Ministerstwo Cyfryzacji: urzędy będą przypominać obywatelom o terminach spraw. Rusza specjalna baza danych osobowych obywateli

Technologie Dołącz do dyskusji (38)
Ministerstwo Cyfryzacji: urzędy będą przypominać obywatelom o terminach spraw. Rusza specjalna baza danych osobowych obywateli

Na podstawie zmian, które niedawno uchwalono, urzędy będą przypominać obywatelom m.in. o terminach ich spraw. Ustawa ma na celu poprawę jakości danych zgromadzonych w rejestrach państwowych i jest to niewątpliwie kolejny krok w stronę cyfryzacji.

Urzędy będą przypominać obywatelom m.in. o terminach

Jak wskazuje w rządowym serwisie internetowym Ministerstwo Cyfryzacji, uchwalone rozwiązania nie tylko przyspieszą i ułatwią załatwianie spraw, ale także mogą zniwelować ewentualne konsekwencje z tytułu nieterminowego załatwienia jakiejś sprawy.

Jak tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski, sens uchwalenia nowych przepisów widać m.in.

Poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu administracji z obywatelem, który zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o stanie prowadzonej sprawy, w tym na przykład o niedotrzymaniu terminów czy też o upływie ważności dokumentów. […] W niektórych przypadkach dla obu stron wyeliminowane zostaną koszty związane z prowadzeniem tradycyjnej korespondencji

Kontakt z obywatelem będzie możliwy poprzez Rejestr Danych Kontaktowych (RKD), w ramach którego gromadzone będą dane kontaktowe obywateli. Chodzi o imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail, czy numer telefonu.

Co na to RODO?

Co trzeba podkreślić, dostęp do danych będą miały wskazane enumeratywnie w ustawie instytucje i organy. Wśród nich wskazuje się m.in. organy gmin, NFZ, organy wyborcze, czy urzędy skarbowe, ale także Polski Czerwony Krzyż. Rejestr będzie wchodził w skład Systemu Rejestrów Państwowych.

Dane nie będą pojawiały się jednak znikąd. Każdy obywatel, który będzie chciał, aby jego dane znalazły się w bazie, będzie musiał sam wpisać je do rejestru. Również wykorzystywanie rejestru do kontaktu z obywatelem będzie wymagało jego zgody. Nie wskazuje się, żeby wykorzystywanie takiego systemu było niezgodne z obowiązującym prawem.

Uchwalone przepisy wprowadzają dodatkowe ułatwienia, na przykład w odniesieniu do wnioskowania o odpis aktu stanu cywilnego. Jak dodaje minister:

Kolejną korzyścią, jaką wprowadza przyjęty dziś projekt, jest możliwość uzyskania odpisu aktu stanu cywilnego dzięki odpowiedniej e-usłudze. Już dziś możemy wnioskować online o odpis aktu stanu cywilnego. Jednak w wielu przypadkach na otrzymanie dokumentów musimy poczekać. Po wejściu w życie przygotowanych przez nas zmian dokumenty dostaniemy „od ręki”

Odpis będzie można bezpośrednio pobrać z Rejestru Stanu Cywilnego. Do uwierzytelnienia wystarczy Profil Zaufany lub profil osobisty w usłudze e-dowód.

Abstrahując od zawiłości i kontrowersji natury politycznej, każdy krok w stronę cyfryzacji jest działaniem dobrym i potrzebnym.