Kto i na jakich zasadach skorzysta z tarczy finansowej PFR 2.0 i co w przypadku, gdy przedsiębiorca otrzymał środki z pierwszej tarczy?

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (14)
Kto i na jakich zasadach skorzysta z tarczy finansowej PFR 2.0 i co w przypadku, gdy przedsiębiorca otrzymał środki z pierwszej tarczy?

Od 15 stycznia mają ruszyć wypłaty subwencji z tarczy finansowej 2.0. Kto może skorzystać ze wsparcia finansowego i na jakich zasadach?

Tarcza finansowa PFR 2.0: wypłata subwencji już od 15 stycznia

Tarcza finansowa PFR 2.0 to kolejna forma pomocy dla przedsiębiorców, którzy odnotowali straty w związku z pandemią koronawirusa. Już wkrótce ruszy wypłata subwencji – stanie się to 15 stycznia. Potrwa z kolei do 28 lutego. Z programu będą mogły skorzystać zarówno mikroprzedsiębiorcy jak i większe podmioty – chociaż na odmiennych zasadach.

Tarcza finansowa PFR 2.0: jakie warunki muszą spełnić mikroprzedsiębiorcy?

O środki z nowej tarczy finansowej będą mogły ubiegać się firmy o odpowiednich kodach PKD – objętych restrykcjami rządowymi ze względu na pandemię. Są to kody PKD: 49.39.Z, 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.21.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.11.B, 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z , 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z.

Odpowiedni kod PKD (oznaczający przeważającą działalność) to jednak tylko jeden z warunków, jaki muszą spełnić mniejsze firmy chcące ubiegać się o pomoc. Konieczny jest również spadek obrotów – o co najmniej 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień 2020 r. w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 lub – w ostatnim kwartale 2020 r. w porównaniu z ostatnim kwartałem 2019 r. Przedsiębiorcy sami mogą wybrać, który okres zgłoszą przy ubieganiu się o pomoc. Firmy nie mogą mieć też zaległości podatkowych i w ZUS na dzień 31 grudnia 2019/31 grudnia 2020/na dzień złożenia wniosku.

O jaką kwotę mogą starać się mikroprzedsiębiorcy? Maksymalnie – o 324 tys. zł, przy czym kwota subwencji na jednego pracownika zależy od tego, jak duży był spadek przychodów. Jeśli od 30 do 60 proc. – wtedy na jednego zatrudnionego przypada 18 tys. zł. Jeśli powyżej 60 proc. – już 36 tys. zł. Co istotne, przedsiębiorcy zyskają szansę całkowitego umorzenia subwencji PFR, jednak w zależności od utrzymania poziomu zatrudnienia w 2021 r. Mikrofirmy składają wnioski za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Tarcza finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm: inne zasady liczenia subwencji

Podobnie jak mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie firmy ubiegające się o pomoc z PFR będą musiały mieć odpowiedni kod PKD (jeden z wymienionych wyżej). Oprócz tego – zaliczyć też co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w jednym z dwóch okresów, takich samych jak dla najmniejszych firm. Czym zatem różnią się zasady tarczy finansowej 2.0 dla małych i średnich firm od tych dla mikrofirm? Chodzi głównie o wyliczanie kwoty subwencji. O ile dla mikrofirm wysokość subwencji oblicza się na podstawie liczby zatrudnionych i tego, jak duży był spadek obrotów, o tyle w przypadku małych i średnich firm jest inaczej. Subwencja jest im wypłacana w kwocie 70 proc. straty brutto za miesiące od listopada 2020 do marca 2021. Przy czym – jeśli chodzi o trzy pierwsze miesiące – obliczeń dokonuje się na podstawie prognozy. Co jednak ciekawe, mimo takiego sposobu obliczania wysokości subwencji, to jednocześnie postanowiono ustalić limit kwotowy w przeliczeniu na jednego zatrudnionego (72 tys. zł). Maksymalna kwota subwencji (całkowitej) może wynieść z kolei 3,5 mln zł. Podobnie jak mikroprzedsiębiorcy, małe i średnie firmy również składają wnioski o przyznanie subwencji za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

A co jeśli przedsiębiorca korzystał już z pierwszej tarczy finansowej?

Warto jednocześnie zwrócić uwagę na fakt, że przedsiębiorcom, którzy korzystali już z pierwszej tarczy finansowej PFR, narzucone są limity, jeśli chodzi o łączną kwotę pomocy jaką mogą uzyskać z obu tarcz. PFR przypomina, że w przypadku mikrofirm kwota subwencji na jednego pracownika nie może – łącznie – przekraczać 72 tys. zł, natomiast w przypadku małych i średnich firm – 144 tys. zł.

Warunki umorzenia subwencji

Co ze zwrotem subwencji lub jej ewentualnym umorzeniem? Z informacji podanych przez PFR wynika, że konieczne jest przede wszystkim utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r. Mikrofirmy dodatkowo będą też musiały utrzymać średnie zatrudnienie z 2020 r. Dodatkowo przedsiębiorcy muszą mieć świadomość, że nie mogą przeznaczać środków z programu w ramach określonych transakcji. Jeśli chcą starać się o umorzenie, nie można przedpłacać kredytów, leasingów i innych podobnych instrumentów. Zabronione jest również finansowanie za pomocą środków przejęcia lub nabycia innych podmiotów.