  • działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,
  • usług w zakresie architektury, architektury wnętrz czy krajobrazu,
  • usług świadczonych na rzecz muzeów (m.in. w zakresie pozaszkolnych form edukacji i przez przewodników muzeów).

Aby starać się o świadczenie, konieczne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług takich jak wymienione wyżej do maksymalnie 15 grudnia 2020 r. Ponadto przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie mógł wynieść więcej niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Maksymalnie można otrzymać 2080 zł. Wniosek o to świadczenie będzie można jednak złożyć dopiero po 15 listopada 2020 r.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – ale dla osób prowadzących działalność

Nie tylko artyści zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia mogą liczyć na jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe. Możliwość ubiegania się o takie wsparcie mają również osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą – jeśli prowadzą działalność oznaczoną jednym z 41 kodów PKD umieszczonych w tarczy antykryzysowej 6.0. Oprócz tego przedsiębiorca musiał już co najmniej raz złożyć wcześniej wniosek o świadczenie postojowe. Konieczne jest też wykazanie spadku przychodów – o co najmniej 40 proc. w październiku lub listopadzie 2020 w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 r. Wysokość świadczenia jest taka sama jak poprzednio (odpowiednio: 2080 lub 1300 zł).

Wniosek będzie można jednak złożyć najwcześniej 30 grudnia.

Dodatkowe świadczenie postojowe

Tarcza antykryzysowa 6.0 wprowadza też jeszcze jedno wsparcie z ZUS – mowa o dodatkowym świadczeniu postojowym. Z niego mogą jednak skorzystać już naprawdę tylko nieliczni – o świadczenie mogą wystąpić osoby prowadzące działalność oznaczoną jednym ze wskazanych kodów PKD (49.39.Z, 55.10Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z , 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 79.12.Z, 93.11.Z). Dodatkowo i tak muszą oni wykazać ogromny spadek przychodów (o co najmniej 75 proc. w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w porównaniu do przychodu z analogicznego miesiąca 2019 r.). Konieczne jest też wcześniejsze skorzystanie ze świadczenia postojowego.

Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dodatkowe świadczenie postojowe maksymalnie trzykrotnie. Wnioski mogą składać od 16 grudnia.