W czasie epidemii koronawirusa urzędy podatkowe mają być bardziej przyjazne dla podatników, a ulgi mają wymagać mniej dokumentów

Dobre wiadomości Firma Podatki dołącz do dyskusji (16) 30.03.2020
W czasie epidemii koronawirusa urzędy podatkowe mają być bardziej przyjazne dla podatników, a ulgi mają wymagać mniej dokumentów

Paweł Grabowski

Wnioski o ulgi w zapłacie podatków z powodu koronawirusa niedługo masowo będą wpływać do urzędów skarbowych. Resort finansów przygotował wytyczne jak je rozpatrywać.

Do interesujących wytycznych jako pierwszy dotarł Dziennik Gazeta Prawna. Zgodnie z ujawnioną treścią urzędy skarbowe dostały zalecenie od Ministerstwa Finansów, by jak najszybciej rozpatrywały wnioski przedsiębiorców o ulgi w zapłacie podatków z powodu koronawirusa. To bardzo ważne zalecenie. Niestety nic nie wskazuje na to, że w czasie walki z epidemią organy podatkowe ograniczą kontrole podatkowe.

Ulgi w zapłacie podatków z powodu koronawirusa będą wymagały mniej formalności

Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczą ulg w zapłacie podatków określonych w art. 67a Ordynacji podatkowej. Obecnie ulgi udziela się w oparciu o wniosek podatnika. Ministerstwo zaleca, by uznawać epidemię koronawirusa, jako przesłankę zastosowania ulgi podatkowe do zobowiązań, których termin płatności przypadał po 1 marca 2020 roku. Wnioski mają być rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. Organ podatkowy nie będzie musiał przeprowadzać szczegółowego postępowania dowodowego. Dodatkowym ułatwieniem dla podatników będzie możliwość złożenia wniosku droga elektroniczną. Przy czym, po zakończeniu epidemii wnioskodawca będzie musiał złożyć wniosek w wersji papierowej. Dużym plusem wytycznych jest apel o stosowanie przy udzielaniu ulg zasad dobrej wiary. Ponadto organy podatkowe powinny budować zaufanie do swojej działalności. Dodatkowo resort finansów przewidział, że w sytuacji gdy podatnik przed dniem 1 marca nie posiadał zaległości podatkowych oraz nie korzystał z pomocy publicznej, nie będzie musiał załączyć do wniosku oświadczenia majątkowego.

Dodatkową grupą upoważnionych do skorzystania z dobrych praktyk organów podatkowych będą przedsiębiorcy, którzy będą wnioskować o ulgi w płatnościach przypadających po 1 marca, ale posiadający zaległości sprzed tej daty w wysokości mniejszej niż 50% całości wnioskowanej ulgi. Dodatkowy warunek jaki muszą spełnić to brak innych zaległości podatkowych oraz niekorzystanie wcześniej z pomocy publicznej.

Ulgi w zapłacie podatków z powodu koronawirusa będą zależeć od urzędów skarbowych

Niestety jak wynika z informacji dziennika, zastosowanie wytycznych będzie zależało od poszczególnych naczelników urzędów skarbowych. Same wytyczne nie są aktem wiążącym urzędy skarbowe. Z pierwotnego projektu tarczy antykryzysowej zniknęły zapisy upoważniające organy podatkowe do zawieszenia z urzędu lub na wniosek postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz kontroli celno-skarbowych. W brzmieniu uchwalonym przez Sejm nie ma już takich zapisów. Zostały natomiast zapisy, dzięki którym został zawieszony bieg terminu przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary. Czyli zapisy, które zdecydowanie nie są korzystne dla przedsiębiorców.