Dziś upływa termin zapłaty podatku dochodowego PIT-4 i PIT-8A

Firma Podatki dołącz do dyskusji (12) 22.07.2019
Dziś upływa termin zapłaty podatku dochodowego PIT-4 i PIT-8A

Edyta Wara-Wąsowska

Tak jak zapowiadaliśmy, staramy się na bieżąco informować o datach istotnych dla przedsiębiorców. Dziś przypominamy, że właśnie upływa termin zapłaty podatku dochodowego PIT-4 i PIT-8A. Tym razem ten termin przypada na 22. lipca, ponieważ ustawowy termin zapłaty przypadał w sobotę. 

Podatek dochodowy PIT-4

PIT-4 dotyczy miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy pracowników. Zobowiązania podatkowe tego rodzaju są generowane na podstawie umów cywilnoprawnych (a zatem umowy o dzieło i umowy zlecenia) jak i list płac (gdy mowa o umowie o pracę). Przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzić pobrane zaliczki z tytułem PIT-4 na konto właściwego Urzędu Skarbowego (właściwego dla siedziby firmy przedsiębiorcy). Z PIT-4 związane są również dwie inne, istotne kwestie. Po pierwsze – nie ma znaczenia, czy przedsiębiorca (płatnik) poniósł stratę z tytułu działalności czy też nie – jego obowiązkiem i tak jest odprowadzenie podatku dochodowego za pracownika. Po drugie – z PIT-4 wiąże się konieczność złożenia w terminie wskazanym przez ustawodawcę deklaracji PIT-4R, w której wyszczególnione są pobrane i odprowadzone zaliczki. Oczywiście należy też pamiętać, że nie odprowadzenie w terminie pobranego podatku PIT-4 jest karane. Warto też pamiętać o tym, że jeśli płatnik raz spóźni się o kilka dni z płatnościami, to prawdopodobnie sprawa nie będzie miała większych konsekwencji. Gorzej jednak, jeśli spóźnienia są notoryczne – wtedy taki czyn może być zakwalifikowany jako wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe. Z tego względu lepiej jednak pilnować ustawowych terminów.

Odprowadzenia pobranych zaliczek z tytułem PIT-4 należy dokonać do 20. dnia każdego miesiąca (w lipcu 20. dzień miesiąca przypadał w sobotę).

Podatek dochodowy PIT-8A

Z kolei PIT-8A dotyczy osób, które są płatnikami zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. PIT-8A to zatem miesięczna zaliczka na zryczałtowany podatek dochodowy od umów o dzieło/zlecenie na małe kwoty – a konkretniej do kwoty 200 zł. Jak można się domyślić, w przypadku PIT-8A również jest złożenie deklaracji rocznej, czyli PIT-8AR.

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych również należy zapłacić do 20. dnia każdego miesiąca.