Już wkrótce część przedsiębiorców może starać się o umorzenie 100 proc. subwencji z tarczy PFR. Muszą jednak pamiętać o kilku kwestiach

Finanse Firma Dołącz do dyskusji (64)
Już wkrótce część przedsiębiorców może starać się o umorzenie 100 proc. subwencji z tarczy PFR. Muszą jednak pamiętać o kilku kwestiach

Umorzenie subwencji z tarczy PFR 1.0 coraz bliżej – mija rok, od kiedy część firm otrzymała wsparcie w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Niektórzy przedsiębiorcy mogą liczyć na umorzenie 100 proc. subwencji PFR 1.0 – zgodnie z tym, co ostatecznie zdecydował rząd. 

Umorzenie 100 proc. subwencji z tarczy PFR 1.0 – jak przebiega?

Polski Fundusz Rozwoju poinformował na swojej stronie, że rozpoczął już proces rozliczania i umarzania subwencji z tarczy finansowej 1.0. dla mikro, małych i średnich firm. Jak podaje PFR, formularz umorzenia będzie udostępniany firmom na bieżąco w ich bankowości elektronicznej – dokładnie rok po otrzymaniu subwencji. Część firm już otrzymała dostęp do tego formularza. Udostępnienie przez PFR propozycji rozliczenia w bankowości elektronicznej powinno nastąpić najpóźniej dzień przed pierwszym dniem na złożenie oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej. Najwcześniej oświadczenie będzie można jednak złożyć dopiero 30 kwietnia.

Co jednak istotne, to, że pierwsi przedsiębiorcy mają już dostęp do formularzy, nie oznacza wcale, że od razu mogą składać oświadczenia o rozliczeniu subwencji z tarczy finansowej. Oświadczenie należy złożyć w ciągu 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej.

Jak podaje PFR na przykładach, jeśli przedsiębiorca otrzymał subwencję np. 18 maja 2020 r. (tego dnia środki znalazły się na jego koncie), to propozycja rozliczenia powinna pojawić się jeszcze przed 18 maja. Z kolei samo oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej przedsiębiorca będzie mógł wypełnić od 18 maja 2021 do 1 czerwca 2021 r. (należy pamiętać, że liczeniu podlegają jedynie dni robocze). PFR przypomina też, że przed złożeniem oświadczenia o rozliczeniu przedsiębiorca powinien dokładnie zapoznać się z propozycją PFR, a jeśli zgodnie z przepisami przysługuje mu umorzenie 100 proc. subwencji z PFR, to koniecznie powinien sprawdzić i podać spadek przychodów ze sprzedaży oraz sprawdzić/poprawić kody PKD. Oprócz tego przedsiębiorca musi też zwrócić uwagę na ewentualne rozbieżności w rejestrach publicznych (jeśli występują) i wyjaśnić je, a także poprawić dane jeżeli są nieprawidłowe. Firmy z sektora MŚP będą musiały też uzupełnić kwotę skumulowanej straty gotówkowej na sprzedaży.

Po złożeniu oświadczenia przedsiębiorca czeka na decyzję. Pierwsze zapadną dopiero po 31 maja. Jeśli jednak będzie musiał spłacić chociaż część subwencji, bank prześle mu też harmonogram spłat.

Umorzenie 100 proc. subwencji z tarczy PFR 1.0: jakie warunki trzeba spełniać?

Kto może liczyć na umorzenie 100 proc. subwencji z tarczy PFR 1.0? Przedsiębiorcy muszą spełniać następujące warunki:

  • prowadzić działalność bez przerwy od daty przyznania subwencji do daty wydania decyzji,
  • nie posiadać statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji UE z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy (tzw. rozporządzenia pomocowego) na dzień 31 grudnia 2019 r.,
  • wykonywana działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. obejmowała co najmniej jeden z rządowej listy 54 kodów PKD uprawniających do skorzystania z całkowitego umorzenia subwencji z tarczy PFR,
  • odnotować spadek przychodów ze sprzedaży o m.in. 30 proc. w okresie wskazanym w regulaminie PFR (z którym warto się zapoznać, ponieważ został zaktualizowany). Konieczne jest odnotowanie spadku w okresach 1 kwietnia-31 grudnia 2020 w porównaniu do analogicznych miesięcy z 2019 r. lub – między 1 października a 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych miesięcy z 2019 r.

Lista kodów uprawniających do całkowitego umorzenia subwencji: 17.29.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z, 49.39.Z 46.42.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.76.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.21.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 73.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.11.B, 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.12.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

Dopiero łączne spełnienie wszystkich wymienionych warunków umożliwia staranie się o umorzenie 100 proc. subwencji PFR.